Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 107

Mauriņa Zenta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Daži pamata motīvi Raiņa mākslā (1928), Jānis Poruks un romantisms (1929), Friča Bārdas pasaules uzskats (1938). Nozīmīga ir apcere Dostojevskis (1933, papildināts un pārstrādāts izdevums vācu valodā 1952). Publicēts eseju grāmatas Sirds mozaīka (1947), Latviešu ...

Ancītis Valdemārs Enciklopēdiskā vārdnīca
... grāmatas Bagāti gadi (1967, par K. Egli), Jānis Poruks (1971), Sēlijas grāmata (1997). Recenzijas un raksti par literatūru apkopoti krājumā Saknes un galotnes (1981). Sastādījis ikgadējo izdevumu Senču kalendārs - enciklopēdisku uzziņu krājumu par latviešu tautas folkloru, profesionālo ...

Iedvesma Dzejas vārdnīca
... Poruks ... kad viņam uznāca radīšanas gars. Brīžam atkal Poruks sēdēja nekustoši, ar pirkstu bungodams pret kādu priekšmetu. Skatiens tad bija miglains, tāļš. Piepeši viņš sāka svilpot vai dūkt kaut kādu melodiju - visvairāk no Bēthovena vai Vāgnera. - Tādās reizēs neviens ... Poruku traucēt ...

Dārziņš Emīls Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Poruka ... Tur iecerēts Melanholiskais valsis. Poruka sieva E. Poruka atceras: Kādu nakti Dārziņš un Poruks ilgi uzturējušies Lāču kupli apaugušajā lapenē. Rīta pusē Poruks devies pie miera, bet Dārziņš vēl palicis. Tad viņš sadzirdējis brīnišķīgas skaņas un, paceļot acis, lapenes ieejā ...

Romantisms Dzejas vārdnīca
... Poruks,... , citreiz aktīvais (Rainis) un pasīvais r. (J.Poruks). Tika uzskatīts, ka revolucionārais r. ar laiku kļuvis par sociālistiskā reālisma likumīgu sastāvdaļu. “Poruka romantisms ir izaudzis klintīs. Viņa dzeja iesāka smaržot visspēcīgākā materiālisma laikā, kad ... reālisma vilnis bija ...

Dzejnieku zīmējumi Dzejas vārdnīca
... Poruks ... Pie tam savādi, ka jau tolaik Poruks mīlējis zīmēt kapu pieminekļus un krustus. Tas liecina, ka, blakus šad tad novērotai draiskulībai, viņa dvēselē jau agri skanējusi drūma, melanholiska skaņa. Mākslinieks Straumes Jūlijs par Poruku atminas sekošo: “Kādu dienu viņš man atnesa veselu ...

Kalniņš Alfrēds Mūzikas literatūra
... Izsmalcināta dabas glezna - Līst klusi (Jānis Poruks, 1904), balādisks dramatisms alegoriskās Jāņa Raiņa dzejas tulkojumā Jūras vaidi (1906). Sacer arī bērnu dziesmas, piemēram, tēlaino Tracis (Jānis Poruks, 1904). Kordziesmas (~100). Daiļrades sākumā samērā vienkāršas, episki stāstošas, dzimtenes ...

Vītols Jāzeps Mūzikas literatūra
... Aspazija, 1893), Pie tava augstā, baltā loga (Jānis Poruks, 1906), Sapņu tālumā (Aspazija, 1905). Vītols sacer pirmās nozīmīgākās bērnu dziesmas - Kārlītis; Kaķenīte (abām Jāņa Raiņa vārdi, 1921), kas folklorizējušās. Balādiskā raksturā komponētas Biķeris miroņu salā ... (Jānis Poruks, ...

Viscilvēks Dzejas vārdnīca
... iemiesot Raiņa Jāzepā, Antiņā, vēl agrāk J.Poruka Zalkšņu tēvā, Kukažiņā, atsevišķos J.Veseļa darbos. “Tā Poruks radījis gluži citu cilvēka ideāltipu, ne pārcilvēku, kura varas griba tiecas citus nomākt, bet viscilvēku, ja gribam lietot šo Riharda Rudzīša ievesto vārdu. Arī viscilvēks ...

Melanholiskais valsis, Emīls Dārziņš Kultūras kanons
... Poruka ... visa apaugusi ar zaļumiem. Tai lapenē viņa ar Poruku esot saderinājusies un Poruks vasarās tur pastāvīgi sēdējis un rakstījis. Arī toreiz Dārziņš ar Poruku nosēdējuši lapenē gandrīz visu nakti. Runājuši ļoti maz, it kā saprazdami bez vārdiem ko katrs domā ... Porukam esot izstāstījis ...

Nīčeānisms un latviešu dzeja Dzejas vārdnīca
... kādu laiku pārņemts ir J.Poruks, kuru īpaši valdzina Nīčes liekulības nicinājums, antibirģerisms. Nīčeānisma pārvarējums redzams J.Poruka stāstā Viesis (1905), kur ar varoņa muti tiek teikts: “ Šis ārprātīgais ienaids pret pagātni un tagadni, šīs pārmērīgās cerības ... uz nākotni, ir ...

Ietekme Dzejas vārdnīca
... Poruks ... Šis ievērojamais dramatiskās dzejas darbs Porukam vienmēr noderēja kā augsts paraugs, un “Fausta” iespaids manāms šur tur Poruka dzejā.” “Ja saka, ka Virza latv. dzeju lielā mērā ietekmējis ar franču dzeju, Rainis dzejas kultūru pavirzījis uz priekšu, tulkodams vācu ģēniju Gēti ...

Fotogrāfija dzejnieka Dzejas vārdnīca
... lielu vērību piegrieza paša fotogrāfiju valodai, J.Poruks, Anšlavs Eglītis (grām. Pašportreti viņš savu dzīvi iztēlojas piecu pašportretu veidā), I.Ziedonis u.c. Svarīgs dzejnieku - visvairāk romantisko poētisko tipa dzejnieku - fotogrāfijās - ir īpašs ( d z e j n i e k a ) ... skatiens, matu kārtojums ...

Dziļleja Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... te toreiz dzīvoja arī divi slaveni dzejnieki – Poruks un Treimanis–Zvārgulis. Pie Treimaņa–Zvārguļa, kam toreiz Cēsīs bija grāmatu un rakstāmlietu veikals, varēja jo bieži iegriezties un nevien redzēt šo vīru vaigā, bet arī sarunāties ar viņu. Arī Poruku, toreiz jau slimu, nereti dabūju redzēt ...

Andžāne Marija Bibliotēku un skolu mape
... Dzejoļi / sakārt. Kārlis Poruks ; priekšv. atkārt. izd. aut. Ieva Kvāle ; Artura Langmaņa grafikas. - Faks. izd. Cedelghema, 1945. - [Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2003]. - 479 lpp. : il., ģīm. - Aut. vidū: Marija Andžāne . Mīlestības kalendārs : [latv. rakstn. darbu fragm. krāj. / sast.: R.Ādmīdiņš ...