Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Belševica
Atrasto rezultātu skaits: 62

Briede-Makoveja Marija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ziedonis, O. Vācietis, V. Belševica, K. Skujenieks, Z. Skujiņš, L. Briedis, J. Baltvilks, A. Aizpuriete, K. Elsbergs u.c. Atdzejojusi Latviešu Dainas (1991). Sarakstījusi dzejoļu krājumu rumāņu valodā Augšupkritiens (1999, latviski atdzejojis L. Briedis), eseju krājumu par vārda ietilpību dažādos literatūras ...

Ragana Dzejas vārdnīca
... neviennozīmīgi vērtētas pārdabiskas būtnes tēls (V.Belševica Spīgana, A.Neibarts Pirms raganu medībām), sk. burvis Kūtīs raganas gājušas burt visvairāk pa naktīm. Iedamas tās sacījušas: Dievs palīdz, gosniņas! Vai gaidat ķērstiņas ar oša vālīti, ar liepas slotu? Ja gribējušas padarīt, lai ...

Ikstena Nora Bibliotēku un skolu mape
... Spilgti latviska rakstniece Vizma Belševica svin [70 gadu] jubileju / tekstā stāsta dzejn. un tulk. Juris Kronbergs, rakstn. Pauls Bankovskis, Nora Ikstena — 12.lpp. nos. uzrād. : Viņa ir mūsu sirdsapziņa // Diena. — 2001. — ISSN 1407-1290. — 29.maijs [1.], 12.lpp. Zole Ieva. Laikazīme Māra Zālīte : ...

Atvilktnes dzeja Dzejas vārdnīca
... rokraksta dzeja , pretestības dzeja V.Belševica: “Starp citu, mums bieži pārmet, ka neesam rakstījuši atvilktnei - kā krievu rakstnieki. Tagad varētu ņemt laukā un publicēt. Nezinu, kā viņiem tas izdevās. Laikam krievu čeka bija nolaidīga. Mūsu un pat mūsu draugu un paziņu atvilktnes sistemātiski ...

Paaudze Dzejas vārdnīca
... Vācietis, I.Auziņš, V.Belševica, M.Čaklais, J.Peters), kuras rašanos lielā mērā izprovocēja Hruščova laika pad. “atkusnis”, brīvāka kultūras elpa, “samizdats”, relatīvi vieglāka pieejamība pirmspadomju lit-rai, salīdzinot ar 1950.g. Arī trimdā 1950.g. beigu un 1960.g. p. ir viena no spilgtākajām ...

Plakidis Pēteris Mūzikas literatūra
... Jānis Peters, 1979), Tavas saknes tavā zemē (Vizma Belševica). Viena no virsotnēm ir piecdalīgā jauktā kora simfonija Nolemtība (1987) ar Ojāra Vācieša dzeju. Rekviēma traģika, pasakaljas nopietnība, rituāla maģija un pāri visam - skaista, izteiksmīga un apgarota mūzikas poēzija. Cikls korim a cappella ...

Skailis Andrejs Bibliotēku un skolu mape
... Citu cilvēku sapņi / A.Bels ; Timotiņš / V.Belševica ; Svece / R.Ezera ; Nošautā laime / Ž.Grīva ; Atceries Ernu / E.Hānbergs ; Salavecis un Sniegbaltīte / A.Jakubāns ; Nakts viesis / J.Kalniņš ; Apmautais / A.Kalve ; Kolekcionāra mīlas dēkas / A.Kolbergs ; Varēji jau nu gan precēties / J.Liepiņš ...

Antiņš Dzejas vārdnīca
... Bieži variēts tēls latv. jaunlaiku lit-rā (V.Belševica, O.Vācietis Antiņš , V.Nollendorfs Variācija par Antiņa tēmu u.c.), bet arī jaunlaiku ikdienas apziņā, apzīmējot naivu, nepraktisku cilvēku. Jaunlaikos vārdam A. nereti ir ironisks ietonējums (piem., “Antiņš kas Antiņš”). sk. Saulcerīte ...

Dzeja Dzejas vārdnīca
... pēdējā ir briesmīgākā par visām.” V.Belševica: ”Nerakstu dzeju. Ne tikai tāpēc, ka sirdij ir savs ciešanu mērs, pēc kura tā ir pārdegusi. Man liekas - dzejai ir gadu robeža, kā baletam vai lielajam sportam. Ārkārtīgi reti ir tie dzejnieki, kas labi raksta vecumā.” ”Nebūdami vecmodīgi, mēs ...

Asociatīvā dzeja Dzejas vārdnīca
... Asociatīvā dzeja, ko izkopa O.Vācietis, V.Belševica, I.Ziedonis, M.Kroma, M.Čaklais, U.Bērziņš, provocēja ne tikai jauna tipa dzejas, bet arī dzejas kritikas veidošanos. Šī kritika pievērsās dzejas formai kā semantikas daudznozīmības izteicējai, formas daudzslāņainumam, dziļumam (sal. zīmīgo spilgtās ...

Aliterācija Dzejas vārdnīca
... ) vai atsevišķa dzejn. darbos (I.Auziņš, V.Belševica, M.Melgalvs, P.Brūveris). J.Plauža krāj. Putnu ceļš (1939) ievietots dzejolis ar nos. Aliterācija : "Bij v akars. Tikai v ēji v algi v ilga. Nakts v ara v aļā v ēra v ārtus v ētrām." Dzej. krāj. nosaukumā a. bija iecienījis K.Krūza (piem., Trauslā ...

Niknās meitenes Dzejas vārdnīca
... sparalēles ar franču grupu, Knutu Skujenieku vai Vizmu Belševicu. Viņi tiešām bija drosmīgi, viņi riskēja. Bet nikno meiteņu atļaušanās bija tāda šika atļaušanās - interesanti, cik tālu es varu mīt pāri tai tabu strīpiņai? /../ Tolaik likt mazas špiļķiņas apakšā tai totāli ciniskajai liekulībai ...

Rokpelnis Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Aleksandru Čaku (1901-1950), dzejn. Jāni Rokpelni, Vizmu Belševicu un Pēteri Brūveri, rakstn. Noru Ikstenu] / Guntis Berelis ; tulk. Rita Laima Bērziņš // Latvian Literature. — ISSN 1407-9267. — [Nr.]1 (2002, spring/summer), 3.-4.lpp. Briedis Leons. Červāras Romā : [par latviešu ... Belševicai,... , Silvijai ...

Elsbergs Jānis Bibliotēku un skolu mape
... (1944-2006) veidoto pieminekli dzejniekiem Vizmai Belševicai (1931-2005) un Klāvam Elsbergam (1959-1987)] / Līga Blaua ; tekstā stāsta V.Belševicas atraitnis Zigurds Elsbergs, dēls Jānis Elsbergs // Ievas Stāsti. Speciālizd.: Mistiskie stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.23 (2006, 10.nov.... .), 26.-28.lpp. Bormane ...

Bērziņš Uldis Bibliotēku un skolu mape
... Belševicu ... [atmiņas par dzejnieci Vizmu Belševicu (1931-2005)] / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 50.gadagāj., Nr.4 (2005, dec.), 21.-22.lpp. : il. Bērziņš Uldis. Pacelsim glāzes par globālo Latviju! / Uldis Bērziņš // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN ... 0448-9179. - 51.gadagāj ...