Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 107

Maldonis Voldemārs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Poruka ... Poruka daiļradi, sarakstījis darbus: Poruka reliģija , 1922; Poruka ētikas problēmas , 1923. Publicējis filolozofiskus rakstus Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā, 1924: Kanta reliģijas filozofija ; Natorpa dzīve un filozofija u.c. Sarakstījis 13 grāmatas. J. Čakstes [1] piemiņas fonda ...

Bērsons Voldemārs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... galvas amatā, grāmatu izdevējs. Precējies ar Jāņa Poruka sievas māsu. Mācījies Valkas pagastskolā, Valkas draudzes skolā, 1886 beidzis Vidzemes skolotājs semināru , 1886–1916 skolotājs Cēsu draudzes skolā, kopš 1887 arī tās pārzinis. 1887–1956 Cēsu Svētā Jāņa baznīcas ... ērģelnieks. Mācījis ...

Valavanidis Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... IX Atēnās, Grieķijā Jāņa Poruka meitas Karmenes Tatjanas un grieķa Spirosa Valavanida ģimenē) – elektromehānikas inženieris.... . Bērnībā māte ...

Roze Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Poruka ... drukātu vai ndrukātu darbu rokrakstus, atmiņas par Poruku un fotogrāfijas uz Jāņa Rozes grāmatnīcu. Izdevumu iespieda nepieredzēti īsā laikā - 2 gados. 20. sējumā ievietotais Rūdolfa Egles apcerējums par dzejnieku joprojām tiek uzskatīts par autoritatīvāko Poruka daiļrades pētījumu ...

Buduls Hermanis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Poruka ... Cilvēka nervi, viņu būve un normālas darbības, 1910; Poruku Jānis savas garīgās dzīves krēslainās dienās, 1911; Nervu veselības kopšana, 1912; par progresīvās paralīzes cēloņiem (kr. valodas), 1912; Par alkoholismu, 1923; mācību grāmatas Psihiatrija, vispārējie ... daļa, 1924; Psihiatrija ...

Eglītis Viktors Enciklopēdiskā vārdnīca
... Publicējis apceres par J.Poruku, A.Niedru, Falliju, teorētiski pamatojis dekadences aizsākumu latviešu literatūrā. Raksti apkopoti krājumā Ceļš uz latvju renesansi (1914).

Eihvalds Vilnis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ādamsonu , A. Čaku , J. Poruku , Raini, latviešu romantisko dzeju, latviešu liriku un liroepiku. Rakstījis apceres par latviešu dzejniekiem un prozaiķiem. Smalka, analītiski asociatīva dzejnieku daiļrades interpretācija, prasme konkrētā autora darbu iesaistīt Eiropas un pasaules literatūras ...

Golts Augusts Enciklopēdiskā vārdnīca
... apgādu Rīgā, izdevis V.Plūdoņa, A.Upīša, J.Poruka un citi rakstnieks darbus un žurnāls Domas (1912–15). Apvienojis izdevniecība ...

Roze Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Akuratera, A.Austriņa, A.Deglava, J.Poruka, K.Skalbes kopotus rakstus. Žurnāla Piesaule (1927–35) un Skolu Dzīve (1934–35) izdevējs un redaktors. Kopumā izdevis ap 750 grāmatu ...

Simfonija Dzejas vārdnīca
... dzejā reti, sk. piem., J.Porukam Pavasara simfonija; Trīs motīvi “pour la symphonie comique” , V.Plūdonim ...

Alainis Eduards Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atauga (vēlākie nosaukums Ausma un Venta ), izdevis J.Poruka Kopotos rakstus (1 –5, 1954–58).

Everss Aleksandrs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Darbvedis privātās kredītiestādēs. Draudzējies ar J. Poruku , kurš viesojies pie viņa Dzērbenē. Piedalījies Latvijas brīvības cīņās Studentu ...

Pētersons Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Lauciņu kapos)– būvmeistars, būvuzņēmējs. Jāņa Poruka sievas Ernestīnes tēvs. Būvējis tiltus, dzīvojamos namus, baznīcas, t.sk. 1876–79 Cesvaines baznīcu, 1876 lūgšanu ...

poētika Enciklopēdiskā vārdnīca
... māksliniecisko līdzekļu kopumu (Raiņa poētika, Poruka poētika). Jēdziens poētika radies Senajā Grieķijā. Sākotnēji poētika bija gramatikas sastāvdaļa un ietvēra zinības, kā pareizi izteikties un pareizi saprast ...

Zalktis Enciklopēdiskā vārdnīca
... almanahu, vēlāk mēnešrakstu Zalktis (1906–10), J.Poruka (1905–08) un A.Saulieša (1901) kopotos rakstus. Lielu uzmanību pievērsa ...