Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 175

Žibalts Gustavs Enciklopēdiskā vārdnīca
... izteiksmīgu grimu un plastiku. Lomas: Ķencis (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1911, 1924), Melnais bruņinieks (Raiņa Uguns un nakts , 1911), Ābrams ...

Ustube Malvīne Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ostrovska Mežs , 1946), Oļiņiete (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1951).

degunradžvabole Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sastopama komposta, kūdras kaudzēs, kurās attīstās arī kāpuri. Attīstība ilgst 4 gadus.

Bārs Ludvigs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lāča Zvejnieka dēls , 1934), Ķencis (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1950), Pamatiņš (V.Šekspīra Sapnis vasaras naktī , 1954). ...

Brencēns Eduards Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ilustrējis grāmatas (brāļu Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1913).

Bebrišs Jūlijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Jāzeps un viņa brāļi , 1956), Oļiņš (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1980). Iestudējis: M.Zīverta, H.Gulbja oriģināllugas.

Bogdanovičs Aivars Enciklopēdiskā vārdnīca
... Čehova Kaija , 1976), Prātnieks (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1980), arī Rīgas kinostudijas filmās ( Pirmā vasara , 1974; Valsis mūža garumā ...

Beseris Egons Enciklopēdiskā vārdnīca
... Putniņa Paši pūta, paši dega , 1972), Pāvuls (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1980). Atveidojis lomas Rīgas kinostudijas filmās ( Kapteinis Nulle ...

makstaines Meža enciklopēdija
... Aug mežos, dārzos, komposta kaudzēs, retāk uz koksnes. Vairāku sugu augļķerm. ēdami, bet retās sastopamības dēļ uzturā tiem nav nozīmes. Biežāk sastopama dižā jeb gļotgalvainā ∆ ( V.gloiocephala ), kas jau no pavasara aug trūdvielām bagātā augsnē, cirsmas paliekās, kartupeļu vagās ...

sporangijs Meža enciklopēdija
... ir sporu vācelīte, paparžaugiem ∆ pa 1 vai kaudzītēs (soros) attīstās uz parastām (auglīgām) lapām vai uz īpašām pārveidotām lapām — sporofiliem. (Sporofilu sastatu ...

Pērļu zvejnieks, Jānis Poruks Kultūras kanons
... lauku dzīves aprakstītāju, izgāja ārpus brāļu Kaudzīšu definētās telpas un ienesa literatūrā Rietumeiropā gadsimtu mijā valdošo garīgo un literāro strāvojumu elpu - daļēji arī tā iemesla dēļ, ka Poruks bija viens no pirmajiem latviešu intelektuāļiem, kam izdevās izglītoties ārzemēs (pateicoties ...

Čakars Oto Bibliotēku un skolu mape
... 1999) Oto Čakara darbi Grāmatas Čakars O. Brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki" - pirmais reālistiskais romāns latviešu literatūrā / O.Čakars ; P.Stučkas LVU. - Rīga : Zinātne, 1968. - 141, [2] lpp. : il., portr. Čakars O. Latviešu literatūras vēsture : no pirmsākumiem līdz XIX gs. 80.gadiem : māc. līdz ...

Abens (Aben) Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... arī folkloru ( Latviešu pasakas , 1939; M.un R.Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1959; Raiņa Darbu izlase , 1 –2, 1965). Sastādījis Latviešu – igauņu ...

Aumanis-Kurme Ansis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jaunpiebalgas, Drustu un Dzērbenes brāļu draudzēs. M. Kaudzīte par viņu raksta: Viņš bija pilnā vīra augumā ar kupliem matiem un godājamu, jā, pat bijājamu izskatu, allaž drošs, vīrišķīgs un patiess vārdos un darbos, tā, ka pat ne viņa ienaidnieki nav varējuši viņa necienīt. No sirds viņš bij ...

Kiršteins Aleksandrs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Vecpiebalgas Ozoliņos) – arhitekts, politiķis. Mācījies Kaudzīšu pamatskolā, 1966 beidzis Cēsu 1. vidusskolu, 1972 – Rīgas politehniskā institūta Arhitektūras fakultāti. 1972–75 strādājis Rīgas pilsētas galvenajā arhitektūras un plānošanas pārvaldē, 1975–89 institūta Pilsētprojekts galvenais ...