Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 175

Ozols Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Mācījies Vecpiebalgas Kaibēnu pagastskolā pie M. Kaudzītes un R. Kaudzītes , Vecpiebalgas draudzes skolā, 1879–83 Baltijas skolotāju seminārā. 1883–87 skolotājs Skujenes draudzes skolā, 1887–88 Kokneses pagastskolā, 1888–91 Rozbeķu-Ruckas divu klašu ministrijas skolā, 1891–1933 Priekuļu divu ...

Rozenbergs Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... pagastskolā, 1881–83 Kaibēnu pagastskolā pie M. Kaudzītes un R. Kaudzītes , 1884–88 Vecpiebalgas draudzes skolā, 1892 beidzis ģimnāziju Rīgā. 1893–1900 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē. Kandidāta gadu kalpoja Smiltenē. 1903–07 pirmais latviešu tautības mācītājs Straupes draudzē, ...

Kaudzītis Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
(1823–1879) – Vecpiebalgas Mādaru ... saimnieks. M. Kaudzītes ...

Rātmindere Ede Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Vecpiebalgas Vidus kapos) – A. Rātmindera sieva, L. Kaudzītes ... māte, J. Jurjāna ...

Tullijs Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Kaudzītes ... prātnieciskus dzejoļus, no kuriem daži iekļauti M. Kaudzītes un E. Treimaņa antoloģijās. Darbi: Tāpeles rēķinu uzdošanas priekš pagasta skolām , 1872, 1874; Vadonis krievu valodas mācībā , 1882; Vadonis vācu valodas mācībā , 1884; Mīklas, parunas un sakāmi ... Kaudzīte raksta: ...

Kaudzītis Andžs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Kaudzītes ... Tur vairākkārt ciemojies R. Kaudzīte. J. Kalniņa [5] romānā Kalna Kaibēni bieži pieminēts A. Kaudzītis un viņa Domeri. Pēc A. Kaudzītes nāves Vaives dzirnavas vadīja viņa atraitne. Latvijas valsts tās piešķīra K. Berķim .

Resnais Reinis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... upuris, apbedīts Vidus kapos) – skolotājs. M. Kaudzītes līdzgaitnieks. Mācījies Vecpiebalgas draudzes skolā, ieguvis skolotāja tiesības. 1873–1912 vadījis Upītes skolu. Labs audzinātājs, saprātīgs skolotājs, dzelžaini stipra rakstura vīrs, sabiedrības darbinieks. Viņa skolnieku ... Kaudzīti nodibināja ...

Sotaks Reinholds Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Mācījies Ogrēnu pagastskolā pie M. Kaudzītes , Vecpiebalgas draudzes skolā pie J. Sliedes un lauksaimniecības skolā Krievijā. 1922–34 darbojies ...

Ozoliņš Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... piemiņas zīme) – garīdznieks. Precējies ar L. Kaudzītes māsas meitu Lūciju Šancbergu. K. Ozoliņas (dzimusi 1901) tēvs. Bērnībā dzīvoja Viesienā. Mācījies Tērbatas skolotāju seminārā ...

Ramizars Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1896–1900 Ogrēnu pagastskolā pie M. Kaudzītes , 1900–02 Vecpiebalgas draudzes skolā pie J. Sliedes , ko nepabeidza, 1903–05 Rīgas Amatniecības biedrības vakara skolā. 1905 piedalījās revolūcijā, par to 1906 I ieslodzīts Rīgas centrālcietumā. 1907–10 mācījies Valmieras skolotāju seminārā, izslēgts ...

Skrīveris Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Mācījies Ogrēnu pamatskolā pie M. Kaudzītes , Vecpiebalgas draudzes skolā, beidzis Mangaļu jūrskolu. Pavārs uz tālbraucējiem kuģiem. Iesaukts karadienestā. 1902 atgriezās Vecpiebalgā, strādājis tēva saimniecībā. Pēc tam rakstvedis Pēterpilī. 1905 atgriezās Vecpiebalgā. Ievēlēts par pagasta rīcības ...

Veispāls Edvards Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Mācījies Ogrēnu pagastskolā pie M. Kaudzītes . 1902–07 studējis vēsturi Tērbatas universitātē, beidzis ar vēstures kandidāta ...

Leitis Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Mācījies Ogrēnu skolā pie M. Kaudzītes un Cēsu pilsētas skolā, kur 1911 ieguva skolotāja tiesības. 1913 iesaukts Krievijas armijā, 1916 beidzis kara skolu, 1919 iestājas Latvijas armijā. Cīņās pret lieliniekiem komandēja rotu, paaugstināts par kapteini. Pēc kara tēva mājās nodarbojās ar lauksaimniecību ...

Bračs Augusts Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Mācījies 1889–91 Ogrēnu pamatskolā pie M. Kaudzītes , 1891–96 Vecpiebalgas draudzes skolā pie J. Sliedes (slavenākie skolasbiedri H. Albats , J. Bērziņš–Ziemelis , Antons Ozols , K. Ozols , J. Roze , K. Skalbe , Artūrs Vanags . 1896–99 mācījies Valkas skolotāju seminārā. 1899 pirmā publikācija ...

Apsītis Andrejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... dokumentālām un populārzinātniskām filmām ( Brāļi Kaudzītes , 1976; Emīls Dārziņš , 1980; Klusā nedēļa ar Tālu , 1996) un režisors ...