Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 149

Jaunības Tekas Enciklopēdiskā vārdnīca
... Publicēti Raiņa, E.Birznieka-Upīša, Aspazijas, J.Jaunsudrabiņa A.Saulieša, A.Upīša, K.Skalbes, kā arī M.Tvena, H.Bīčeres-Stovas labāko sacerējumu tulkojumi. Nodaļā Mazajiem ...

Darba Sieviete Enciklopēdiskā vārdnīca
... par sieviešu kustību un tiesību jautājumus, arī Aspazijas, Raiņa un J.Grota dzeju.

Strofika Dzejas vārdnīca
... Astrofija - dzejas teksts bez dalījuma pantos, piem., Aspazijas dzej. Ofēlija ; 2) Brīvā strofika - dažāda garuma dzejas panti, kas mijas nenoteiktā kārtībā, piem., K.Skalbes dzej. Vienkārša sirds . Brīvo strofiku sauc arī par brīvo ...

Dārziņš Emīls Enciklopēdiskā vārdnīca
... 19 solo dziesmu galvenokārt ar J.Poruka, Raiņa, Aspazijas tekstiem. No 4 simfoniskiem darbiem saglabājies tikai Melanholiskais ...

Alonīms Dzejas vārdnīca
... pieņēma par savu pseidonīmu slavenās sengr. hetēras Aspazijas vārdu. "Tad vēl bija jāsagudro pseidonīms. Viens no maniem mīļākiem literatūras varoņiem toreiz bija Kalēju Indriķis Niedras ...

Draviņš Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Manceļa, E.Glika, J.Reitera, Aspazijas, K.Krūzas daiļradi. Izdots etnogrāfisku apceru un atmiņu grāmatu par dzimtā novada ...

Albuže Anda Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lova Mana skaistā lēdija , 1977), Asja (Aspazijas Vaidelote , 1981), Marija (R.Rodžersa, O.Hammersteina Mūzikas skaņas , 1993). Atveidojusi ...

Akmentiņa Dace Enciklopēdiskā vārdnīca
... Šekspīra Hamlets , 1894), Mirdza (Aspazijas Vaidelote , 1894), Kārlēns (R.Blaumaņa Skroderdienas Silmačos , 1902), Sprīdītis (A.Brigaderes Sprīdītis , 1903), Sniedze ...

Stungure Zigrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... emocionalitāte un spilgta, izkopta forma. Lomas: Asja (Aspazijas Vaidelote , 1958), Vasiluca (J.Druces Kasa mare , 1961), Māte (Sudrabu Edžus Dullais Dauka ...

Rīgas pasta un telegrāfa kantoris Enciklopēdiskā vārdnīca
... pasta un telegrāfa kantori uzcēla 1904, tas atradās Aspazijas un Krišjāņa ...

Gaižūns (Gaižūnas) Silvestrs Enciklopēdiskā vārdnīca
... tradīcijos baltų literatūrose (1989). Tulkojis Aspazijas, R.Blaumaņa, J.Janševska, V.Plūdoņa ...

Artmane Vija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lelde (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956), Mirdza (Aspazijas Vaidelote , 1958), titulloma (F.Bruknera Elizabete , Anglijas karaliene , 1980); JRT nospēlētas lomas lugās: A. Puškina Pīķa dāma , Stendāla Traktāts par mīlestību ; kinolomas: Dace ( Kā gulbji balti padebeši iet , 1956), Džūlija Lamberte ( Teātris ...

Dobrovenskis Roalds Bibliotēku un skolu mape
... [par dzejniekiem Raini (1865-1929) un Aspaziju (1865-1943) : sakarā ar Saulcerītes Vieses grām. "Mūžīgie spārni : stāstījums par Aspazijas dzīvi" (Rīga : Jaunā Daugava)] / Roalds Dobrovenskis ; no krievu val. tulk. Guntis Berelis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2004, nov.), 181.-185.lpp. Dobrovenskis ...

Aizpuriete Amanda Bibliotēku un skolu mape
... Aspazijas ... bukleta "Sārtu baložu bars" prezentāciju Raiņa un Aspazijas muzejā : saruna ar A.Aipurieti] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Mārtiņš Eglītis // Domas. — (2000, 14./20.janv.), 18.lpp. Aizpuriete Amanda. "Literatūrā vajadzīga stūrgalvība" : [saruna ar dzejn., tulk. un prozaiķi, "Literatūras ...

Stalte Helmī Bibliotēku un skolu mape
... periodiskajos izdevumos Kārkliņa Inta. Rainim un Aspazijai veltīts : [par Helmī Staltes vadītās Rīgas domes delegācijas vizīti Lugānā (Šveice) un dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) trimdas sāk. 100.gadadienai velt. divu grām. atvēršanu] / Inta Kārkliņa // Karogs. - ISSN 0132-6295. ...