Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 149

daļenieks Enciklopēdiskā vārdnīca
... sistemātiskā veidā daļenieks ienāca 20. gadsimta sākumā (Aspazija, Rainis, K.Skalbe, J.Akuraters) un vēlāk kļuva par vienu no biežāk ...

Mājas Viesa Mēnešraksts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Mājas Viesa Mēnešraksta literārā daļā darbojās Aspazija, R.Blaumanis, V.Plūdons, J.Poruks, T.Zeiferts ...

Aizpuriete Amanda Enciklopēdiskā vārdnīca
... konsultanti žurnālā Avots , līdzstrādnieci laikrakstā Aspazija , žurnālā Karogs , Vides Vēstis . Dzejā apvienojas romantisks pasaules skatījums ar reālo. Sarakstījusi dzejoļu krāj. Nāks dārzā māte (1980), Kāpu iela (1986), Nākamais autobuss (arī atdzeja; 1990), Pēdējā vasara (1995), Bābeles nomalē ...

Dārziņš Emīls Mūzikas literatūra
... 1904) un Senatne (1904), traģiskā Ciānas bērni (Aspazija, 1906). Viena no poētiskākajām latviešu vīru kora dziesmām Mūžam zili (Kārlis Skalbe, 1909). Ilgu un sapņu tēli, romantiska pacilātība izpaužas dziesmās Minjona (Johans Volfgangs Gēte - Rūdolfs Blaumanis, 1900) un Mēness ... starus stīgo (Aspazija ...

Vītols Jāzeps Mūzikas literatūra
... Aspazija,... Jāatzīmē Mirdzas dziesma (Aspazija, 1893), Pie tava augstā, baltā loga (Jānis Poruks, 1906), Sapņu tālumā (Aspazija, 1905). Vītols sacer pirmās nozīmīgākās bērnu dziesmas - Kārlītis; Kaķenīte (abām Jāņa Raiņa vārdi, 1921), kas folklorizējušās. Balādiskā raksturā komponētas ...

Fotogrāfija dzejnieka Dzejas vārdnīca
... Aspazija ... viņa rokraksta, ģīmetnes un dzejas dabas.” “Aspazija dusmojas par neizdevušos ģīmetni /../ Vajaga ģīmetni likt tādā pat apsardzībā kā literatūras darbus. Mans deguns tāds pat mans ražojums kā mans raksts.” Aspazija Rainim: “Fotogrāfija ir slikta, tādu Tu nedod, sūti to, kur Tu ...

Dzejniece Dzejas vārdnīca
... Aspaziju ... Aspazijas ... Anna Brigadere un iemirdzējās 19.gadsimta zvaigzne Aspazija. 20.gadsimta pirmajos gadu desmitos Aspazijas gaismas apmirdzētas līdzās vīriešu vārdiem literatūrā parādās augstskolās vai pašmācībā izglītoto un drošo sieviešu paaudze - Anna Rūmane-... Aspazijai ... bija ...

Rainis Vēstures enciklopēdija
... 1897 Rainis salaulājās ar Aspaziju un 1903.g. pavasarī Rainis atgriezās Latvijā, dzīvoja Jelgavā un Jūrmalā. Trimdas laikā Rainis daudz tulkoja gk. pasaules klasiķu lugas. (H.Ibsena "Svētki Solhaugā", J.V.Gētes "Prometejs" un "Ifigēnija", A.Puškina "Boriss Godunovs", V.Šekspīra ... "Karalis Līrs", F ...

Metamorfozes Dzejas vārdnīca
... ” ““Kur bijis, kur nebijis, pie /Aspazijas/ kājām parādījās viņas melnais kaķis. To klusi noglaudījusi, viņa teica: “Šai kaķī ir tik savdabīgi liela gara pasaule un es esmu pārliecināta, ka tajā ir pārvietojusies kāda sevišķa cilvēka dvēsele.” Viņa apklusa, iegrima ... sevī. Tad it kā ...

Deklamācija Dzejas vārdnīca
... Aspazija,... klausītāju psihē, nekā ar acīm uztvertai.” “Aspazija teicamā fonētikā, melodiskā ritmā un, protams, dziļā emocijā deklamēja savus dzejoļus. Tā viņas maģiskā pievilcība augtin auga.” “/Biruta Skujeniece/ vienmēr gribēja, lai taisni tā saka un raksta: ... daiļrunāšana, daiļrunātāji ...

Ikstena Nora Bibliotēku un skolu mape
... Aspazija starp Latviju un Šveici = Borders : Rainis and Aspazija between Latvia and Switzerland / Pauls Bankovskis, Vita Matīsa, Baņuta Rubesa, Nora Ikstena . - Rīga : Neputns, 2006. - 223 lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val. - Saturā: Raiņa un Aspazijas biogrāfijas. Laiks. Laiks: divas nedēļas ...

Broka Baiba Enciklopēdiskā vārdnīca
... daļa Pēterburga , 2014); Aspazija (I. Ābele Aspazija. Personīgi, 2015). Atveidojusi arī kinolomas: Brigita ‒ galvenā loma filmā Seko man , rež. U. Celma (1998), Kaiva TV seriālā Tumsas puķe (1998), Daina filmā Pa ceļam aizejot , rež. V. Kairišs (2000), Ieva Martinsone, TV seriālā Palīgā , rež. V ...

Romantisms Dzejas vārdnīca
... jeb vienkārši r. (J.Poruks, Aspazija); d) sentimentālais r.(Lapas Mārtiņš, Vensku Edvarts, Esenberģu Jānis, Stepermaņu Krustiņš); e) jaunromantisms (K.Skalbe, F.Bārda). Sociālistiskajā reālismā tika speciāli nodalīti (atkarībā no saturiskās ievirzes un idejiskās pieņemamības)... ) divi apakšvirz ...

Virsraksts grāmatai Dzejas vārdnīca
... tiek izmantoti divi, retāk viens vai trīs vārdi (Aspazija Sarkanās puķes, Dvēseles krēsla , J.Akuraters Zvaigžņu nakts, Astras , K.Skalbe Kad ābeles zied ). Mod. dzej. grām. nos. nereti izmantoti paradoksi, oksimoroni vai epatāža (A.Čaks Sirds uz trotuāra, Apašs frakā , G.Saliņš ... Miglas krogs, Melnā ...

Brigadere Anna Bibliotēku un skolu mape
... Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju... : Aspazija un Rainis šodienas skatījumā : rakstu krāj. / sast.: Astrīda Cīrule, Gundega Grīnuma. - Rīga : Pils, 2007. - 189, [1] lpp. - Saturā: Aspazija un Anna Brigadere / Ieva Kalniņa. Feministica Lettica 2001 : almanahs / sast. un galv. red. Ausma Cimdiņa. ...