Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 149

Apele Antonija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Stundu kalendārs (1997) u. c., Liepājas teātrī Aspazijas Sidraba šķidrauts (1973).

Klaustiņš Roberts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Alunāna , Ausekļa , Raiņa, Aspazijas, A. Niedras , u. c. daiļradei. Nozīmīgi ir pētījumi par brāļu Kaudzīšu romānu Mērnieku laiki . Veicis pētījumus par Baltijas vēsturi, rakstījis par latviešu tautasdziesmām, sastādījis Latvju tautas daiņu (1928–1932) sējumus. Sarakstījis vēsturiskos romānus ...

Duburs Jēkabs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lomas: Krīvs, Langarts (Aspazijas Vaidelotē, Zaudētajās tiesībās , abas 1894), Polonijs V. Šekspīra Hamleta pirmiestudējumā Latvijā (1894). R. Blaumaņa lugu pirmiestudējumos tēlojis : Ābram u – Zagļ os ( 1890 ) un Ļauna jā gar ā ( 1891 ) ; Roplaini Pazuduša jā dēl ā ( 1893 ) , Mazbērzu tēv u ...

2010.03. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Albertam Jansonam - 95 (1915-1989) 16 .III dzejniecei Aspazijai - 145 (1865-1943) 17 .III rakstniecei, tulkotājai Ijai Melderei-Dzērvei - 95 (1915-1982) 18 .III dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei - 125 (1885-1976) 19 .III amerikāņu aktierim Brūsam Villisam - 55 (1955) 19 .III dzejniecei Vilhelmīnei ...

Hese Hermanis Bibliotēku un skolu mape
... ) portretēto dzejnieku Raiņa un Aspazijas trimdas laika (1906-1920) Lugānu (Šveice)] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2006, maijs), 137.-149.lpp. Iesalniece Sandija. Kādēļ lasīt? : [par Hese Hermanis . Narciss un Zeltamute : [romāns] / Hermanis Hese ; no vācu val. tulk. Dzintars Sodums. ...

Lejiņš Jānis Bibliotēku un skolu mape
... iedzīvotāju tikšanos ar rakstnieku Jāni Lejiņu Aspazijas mājā] / Andrejs Krauliņš ; tekstā stāsta J.Lejiņš // Jūrmalas Ziņas. - Nr.4 (2005, 1.febr.), 8.lpp. Šāberte Baiba. Tālivaldis, Tālavas ķēniņš : [par Lejiņš Jānis. Zīmogs sarkanā vaskā : romāns / Jānis Lejiņš. - 2.d., Ķēniņš, 1184 ...

Užāne Jette Bibliotēku un skolu mape
... sarīkojumu "Spēle uz mēnesstīgām" Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta rokdarbniece Jette Užāne // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.16 (2005, 28.janv.), B8.lpp.

Mārtuža Eva Bibliotēku un skolu mape
... [par dzejn. Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) figūrām Vaska figūru muzejā] // Lauku Avīze. — 2000. —16.sept. 11.lpp. — (Mājas viesis). Eva Mārtuža starp slāpēm un kausu : [saruna ar rakstn. un žurn. E.Mārtužu] / pierakst. Anita Jaunbelzere. // Lauku Avīze. — ISSN 1407—3331. - Nr.148 (2001 ...

Skalbe Kārlis Bibliotēku un skolu mape
... Akurateram; Mirdzošais tilts : Aspazijai; Ziemeļzeme : Kārlim Skalbem; Skaidrība : Ed.Virzam; Mantojums : Leonīdam Breikšam; Apašs : A.Čakam // Karogs. — 1999. — Nr. 7. — 35.-48.lpp. Raita Santa. Muzikāla pasaka pieaugušajiem : [Kārļa Skalbes "Pasaka par vērdiņu" dram. Daugavpils teātrī : rež. Harijs ...

Bērziņš Uldis Bibliotēku un skolu mape
... dzejoļi / Uldis Bērziņš. - Rīga : Raiņa un Aspazijas fonds, 1994. - 127 lpp. : il. Bērziņš Uldis. Laiks : Ulža Bērziņa, Jura Kronberga dzejoļi / [Uldis Bērziņš, Juris Kronbergs ; Gvido Augusta il.]. - Stokholma : Memento ; Rīga : Zinātne, 1994. - 128, [1] lpp., [8] lp. iel. - Ats. Jura Kronberga dzejoļi ...

2015.03. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Rakstniekam Albertam Jansonam - 100 (1915-1989) Dzejniecei Aspazijai - 150 (1865-1943) 17.III Rakstniecei, tulkotājai Ijai Melderei-Dzērvei - 100 (1915-1982) 18.III Dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei - 130 (1885-1976) 19.III Amerikāņu aktierim Brūsam Villisam - 60 (1955) Austrālijas pētniekam, krokodilu ...

Krāsu simbolika Dzejas vārdnīca
... Raiņa, E.Ādamsona, E.Virzas, Aspazijas, vēlāk I.Ziedoņa, V.Belševicas u.c. dzejā. Latv. t.dz. nozīmīga baltas - melnas - sarkanas, kā arī metālisko krāsu (zelta, sudraba) simbolika. sk. arī P.Ērmaņa dzejoli Krāsu maiņa . “A - melns, E - balts, I - sarkans, bet U - zaļš, O - zils. Es jūsu piedzimšanu ...

Moto Dzejas vārdnīca
... vakarā mīlas dzejas nodaļu Zelta tvaiks ievada Aspazijas četrrinde - moto: … Mana dvēsele atkal augšup nirs, Un aizbēgs šausmainie biedi, Kad smaršaini manim virsū birs Tavas mīlas baltie ziedi … Kas norāda gan uz abu dzejnieku attiecību raksturu, gan uz sekojošās nodaļas dzeju - mīlas liriku. Savukārt ...

Baironisms Dzejas vārdnīca
... Mickeviča ( Konrāds Vallenrods ), V.Igo, Raiņa un Aspazijas agrīnajā daiļradē. Vēlākos laikos b. dzejā un plašāk lit-rā nomainīja nīčeānisma kults. Sal. nīčeānisms un latv. dzeja. “/Rainis/ bija pārāk sagrauzts savā cietajā iekšējā slēgumā. Lepnums? Baironiskā izcilības, attālības un cilvēku ...

Nākotnes cilvēks Dzejas vārdnīca
... tēls (iespējams, Raiņa ietekmē) nodarbinājis arī Aspaziju (sk. piem., viņas dzej. Nākotnes dzejnieks, Rūdolfam Blaumanim, Ikdienas cilvēki, Jel dodat milzeņa domu man! ), pēc 2.pas. kara trimdā A.Apsi, sk. pārcilvēks , viscilvēks “Nākotnes cilvēks nav utopija, bet ievadījums utopijai, nākotnes valstij ...