Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 107

Bērziņa Luda memoriālais muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dibināts 1990, atrodas Jūrmalā, Jaundubultos, Poruka prospektā 27, ēkā, kurā L.Bērziņš dzīvoja 1934-44. Bērziņa Luda memoriālais muzeja īpašnieks ir L.Bērziņa mazdēls K.Keggi ...

Zaļkalns Teodors Enciklopēdiskā vārdnīca
... piemineklis Rīgā, 1929) un memoriālajā tēlniecībā ( J.Poruka kapa piemineklis Rīgā, 1930; F.Bārdas kapa piemineklis Umurgā, 1933), stājtēlniecībā ( Stāvošā māmiņa , 1915; Sēdošā ...

Rudzītis Jāzeps Enciklopēdiskā vārdnīca
... folkloras teicējiem, apceres par A.Kronvaldu, J.Poruku. Apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (2003).

Dārziņš Emīls Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sacerējis 17 kora un 19 solo dziesmu galvenokārt ar J.Poruka, Raiņa, Aspazijas tekstiem. No 4 simfoniskiem darbiem saglabājies ...

Deklamācija Dzejas vārdnīca
... citāda rakstura uzstāšanās bija citā reizē, Poruka vakarā/../ Ne Eldgasts, ne citi ar saviem priekšnesumiem nespēja klausītājus ieinteresēt un iesildīt. Apmeklētāji kļuva nemierīgi, atskanēja daudz un dažādi skarbi saucieni jau Eldgastam: “Stiprāk, nevar nekā sadzirdēt! ... ” Tad: “Ko tur ņurdi ...

Pārcilvēks Dzejas vārdnīca
... pirmajās desmitgadēs nodarbinājis arī J.Poruku, V.Plūdoni, R.Blaumani, V.Eglīti, J.Akurateru, arī kreisi orientētus dzejn. (sk. piem., M.Tanka krāj. Pārcilvēks un pamatšķira , 1929). sk. nīčeānisms un latv. dzeja, nākotnes cilvēks, viscilvēks, dekadence. V.Plūdonis: “Kad Nīčem ... Porukam/ nav ...

Skalbe Kārlis Bibliotēku un skolu mape
... Dziesminieks; Dvēseles logatā : J.Porukam; In memoriam; Melangoliskais valsis : pie E.Dārziņa kapa; Sapnis : Fr.Bārdam; Akrostihs : A.Brigaderei; Requiem aeternum : Vilim Plūdonim; Vasara : J.Akurateram; Mirdzošais tilts : Aspazijai; Ziemeļzeme : Kārlim Skalbem; Skaidrība : Ed.Virzam;... ; Mantojums : Leonīdam ...

Personvārds Dzejas vārdnīca
... visbiežāk tas ir mītisks vai mītizēts tēls. Tā J.Porukam ir dzejolis Amfijons , kas balstās uz sengr. mītu par kultūrvaroni Amfionu, savukārt V.Belševicai dzejolis Prometeja kliedziens . Taču neapšaubāmi Amfiona un Prometeja mīts ir tikai pirmparaugs, kurā tiek ieklāta J.Poruka un V.Belševicas liriskā ...

Astrofija Dzejas vārdnīca
... Nedaudz vēlāk, rom. virz. pārstāvim J.Porukam a. ieņem nozīmīgu vietu arī lirikā (piem., Nekas netīk; Pa nakti uz mieru; Zvaigznes; Vairāk nevaru, vairāk nespēju ). Pēc lietus kluss bij vakars. Savāds mākons, Kā balta roka izstiepta pēc tāles, Mazs gabals varavīksnas pirkstiem pāri Kā gredzens, mirdzošs ...

Patriotiskā dzeja Dzejas vārdnīca
... teorētiska dvindziņa, Skalbe šķiet cīņai par maigu, Poruku patriotiskas lietas neko nesaistīja. Vienīgi jaunākajos laikos Jānis Medenis un Andrejs Eglītis atkal pacēla lepnas, patriotiskas balsis.” I.Indrāne: “No 1941. līdz 1946.gadam mācījos Madonas ģimnāzijā /../ Mēs nemetāmies ar ziediem pretī ...

Polimetrija Dzejas vārdnīca
... raksturīga K.Skalbes, J.Poruka, Aspazijas 20.gs. sāk. dzejai. Piem.: Izdziest gunis, izdziest gunis, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt bultas žvankstēdamas, Iekrīt atslēga melnajā akā, Dziļajā, melnajā bezdibeņakā. Viena rociņa vēl klauvē, Dreb aiz durvīm: ...

Zaļkalns Teodors Vēstures enciklopēdija
... ), kā arī kapa pieminekļus (J.Porukam, 1931; F.Bārdam, 1933; A.Gulbim, 1939; O.Lācim, 1945). T.Zaļkalna tēlniecība būtiski ietekmējusi visu latviešu tēlniecības nozaru attīstību, viņš viens no pirmajiem pievērsās granīta skulptūrai un nostabilizēja granīta tēlniecības stilistiskos principus. Sarakstījis ...

Smilktiņa Benita Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rakstījusi arī par A. Kalvi, J. Poruku, F. Bārdu, K. Skalbi, A. Grīnu, A. Eglīti u. c. Presē publicējusi rakstus par prozu.

Plēpis Rūdolfs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Plēpja Sapņu spēle jeb dvēseles kumēdiņi , pēc J.Poruka darbu motīviem, 2000). Filmējies Rīgas kinostudijā ( Vainīgais , 1979; Spēle , 1981; Emīla nedarbi , 1985; Viktorija , ...

Aulmane Dzintra Enciklopēdiskā vārdnīca
... (1993), Lasāmābece (1995), arī Tracis (pēc J. Poruka).