Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 149

Epigrāfs Dzejas vārdnīca
... vai tā atsevišķas nodaļas. Piem., Aspazijas pirmajā krāj. S arkanās puķes (1892) katru nodaļu ievada viens vai vairāki epigrāfi (H.Heines, A.Negri, G.Hervega u.c. dzejoļu rindas vācu val.), kas rada nodaļas noskaņu. Postmod. Džons Barts saka: “Nekad ...

Pārejošas metriskas formas Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejn. (Aspazijai, K.Skalbem, J.Akurateram, Fallijam). Rainim p.m.f. atrodamas gk. impres. posma dzejā (īpaši krāj. Mēness meitiņa ): Kad nu tev kādreiz manis nepietiek?! Jo tu jau gribi, lai es mūžam augu. Un kā es to lai izdaru, ko liek ? Ja neizdaru, pazaudēju draugu ! Ko aplinki! - es teikšu ...

Paskvila Dzejas vārdnīca
... laikabiedrus un pat bijušos draugus.” Pelēcis aizstāv Aspaziju, kas noķengāta arī filmā “Rainis” (F.Rokpeļņa scenārijs).

Polimetrija Dzejas vārdnīca
... raksturīga K.Skalbes, J.Poruka, Aspazijas 20.gs. sāk. dzejai. Piem.: Izdziest gunis, izdziest gunis, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt bultas žvankstēdamas, Iekrīt atslēga melnajā akā, Dziļajā, melnajā bezdibeņakā. Viena rociņa vēl klauvē, Dreb aiz durvīm: ...

Pseidonīms Dzejas vārdnīca
... Elza Rozenberga pieņemdama sengr. slavenās hetēras Aspazijas vārdu. Nereti dzejn. p. pieņem par savu īsto vārdu, kā piem., to izdarīja Vilis Lejnieks, arī pasē mainot savu uzvārdu uz Vilis Plūdons, Arvīds Peine uz Jānis Sudrabkalns. Latv. lit-rā p. sāk funkcionēt 19.gs., īpaši tautiskā rom. laikmetā ...

Deminutīvs Dzejas vārdnīca
... Negants kaķis /../ - Un kā tu vērtē Aspazijas kumeliņu un zelta pātadziņu? Tu taču pazīsti šo skaisto dzeju: Mazā, sirmā kumeliņā, Jāj pa ceļu pasaciņa. - Nē: Mazā sirmā kumeļā, Jāj pa ceļu pasaka. Ātri, ātri steidzas tā, Rokā zelta pātaga. - Var arī tā, tikai pazūd sirsnīguma moments. ...

Ainava Dzejas vārdnīca
... radis atspoguļojumu gan viņa d-grām., gan kopā ar Aspaziju uzrakstītajā atmiņu grām. Kastaņola , gan dzejā. 1930.g. pozitivīsma dzejā nozīmīga kļūst stilizēta Latvijas lauku a. (E.Virzam, J.Medenim). Staļina laiku dzejā a. atkāpjas perifērijā vai arī iegūst politizētu piekrāsu (“ Vēji tai naktī ...

Tulkošana Dzejas vārdnīca
... Fausts atstāja dziļas pēdas gan Raiņa paša, gan Aspazijas un daudzu citu latv. 19.gs. un 20.gs. pirmās puses rakstn. daiļradē un pasaules redzējumā. Olafs Stumbrs: “Sodumam bija pūra lāde ar grāmatām, galvenokārt jau “Uliss”. Un viņš man iedeva vienu. Es teicu, lai ieraksta. Viņš teica - kāpēc ...

Carpe diem Dzejas vārdnīca
... motīvs ļoti tuvs E.Veidenbauma, Aspazijas, J.Akuratera, K.Skalbes dzejā. Rītā nebūs vairs laimes šīs, Acumirklis - dzīvības karalis. Esat priecīgi kā saule, Dienas paiet drīz.

Varonis Dzejas vārdnīca
... Brontē, Dž.Ostinai, latv. Aspazijai) varones. “Stāsta, ka dzīvnieku baros eksistē īpatņi-margināli ar nestandarta uzvedību. Viņus nicina un pazemo, bet nenogalina. Kad bars nonāk nestandarta briesmu situācijā, marginālus izlaiž priekšgalā: ja ies bojā, nav žēl, bet, ja izdzīvos, tad varbūt atradīs ...

Ruņģis Aivars Bibliotēku un skolu mape
... prūšu robežām" atvēršanas svētkiem Raiņa un Aspazijas muzejā Rīgā] / Voldemārs Hermanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2000, 20.dec.), 13.lpp. Lagzdiņa Irēna. Ejot gaismas virzienā : [par Aivara Ruņģa grām. "Uz tām prūšu robežām" (Huddinge, 2001) un Dimas Grīnupa grām. "Pārdzīvot" (Huddinge ...

Bohēma Dzejas vārdnīca
... iegriezos Švarca, respektīvi, Operas kafejnīcā, Aspazijas bulvāra un Kaļķu ielas stūrī, kura atkārtoti figurē Anšlava Eglīša darbos ar apzīmējumu “Timbuktu”. Vienu no šīs kafejnīcas spirituālajiem centriem, varbūt pašu galveno, veidoja tas galds, pie kura gandrīz ik dienas gariem cēlieniem sēdēja ...

2005.03. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Albertam Jansonam — 90 (1915-1989) 16.03 dzejniecei Aspazijai (īst.v Elza Rozenberga) — 140 (1865-1943). Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas. I ceturksnis 1995.gads, 13.lpp. 17.03 rakstniecei, tulkotājai Ijai Meldrei-Dzērvei (īst. v. Jesija Dzērve) — 90 (1915-1982) 18.03 dzejniecei ...

2020. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Albertam Jansonam - 105 (1915-1989) 16 .III dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-1943) 17 .III rakstniecei, tulkotājai Ijai Melderei-Dzērvei - 105 (1915-1982) 18 .III dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei - 135 (1885-1976) 19 .III amerikāņu aktierim Brūsam Villisam - 65 (1955) 19 .III dzejniecei Vilhelmīnei ...

Laicens Linards Bibliotēku un skolu mape
... Jēkabu, Rūdolfu Blaumani, Teodoru Zeifertu, Raini, Aspaziju, Vili Plūdoni, Linardu Laicenu , Birutu Skujenieci, Jāni Ezeriņu, Jāni Ziemeļnieku ... [u.c.]. Kraujiņš Kārlis. No atmiņu skrīņa : kultūrvēsturiskas atceres un apceres / Kārlis Kraujiņš. - Rīga : Liesma, 1973. - 148 lpp. - Saturs: Rūdolfs Blaumanis ...