Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 149

Autors Dzejas vārdnīca
... tulkojis, liekas nedabiski, tātad tur palīdzēja Aspazija, un kad “Fausta” grāmatas izdevumā viņa pati izskaidro, ka tas manis viena paša darbs, tad to nelasīja neviens un visi palika pie agrākām domām, ka mēs abi “Faustu” tulkojuši.” M.Fuko: “Var iedomāties kultūru, kurā diskursi cirkulētu un ...

Jaunromantisms Dzejas vārdnīca
... Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda. J. sazarojās un modificētā veidā turpinājās arī 1920.- 30.g. (J.Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunrom. teorētiski pamatojis F.Bārda ( Romantisms kā mākslas un pasaules uzskata centrālproblēma , 1909) J. raksturīgās panteisma ...

Slava Dzejas vārdnīca
... Nobela prēmija un bezgalīga bagātība.”10.7. 1919 Aspazija Rainim 1899.g.: “Tu mani vienmēr pārproti, mīļdvēselīt, ja domā, ka man vajadzīgs, lai Tu būtu slavens. Man tas nav vajadzīgs, bet es zinu, kāda bagāta, bezgalīga pilnība guļ Tevī, kas ilgus gadus nav izmantota kautrības un pašapziņas trūkuma ...

Romance Dzejas vārdnīca
... dzejā (A.Pumpurs, J.Ruģēns, Aspazija, J.Poruks, K.Skalbe, Rainis, A.Čaks, B.Saulītis, M.Čaklais, P.Brūveris). Taču ne vienmēr tas saistīts ar mīlas tematiku. Rainis r. žanrā rakstījis sāpju dzeju par 1905.g. revolūcijā sakautajiem un nogalinātajiem (I, 314) vai gara cīņas, nepakļāvības dzejoļus ...

Sentence Dzejas vārdnīca
... dzejā s. rakst. V.Eglītis, Aspazija, Rainis, V.Plūdonis, A.Skalbe. Rainim dzej. krāj. Klusā grāmata sentences veido atsevišķu nodaļu. S. parasti apjomā ir ļoti īsas (četrrindes vai sešrindes) un saturā koncentrētas: Runas ir ...

Tropa Inga Enciklopēdiskā vārdnīca
... Tolstoja Tumsas vara , 2014), Olga Kliģere (I. Ābeles Aspazija. Personīgi , 2015), Eva (I.Bergmaņa Rudens sonāte , 2016), Marija Iļjiņična Uļjanova ( Pēdējā Ļeņina eglīte , pēc dokumentāliem materiāliem, 2017). Iestudējumi: Ģertrūdes ielas teātrī – kompozīcija Deviņi. Mīts par radīšanu (2012 ...

Cielēns Felikss Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nāves pavēnī (1948), atmiņu grāmatas Rainis un Aspazija (1955), Laikmetu maiņā (1 –3, 1961–64).

brīvās vārsmas Enciklopēdiskā vārdnīca
... Plūdonis, F.Bārda, K.Skalbe, Aspazija, J.Akuraters, dažreiz arī Rainis).

Zaļkalns Teodors Vēstures enciklopēdija
... darinājis portretus ("Adelīna", 1908; "Aspazija", 1931; "Profesors F.Blumbahs", 1951), figurālās kompozīcijas ("Stāvošā māmiņa", 1915; "Sēdošā māmiņa", 1916; "Torss", 1936; "Jātnieku cīņa", 1967), statuetes, animālijas ("Jērs", 1933; "Cūka", 1937; "Kaķis", 1966) un lielus figurālus monumentus (piemineklis ...

Burvis Dzejas vārdnīca
... Kunnoss “Burvis”) “Pati Aspazija izskatījās kā īsta burve. Viņas lielās acis, tāpat kā arvien, sena noslēpumaina brīnuma pilnas, balss it kā runātu no kādas aizviņas iekšienes, no kādas nesaredzamas, tikai nojaušamas tālienes... Viens pēc otra pēkšņi iznira trīs kaķi, kas viegli kā parādības ...

Muceniece Otīlija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojusi galvenās lomas H.Ibsena, Aspazijas, R.Blaumaņa, V.Šekspīra lugās. Popularitāti ... ieguvusi ar Gunas ...

Grīnuma Gundega Enciklopēdiskā vārdnīca
... Aspazijas ... zinātnisku un populārzinātnisku rakstu par Raini un Aspaziju, arī biogrāfisku apceri Rainis. Dzīves un darbu gaita un monogrāfiju Piemiņas paradoksi. Raiņa un Aspazijas atcere Kastaņolā (2009; Literatūras gada balva). LPSR Valsts prēmija (1987). Kultūrkapitāla fonda ...

Birzgale Rasma Enciklopēdiskā vārdnīca
... Pūt, vējiņi!, 1961), Asja (Aspazijas Vaidelote , 1968). Raiņa un Aspazijas gadagrāmatā rakstījusi par teātri un dramaturģiju.

Mūza Dzejas vārdnīca
... Aspazijas ... piemēram ir ar Raiņa trim lielākajām dzīves mūzām - Aspaziju, Džuzepīni Farīni, Olgu Kliģeri un trim atšķirīgiem posmiem viņa mīlestības lirikā. Pirmo visspilgtāk iezīmē nodaļa “Zelta tvaiks” krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), otro krāj. Addio,... Aspazijai ... veltījis ...

Rubesa Baņuta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Kanādā, Lielbritānijā un citur. Latvijā iestudējusi Aspazijas lugu Atriebēja (1991, teātrī Kabata ), A. Šniclera lugu Rondo (1999, Jaunajā Rīgas teātrī), M. Zālītes, J. Lūsēna Putnu operu (2000, LNO), K. Čerčilas Zelta meitenes , (JRT, 2001), Dž. Maitona Iespējamās pasaules ... , (JRT, 2003), N. ...