Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 175

Vēliņš Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ogrēnu pamatskolas pārzinis un 1929–44 brāļu Kaudzīšu piemiņas muzeja pārzinis, piedalījies viņu kapa pieminekļa veidošanā. Darbojies Vecpiebalgas kultūras biedrībās. 1945–46 strādājis Kosas Bedrukalna pamatskolā, 1946–54 Vecpiebalgas nepilnajā vidusskolā, 1954–62 ...

Zēbergs Roberts Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Zvejnieka dēls dramatizējumā, Prātnieku brāļu Kaudzīšu romāna Mērnieku laiki dramatizējumā, Antipu Zikovu Maksima Gorkija [1] Zikovi , Roplaini R. Blaumaņa Pazudušais dēls u.c.

Zvaigzne Teodors Vidusvidzemnieku vārdnīca
... pamatskolas pārzinis. 1944–63 brāļu Kaudzīšu muzeja pārzinis Kalna Kaibēnos. Darbojies kultūras biedrībās, Valkas apriņķa skolotāju biedrības priekšnieks, rakstījis presē par audzināšanu. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Žagars Juris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jāņa Jaunsudrabiņa Aija ; Prātnieks, brāļu Kaudzīšu Mērnieku laiki , Indriķis Krasts seriālā Saldā indes garša pēc J. Jaunsudrabiņa romāna Jaunsaimnieks un velns motīviem, 1999. Ievērojamākās teātra lomas: Merkucio, Viljama Šekspīra [1] Romeo un Džuljeta ; Boka, Pāvilielas zēni ; Ultheims, Kad ...

Rauza Ausma Vidusvidzemnieku vārdnīca
... vidusskolā, 1956–62 Vecpiebalgas vidusskolā, 1962–76 Kaudzīšu (Ogrēnu) pamatskolā, 1976–92 Vecpiebalgas vidusskolā, 24 gadus mācību pārzine.

Brāļu draudze, hernhūtisms Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1689), Kampenhauzens H., Kaudze R., Kībers F., Klots R., Kundziņš P., Langevits E., Lencs K., Meņģelis P. (dz. 1825), Neihauzens K., Patkuls H., Rātminders A., Skalbe E., Sprekelzens T.

Rasiņš Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... atbrīvošanas kara vēsture , 1–2, 1938; brāļu Kaudzīšu Raksti , 1–6, 1939–41 u.c. Grāmatas izdeva līdz 1944. Nokļuva Zviedrijā, līdz 1957 strādājis bibliotēkās. 1957 atjaunoja apgādu, izdeva dažas grāmatas.

Ābeltiņš Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... nošāvis Veļķu pagasta rakstvedi. Slēpies siena kaudzē pie Dzirkstuma ezera.

Cimdiņš Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Sarakstījis Atmiņas par brāļiem Kaudzītēm [ IMM , 1919 #10] u.c.

Čaks Aleksandrs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Bet savādi ir rakstīt un likt kaudzē, ja neko iespiest nevaru…” Tā tapuši Matīss kausu bajārs, mīlas lirikas krājums Debesu dāvana, filozofiskās dzejas krājums Lakstīgala dzied basu, poēma Spēlē, spēlmani! Atjaunojoties padomju okupācijai, strādājis laikrakstā Cīņa , sacerēja pasūtījuma dzeju ...

Poruks Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Eglem un Rūdolfam Eglem [5]. M. Kaudzīte raksta: Poruku pazinu gan, bet tikai no pāra reižu saredzēšanās. Reiz, laikam priekšēja gadu simteņa pēdējā gadu desmitē sastādījās tāda kā rakstniecības sapulce. Tur piedalījās Poruks, laikam kā students savā jaunības spirgtumā un dzīves laimību cerībās ...

Dziļleja Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... stāstīt par savām slavenībām – Skalbi, Austriņu, Kaudzītēm. [41, II :15]. Strādājis par skolotāju Koknesē. 1911–14 mācījies Belgorodas Skolotāju institūtā. Skolotājs Majoros, Harkovā, Pēterpilī, kur 1918 beidzis augstākos komerckursus. 1919–34 Rīgas domnieks un 1920–34 Tautas augstskolas lektors ...

Skalbe Kārlis Bibliotēku un skolu mape
... Memoriālo muzeju valdzinājums : [par Brāļu Kaudzīšu memor. muzeju "Kalna Kaibēni", Kārļa Skalbes memor. muzeju "Saulrieti" Vecpiebalgas pag., op. "Baņuta" muzeju Skrāģu krogā Zosēnu pag. (Cēsu raj.), Rūdolfa Blaumaņa memor. muzeju "Braki" Ērgļu pag. (Madonas raj.)] / Maija Augstkalna // Māksla Plus ...

Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Sastādījis un komentējis J. Poruka , M. un R. Kaudzīšu , E. Veidenbauma u.c. rakstnieku Kopotu rakstu izdevumus. Rediģējis Latviešu literatūras vēsturi, 1–6, 1935–37. Tulkojis cittautu rakstnieku darbus. Īpaši nozīmīgs ir K. Egles darbs R. Tagores [1] daiļrades tulkošanā un rakstu izdošanā. 1939 ...

Gailītis Toms Vidusvidzemnieku vārdnīca
... smaidi un asaras viņam bija sirdslieta. [53 :133]. M. Kaudzīte : Stiprākā gara spēju puse pie T. Gailīša bij meklējama un atrodama viņa bagātās runas spējās, gan nopietnībā, gan zobgalībā un jokos, ko gadījās piedzīvot vienmēr skolotāju sapulcēs kā patīkamu pajautrinājumu vaļas brīžos. Dzērbenes ...