Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 175

Mērnieku laiki, Reinis un Matīss Kaudzītes Kultūras kanons
... Kaudzītes ... zūdot, uzreiz parādās traģiski motīvi. Brāļi Kaudzītes, sarakstīdami "Mērnieku laikus", iespaidīgi apliecināja, ka uz Eiropas literārās skatuves parādījies jauns spēlētājs un ka latviešu literatūra spēj radīt "lielo nāciju" literatūrai līdzvērtīgus prozas ... darbus. Brāļi ...

Kaudze Reinis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... sacītājs tētiņš – sprediķotājs. J. Kaudzīša ... , M. Kaudzītes ...

Kaudzīte Matīss Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Kaudzes ... Kaudzīti ... Tullijs , M. Kaudzīte un R. Kaudzīte. 1884–91 Vecpiebalgas Labdarības biedrības priekšnieks. 1894 kopā ar R. Kaudzīti piedalījās Patērētāju biedrības un krājaizdevumu sabiedrības Pārtika dibināšanā un vadījis to līdz mūža beigām. 1868 ... Kaudzīšu raksti K ...

Kaudzīte Reinis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... V Vecpiebalgas Mādaros R. Kaudzes ģimenē – 1920. 21. VIII Vecpiebalgas Kalna Kaibēnos, apbedīts Vecpiebalgas Vidus kapos) – rakstnieks, skolotājs, tautiskās atmodas darbinieks , vērpjamo ratiņu meistars. M. Kaudzītes brālis. Skolās nav mācījies, izglītību ieguvis pašmācības ... ceļā, 1856 ...

Kaudze Maija Vidusvidzemnieku vārdnīca
... VI) – klaušu zemniece. M. Kaudzītes un R. Kaudzītes ... Kaudzi.

Kaudzīte Līze Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Kaudzīti ... Rātminderes noraidošās attieksmes dēļ pret L. Kaudzītes preciniekiem izgāja pie vīra tikai 45 gadu vecumā. Z. Mauriņa [5] nosaukusi L. Kaudzīti par latviešu Solveigu. Viņa, atraidīdama desmitiem precinieku, ...

Kaudzīte Matīss Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1848–1926) – rakstnieks un skolotājs. R.Kaudzītes brālis. Rakstījis dzeju, memuārus,... , arī mācību ...

Usenko-Kaudzīte Elza Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Kaudzītes ... Tajā laikā Rīgā dzīvoja arī R.Kaudzīte, kurš iepazīstināja E. Usenko-Kaudzīti ar mākslu un literatūru. Pakļaujoties tēva gribai, E. Usenko-Kaudzīte studēja matemātiku Pēterpilī, taču tā viņu neinteresēja, un viņa panāca tēva atļauju doties uz Šveici,... , lai 1911–14 ...

kaudze Enciklopēdiskā vārdnīca
... kuram nereti izveidota īpaša kokmateriālu pamatne. Kaudzi krāva pļavā vai sētā lopu mītņu tuvumā ...

Kaudzīte Matīss; Kaudzīte Reinis Vēstures enciklopēdija
... Kaudzītes ... Izdota izlase "Domu izteikumi" (1973, 1997), "Brāļu Kaudzīšu raksti" 6 sēj. (1939-1941) un dzejoļu izlase "Brūklenājs" (1976). 1913 R.Kaudzīte Pēterupē nopirka nelielas mājas, bet 1920 atgriezās pie brāļa Vecpiebalgā Kalna Kaibēnos, kur dzīvoja līdz mūža beigām.... . Abi brāļi ...

Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs Kalna Kaibēni Enciklopēdiskā vārdnīca
... sienas skapji, parketa imitācija. Unikāla ir R.Kaudzītes ierīkotā ratiņu virpotava. Saglabājušies daudzi memoriālie priekšmeti. Aplūkojamas ...

Kaudzīte Reinis Enciklopēdiskā vārdnīca
... grāmatas, romānu Mērnieku laiki (1879, kopā ar M.Kaudzīti ). Izdota aforismu izlase ...

Šmits Arnolds Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Māte Karlīna, dzimusi Kaudzīte, M. Kaudzītes un R. Kaudzītes pusbrāļa Jāņa meita, A. Kaudzītes māsa. Beidzis Rīgas 1. ģimnāziju, studējis lauksaimniecību Latvijas Universitātē. Radniecība ar rakstniekiem mudināja A. Šmitu pievērsties rakstīšanai. Jau 18 gadu vecumā rakstījis sporta presē ...

Ieviņa Marianna Vidusvidzemnieku vārdnīca
(dzimusi Usenko-Kaudzīte; 1922. 3. IV Kurskas guberņā, Krievijā, ķīmiķa V. Usenko un ārstes E. Usenko-Kaudzītes ģimenē) – rakstniece. A. Kaudzīša mazmeita. M. Ieviņas mātes brālēns K. Melbārdis. Bērnību pavadījusi pie savas vecāsmātes Alvīnas Kaudzītes Nītaures pagasta ... Domeros. Mācījusies ...

Stiprais Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... mācījies Kaibēnu skolā pie M. Kaudzītes un R. Kaudzītes , 1883 – 86 Skujenes draudzes skolā, 1887 – 92 Rīgas Pētera I reālskolā, 1892 – 93 un 1899 – 1904 studējis tirdzniecību Rīgas Politehniskajā institūtā. 1894 – 99 mājskolotājs. Darbojies latviešu presē. 1904 ... Kaudzītēm [laikraksts ...