Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 149

Nīmanis Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Aspazijas ... Kopš 1925 Jāņa Raiņa un Aspazijas ģimenes ārsts. 1924–32 Valsts zīdaiņu nama vadītājs, 1932–40 bērnu nama vadītājs un konsultants Majoros. 1925–36 Rīgas bērnu slimnīcas direktors. Devis lielu ieguldījumu tās izveidošanā. Rīgā, Daugavgrīvas ielā 6 uzbūvēja ... Aspazija. ...

Muktupāvels Valdis Bibliotēku un skolu mape
... Kokle Elzas Rozenbergas un Aspazijas pasaulē. Aspazija un mūsdienas. Dzimums, nācija, radošie izaicinājumi , red. A. Cimdiņa. Rīga: Zinātne , 2016, 363–377. 33 šķirkļi par latviešu tautas mūzikas instrumentiem. The Grove Dictionary of Musical Instruments , 2nd revised ed. , ed. L. Libin. Oxford University ...

Ģēnijs Dzejas vārdnīca
... izteiku ‘Raiņa ģēnijs’, bet ļoti grūti ‘Aspazijas ģēnijs’. Priekšstats ‘dzejnieks - ģēnijs’ tika aktualizēts rom. laikā (attiecinot, piem., uz Baironu, Mickēviču, Puškinu), sašaurinātā un politizētā veidolā tas atdzima soc. reāl. lit-rā, kur attiecināts uz M.Gorkiju.... . Ģ. tēls kultivēts ...

Viese Saulcerīte Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījusi monogrāfijas Aspazija (1975), Jaunais Rainis (1982), biogrāfisku romānu par K. Baronu Mūžaraksts (1985), prozas grāmatas Raganiezis (1976), Radīšanas brīnums (1980), Pie sliekšņa, pie avota (1989), Dieviena (1995), kultūrvēsturisku grāmatu Mežparks – pilsēta priežu ... Aspaziju Mūžīgie ...

Karlsons Juris Mūzikas literatūra
... latviešu baletiem - Sidraba šķidrauts (1998) - pēc Aspazijas lugas, ar vērienīgu vairāku timpānu (uz skatuves) ritma un dzīvības daudzinājumu noslēgumā. Liriski dramatiskais, plastiskais un filozofiskais caurauž ne tikai šo darbu, arī pārējā dailradē slēptas jūtas apvienojas ... ar godprātīgu nopietnību ...

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... , 1912. - 4.d.: J.Rainis, Aspazija, Anna Brigader, J.Poruks, Baltpurviņš, J.Kleinberģis, Plūdons, Atis Ķeniņš, Līgotņu Jēkabs, J.Kļaviņš, R.Kļaustiņš, J.Akuraters, Antons Viktors Eglīts, Fallijs , J.Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, Fr.Bārda, K.Štrāls, Haralds Elgasts ...

Melngailis Emilis Mūzikas literatūra
... filozofisku vispārinājumu. Mēness starus stīgo (Aspazija, 1906) ir gaiša un sapņaina barkarola. Latvju rekviēms sastāv no trim lēnām, sēru raksturā izturētām daļām ar Viļa Plūdoņa vārdiem: 1. Pamazām brauciet (1906) 2. Pamazām, palēnām (1912) 3. Saule riet (1921) un kaismīgi dramatiskas pēdējās ...

Asars Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Mākslas un kultūras sakars 19. gadu simtenī (1901), Aspazija un viņas dzeja (1904), Māksla un revolūcija (1906), Ko Andrievs Niedra mums sludina? (1905, kopā ar V. Dermani), Vispārīga Pasaules rakstniecības vēsture (1907). Izdoti Kopoti raksti 4 sējumos (1908 – 11). Rakstījis apceres par cittautu rakstniekiem ...

Krūmiņš Ģirts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Spēlmaņu nakts balva Gada aktieris ), Rainis (I. Ābele Aspazija. Personīgi , 2015), Fernāns (Ž. Sibleirass Lidojošā klusuma darbnīca , 2016). Lomas kino: Osvalds filmā Paslēpes (rež. J. Putniņš, 1998); Velns TV filmā Saldā indes garša (rež. I. Gorodecka, 1999); Līgavainis filmā Kāzas , (rež. V. Kairišs ...

romantisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lautenbahs-Jūsmiņš, J.Esenberģis, J.Poruks, Aspazija). Mūzikā romantisms kā pastāvīgs virziens izveidojās 19. gadsimta 1. pusē. Vēršoties pret klasicisma racionālismu, romantisma komponisti priekšplānā izvirzīja jūtu dzīvi, tiem bija ciešs sakars ar tautas mākslu un nacionālās atbrīvošanās kustību ...

Ābele Inga Enciklopēdiskā vārdnīca
... Viestura Kairiša režijā ekranizēta), Jasmīns (2003), Aspazija. Personīgi (2015; iestudēta JRT) u. c. 2003 Literatūras gada balva par dramaturģiju, prozas lasījumu laureāte (2008), vairākkārt saņēmusi arī Autortiesību bezgalības balvu. Viena no četriem autoriem, kas 2018. gada aprīlī pārstāvēja Latviju ...

Kalniņš Alfrēds, solo dziesmas Kultūras kanons
... komponētiem dzejniekiem pieder Jānis Akuraters, Aspazija, Antons Austriņš, Fricis Bārda, Anna Brigadere, Atis Ķeniņš, Kārlis Krūza, Andrievs Niedra (vairāk komponista jaunībā), Plūdonis, Kārlis Skalbe, jaunības draugs Teodors Zaļkalns. Īpašas ir Kalniņa attiecības ar Raiņa dzeju - reti kurš latviešu ...

elēģija Enciklopēdiskā vārdnīca
... dzejoļos ar orientāciju uz romantisko tradīciju (Aspazija, F.Bārda, E.Virza, J.Medenis, Rainis, V.Strēlerte, O.Stumbrs). 2. Mūzikā . Domīga, skumja rakstura instrumentāls vai vokāls skaņdarbs.

Plaģiāts Dzejas vārdnīca
... tāpat Indulī un Ārijā ir manis sarakstīti, - Aspazija stāsta. - mūsu darbība tādā veidā sākās jau ar Fausta tulkojumu, ko sākumā apzīmēja abu vārdi.” - Tas pareizi. Bet par tiem skatiem jau grūtāk saprasties. Stila atšķirība abu rakstnieku darbos ir tik spilgta, personību iezīmēta, ka jāšaubās ...

Elēģija Dzejas vārdnīca
... vai dzejoļos ar orientāciju uz rom. tradīciju (Aspazija, F.Bārda, E.Virza, J.Medenis, Rainis, V.Strēlerte, O.Stumbrs), piem.: Tajā krustceļā ļaunā un baigā, kad jau tuvs manim bija mans gals, Kādā naktī man ieplūda sirdī saldi vilinošs, brīnišķīgs balss. Tā ne ievāju dziedone bēdas savas pusnaktij ...