Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Kaudzītes
Atrasto rezultātu skaits: 175

Šķilters Gustavs Vēstures enciklopēdija
... emocionalitātes, faktūras apstrādē un tēmu izvēlē ("R.Kaudzītes portrets", 1902; "Maziņš biju neredzēju", 1903; "Noslēpums", 1903; "Izaicinājums", 1905; "Asaras", 1909; "Mirdza Zariņa", 1910; "Vecais sētnieks", 1913; "Ilgas", 1914; "Ilūzijas", 1916.). Latvijā dzīvodams, darinājis nozīmīgus portretus ...

Veismanis Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Piebalgas notikumiem. Neieredzēja brāļus Kaudzītes, teikdams, ka viņi ir skopuļi un ķēzītāji, kas izlopojuši piebaldzēnus. Mīlējis krietni iedzert. Reiz pēc nakts uzdzīves devies uz Cepļu saiešanas namu turēt dievvārdus, iekritis grāvī un skaitījis: Ak, kungs, ņem mani sev uz pleciem un nes no Kagaiņiem ...

Ceriņš Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Pietuku Krustiņa prototipu un sūdzēja brāļus Kaudzītes tiesā par goda laupīšanu.

Laicens Linards Bibliotēku un skolu mape
... - Par Krišjāni Baronu, Kaudzītes Matīsu, Apsīšu Jēkabu, Rūdolfu Blaumani, Teodoru Zeifertu, Raini, Aspaziju, Vili Plūdoni, Linardu Laicenu , Birutu Skujenieci, Jāni Ezeriņu, Jāni Ziemeļnieku ... [u.c.]. Kraujiņš Kārlis. No atmiņu skrīņa : kultūrvēsturiskas atceres un apceres / Kārlis Kraujiņš. ...

Dzenis Burkards Vidusvidzemnieku vārdnīca
... kultūras darbiniekiem, t. sk. bareljefu M. un R. Kaudzītes kapa piemineklim Vecpiebalgā, J. Ozola kapa piemineklim Cēsīs, E. Dārziņa kapa piemineklim Rīgā. Stājtēlniecībā darinājis komponista J. Zālīša portretu, 1921, 1925, A. Austriņa portretu, 1930–35 u.c. 1922 piedalījies Uzvaras pieminekļa metu ...

Millers Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... latviešu valodu, mitoloģiju, par A. Kronvaldu , par M. Kaudzītes dzeju. Daļa publikāciju apkopotas Rakstu krājumā , 1898.

Šķilters Gustavs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1923 atgriezās Latvijā. Veidojis R. Kaudzītes skulpturālo portretu. Triju Zvaigžņu ordeņa meta autors. 1924–32 Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēks. Kopš 1899 piedalījies izstādēs. Rakstījis par mākslu presē. Rīgā ir G. Šķiltera piemiņas muzejs.

Roze Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Mācījies 1888–91 Ogrēnu skolā pie M. Kaudzītes , 1892–96 Vecpiebalgas draudzes skolā pie J. Sliedes (slavenākie skolasbiedri H. Albats , A. Bračs , J. Bērziņš-Ziemelis , Antons Ozols , K. Skalbe , Artūrs Vanags . 1896–1906 kopā ar O. Jēpi māceklis, vēlāk palīgs J.Ozola grāmatu apgādā Cēsīs ...

Prūšu Andžs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Nevarējis ne acu galā ieredzēt brāļus Kaudzītes un Mērnieku laikus. Laikrakstā Baltijas Vēstnesis , 1880 Nr.18 ievietojis atsaukumu: Būt ievērot! Daudz tautiešu maldās, šķizdami to Kaudz. Matīsa romānā Mērnieku laiki būdamo Švaukstu manu personi esam; bet ar šo apliecinu Es: Es vis tas neesmu. Punktum ...

Dzejas vakars Dzejas vārdnīca
... piederēja Pilsātnieks, Stērste, A.Tullijs /../, abi Kaudzītes /../, vēlāk arī vēl Kronvalds. Šajos vakaros iepriekš lasīja rokrakstos dažus tā laika rakstniecības ražojumus un to starpā nereti arī Pumpura dzejoļus.” “Viena no aktīvākajām “Daugavas” vakaru rīkotājām un arī dalībniecēm bija ...

Fotogrāfija dzejnieka Dzejas vārdnīca
... Bet sevišķi manu uzmanību pievilka brāļi Kaudzītes /../ Matīss, jā, tas tīri labs. Bet Reinis? Reinis ar bārdiņu un tādu savādu, urbīgu skatu, it kā gribētu sacīt: pag, pag, es gan jūs visus saredzu, lai vai no bildes! No Reiņa metās tā kā bail.” “Vispāri Dinsbergs bij stipras dabas cilvēks ...

Ošiņš Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Vecgrūžos saimnieka ģimenē – 1998. 12. VIII Kaudzīšu pamatskolā, apbedīts Vecpiebalgas Vidus kapos)– skolotājs, ilggadīgs Kaudzīšu pamatskolas direktors. 1936–40 mācījies Ogrēnu un Kagaiņu pamatskolā, 1940–42 Vecpiebalgas ... nepilnajā vidusskolā ...

Freimanis Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Mācījies Kaibēnu skolā pie M. un R. Kaudzītēm . Kļuvis par galdnieku un ar savu darba prasmi iemantojis atzinību plašā apkārtnē. Pašmācības ... Kaudzīte izmantojis ...

paceplītis Meža enciklopēdija
... kaudzēm.... bagātīgs pamežs un zemsedze ar kritušiem kokiem, zaru kaudzēm, izgāztiem celmiem, gravās, pakrastēs, kā arī parkos un dārzos. Pārtiek gk. no kukaiņiem, ko meklē pārsvarā tuvu pie zemes — zemsedzē, kritalās, lapās, zaros. Ligzdo žagaru kaudzēs, izgāztos celmos, eglītēs, kadiķos ...

Pumpurs Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jurjānu , M. Kaudzīti un R. Kaudzīti , J. Pilsātnieku , A. Stērsti . Piebalgā sāka rakstīt dzeju. A. Pumpura slavenākie dzejoļi datēti ar viņa dzīves Piebalgas periodu. 1869 pirmā publikācija. Piebaldzēnietes ilgi atcerējušās A. Pumpuru – ballēs bijis iznesīgs un sarīkojumos ... pratis uzturēt ...