Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Jaunsudrabiņš
Atrasto rezultātu skaits: 74

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... Akuraters, Antons Viktors Eglīts, Fallijs , J.Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, Fr.Bārda, K.Štrāls, Haralds Elgasts, Antons Austriņš, Kārlis Krūza. Publikācijas periodiskajos izdevumos Ceplis Rimands. Valdis, Fallijs , Saliņš, Sodums... : jaunumi RLMVM [Raiņa Lit. un mākslas ...

Jaunromantisms Dzejas vārdnīca
... Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda. J. sazarojās un modificētā veidā turpinājās arī 1920.- 30.g. (J.Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunrom. teorētiski pamatojis F.Bārda ( Romantisms kā mākslas un pasaules uzskata centrālproblēma , 1909) J. raksturīgās panteisma ...

Māksla mākslai Dzejas vārdnīca
... Cālītis, Zemgaliešu Biruta, J.Akuraters, J.Jaunsudrabiņš, K.Štrāls, A.Baltpurviņš, K.Jēkabsons, K.Skalbe. Savukārt pad. lit-rā šis princips bija kā vērsim sarkanā lupata, jo par lit-ras uzdevumu tieši pretēji tika uzlūkots kalpot komunistu partijai, sk. partejiskums “Mēs te atklāti atbildam, ka mums ...

Dzejnieku zīmējumi Dzejas vārdnīca
... Savu prozas darbu ievērojams ilustrētājs bija J.Jaunsudrabiņš (Baltā grāmata, 1 - 2, 1914 - 21). Viņš arī rakstījis par glezniecības, zīmēšanas formālajiem un saturiskajiem aspektiem. “Ka Poruks skolas laikā mēģinājis dzejot un rakstīt, tas sen visiem zināms. Bet arī labs zīmētājs viņš ir bijis ...

Dekadence Dzejas vārdnīca
... Austriņš, L.Laicens, J.Jaunsudrabiņš ( Vēja ziedi ), Zemgaliešu Biruta, K.Štrāls. D. strāv. pārstāvošie rakstn. nepieder vienam, bet vairākiem savstarpēji radniecīgiem rom. poētiskā tipa virz-iem, sk. impresionisms , jaunromantisms , simbolisms Ar d. 20.gs. sākumā saistīti daudz un dažādi per. izd ...

Apvidvārdi Dzejas vārdnīca
... Eglītis, J.Medenis), Sēlijas (J.Jaunsudrabiņš, J.Veselis, V.Toma). Dziļupē plašā, priedula dvašā Ērdava valoda dzima. Mākoņi zili, eglāji stili Vijganā atklimā dima. Līdumā svīda, paēnā līda, Zvirgzdupe čurēja čuru. Merģeli glītu, linautā tītu, Ceļgalā turēja turu. Kareivi mudrie, burtnieki ...

Zalkša grupa Dzejas vārdnīca
... Skalbe, V.Eglītis, F.Bārda, J.Jaunsudrabiņš, A.Brigadere, mākslin. J.Madernieks, J.Rozentāls, G.Šķilters, komponists E.Dārziņš. “/../ Mūsu mākslas dzīvei jārada mākslas tradīciju pils un svētnīca, jārūpējas par zināmu akadēmismu un klasicisma nodibināšanos mūsu mākslas dzīvē. Mākslai vajag ...

Aigars Pēteris Bibliotēku un skolu mape
... — Jūn./Jūl.. — 8.lpp. Jaunsudrabiņš Jānis. Mīļais Pēter Aigar! : Mēnesnīcā, 27.8.53. : [Rakstn. (1877-1962) vēstule dzejn.] // Grāmatu Apskats. — 1995. — Nr. 5/6. — 57.lpp. Keiša E. Atgriešanās : [par dzejn. Pētera Aigara (1904-1971) un viņa dzīvesbiedres baletdejotājas Siras Jirgens pārapbedīšanu ...

Mediņš Jānis Mūzikas literatūra
... atspulgi tverti dziesmās Ir viens vakars (Jānis Jaunsudrabiņš, 1923), Vakara saulei (Mirdza Ķempe, 1965). Klaviermūzika: 24 dainas (1921 - 1963), Balāde (1922), Sonāte (1946), Sonatīne (1954), Rapsodija divām klavierēm (1954). Jāņa Mediņa Dainas ir viena no latviešu klaviermūzikas virsotnēm, tās nav iecerētas ...

Bērziņš Arturs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 51–59), grāmatā 1948; Jānis Jaunsudrabiņš, 1952; Kārlis Zariņš dzīvē un darbā , 1959; Ādolfs Alunāns latviešu teātrī, 1954. Latvijaskonversācijas vārdnīcas 11. sējumā sarakstījis šķirkli Latvju teātra vēsture. Tulkojis apmēram 30 lugas. K. Karulis [5] raksturojis A. Bērziņu kā smaidīgu vīru ...

Irbe Voldemārs Bibliotēku un skolu mape
... Ja tu no akmens pamodies : (saruna ar J.Jaunsudrabiņu) ; Ar tevi tava birze zaļo ; Kaktusi ; Melnais vējš, baltais vējš jeb parunāsim par mīlestību ; Veltījumi: Ainai, Voldemāram Ancītim, Rūdolfam Blaumanim, Minnai Blūmai, Albertam Caunem, Jūlijam, Jurim un Majai Dievkociņiem, Jānim ... Jaunsudrabiņam ...

Āboliņš Tālivaldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Leģenda par Pūcesspieģeli , 1966), Rakstnieks (J.Jaunsudrabiņa Saule rasas pilienā , 1978).

Grebņeva Natālija Enciklopēdiskā vārdnīca
... kinolomu Aina (TV filma Saldā indes garša , pēc J.Jaunsudrabiņa, 2001).

Ķuzāne Lūcija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījusi monogrāfiju par J.Jaunsudrabiņu Saule mūžam mana (1986), par J.Veseli Saules koka meklētājs (2000), grāmatas Annas Pumpures dzīve: Dokumentāls stāsts par sēļu novada ļaudīm (1999), Viņi runā, kad atnāk laiks (2001), Toreiz Sēlijā ...

Aija Enciklopēdiskā vārdnīca
– aktierfilma pēc J.Jaunsudrabiņa romāna (170 minūtes, 1987). Uzņemta Rīgas kinostudijā, režisors V.Brasla, scenārija ...