Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 175

Peleks Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Āraišos skolotājs 40 gadus. 1883 kopā ar R. Kaudzīti piedalījās latviešu delegācijā, kas Pēterpilī sveica caru Aleksandru III [1] viņa kronēšanas dienā. Nodibināja Āraišu Zemkopības un dziedāšanas biedrību. Ilggadīgs Āraišu Dziedāšanas ...

Larsens Teodors Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jurjāna ārsts Vecpiebalgā, pārnāca no Jumurdas. M. Kaudzīte: …Būdams stipri sazāļojies ...

Laskates meiteņu skola Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1873-75 Laskates skolā par skolotāju strādāja R. Kaudzīte , 1876-80 skolu vadīja M. Smilga , un viņa laikā skola sāka strādāt pēc draudzes skolas programmas. 1880-84 skolu vadīja K. Stakle . 1879 Laskates skolā dzimis rakstnieks A. Smilga ...

stūpa Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - sanskr. stūpa ‘zemes kaudze; arī stūpa’.Budisma ...

receklenes Meža enciklopēdija
... dzelteni, atrodami uz trupošas lapkoku koksnes, žagaru kaudzēs vēlu rudenī un ziemā. Tumšbrūnajai ∆ ( T.foliacea ) augļķerm. gaišbrūni vai tumšbrūni. Aug gan uz lapkoku ...

izcirtuma satīrīšana Meža enciklopēdija
... Veicot ∆ , ciršanas atliekas savāc kaudzēs vai vālos un sadedzina. Ja savālotās atliekas atstāj satrupēšanai, tas veicina kaitīgo kukaiņu un grauzēju savairošanos, kā arī samazina apmežojamo pl. vismaz par 10—15%. Kaitēkļu savairošanās notiek gk. svaigās skujkoku un oša ciršanas atliekās. Par ...

skaldlapītes Meža enciklopēdija
... Saprotrofs uz trupošas koksnes, kritalām, zaru kaudzēm, reizēm uz apstrādātas koksnes. Augļķerm. gliemeņveidīgi, 2—5 cm plati, to virspuse gaiši ...

Ivans IV Bargais Vidusvidzemnieku vārdnīca
... aiz viņas visur paliek kūpošas drupas un līķu kaudzes, ap kurām plēšas vilku bari. Izdedzinājis Daugavas novadus, cars griežas pret Cēsīm, kur patlaban uzturas Magnuss . 31.VIII cara jātnieku pulki parādās pie Cēsu vārtiem un cars sūta Magnusam ziņu ierasties krievu lēģerī.... . Iedzīvotāji, baidīdamies ...

tautiskās atmodas darbinieki Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jankava , J. Jurjāns , M. Kaudzīte , R. Kaudzīte , K. Lībietis , A. Kronvalds , J. Pilsātnieks , A. Pumpurs , A. Spunde , A. Stērste , A. Veispāls .

Sīlis Jūlijs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Zeifertu , Hariju Eldgastu [5], M. Kaudzīti un R. Kaudzīti , Vili Plūdonu [5]. Pēc 2. pasaules kara tulkojis daiļliteratūru no krievu valodas.

Madernieks Jūlijs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... barā ap skolotāja galdu, kur viņš lika glītā kaudzītē un alfabēta sekā skolēnu darbus. Tā nu dažu labu reizi dažs zīmējums gāja gar skolotāja acīm divi reizes, jo veiklas rokas labāku zīmējumu izzvejoja no kaudzes apakšas, izdzēsa kā autora vārdu, tā skolotāja ielikto atzīmi, un kāds cits ...

Dārziņš Andžs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Draudzējās ar brāļiem Kaudzītēm. M. Kaudzīte : Emiļa Dārziņa tēvs piederēja pie tiem diezgan retiem cilvēkiem, ar kuriem mīl pēc iespējas bieži satikties un domu izmaiņā stipri izspēkoties. Tādas sarunu stundas ar viņu deva atjaunotas žurmes sajūtu, līdzīgu tai sajūtai, kādu dod labi vadīta ...

Kēlbrants Emīls Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Saistībā ar E. Dārziņu M. Kaudzīte raksta: Lieta še bij tāda, ka mācītājs Emīls Kēlbrants stāvēja pie abiem kristāmā bērniņa vecākiem augstā cienībā un viņi no tā bij izlūgušies divēju laipnību: būt mājā viņu dēliņam par kristītāju un dāvināt tam arī savu ... paša kristīto vārdu ...

Jurjāns Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... bet mūziku un klavierspēli pie P. Šancberga . M. Kaudzīte raksta: Parādījies bij jau tolaik, ka viņam ir tieksme uz mūziku, kā pavasarī pirmās zaļās zālītes asni. No citiem skolniekiem tika dzirdēts, ka ar kārklu vai elkšņu svilpēm vai māla pīlītēm viņš mākot izpūst meldijas ... un arī tādas ...

jenotsuns Meža enciklopēdija
... Par pagaidu slēptuvi izmanto žagaru kaudzes, izgāztu celmu dobumus, siena kaudzes, sagruvušas ēkas. Nometnieks. Pavasarī, vasarā dzīvo ģimenē, ziemo pa pāriem. Iestājoties salam, dodas ziemas guļā līdz III beigām. Lielā atkusnī atstāj alu arī ziemā un meklē barību. Visēdājs. Pārtiek no abiniekiem ...