Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 107

Petrockis Harijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Petrocka Sapņu spēles jeb dvēseles kumēdiņi (pēc J.Poruka, 2000), Raiņa Pūt, vējiņi! (2001, abi Daugavpils teātrī).

Kļava Mirdza Enciklopēdiskā vārdnīca
... Griguļa izlasi Soli uz lielceļa (1986) un J. Poruka humoristiskās prozas krājumu Kāpēc Sinepīts nodeva savu balsi Šekspīram (1985). Kopš 1989 arī gleznojusi, izmantojusi akvareli un temperu, bijušas vairākas izstādes.

Druvienas vecā skola - muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Druvienas vecā skola-muzejā rīko J.Poruka dzejas dienas.

Vecgrāvis Viesturs Enciklopēdiskā vārdnīca
... un modernisma virzienu latviešu literatūrā ( J. Poruka , F. Bārdas , E. Virzas un trimdas autoru dzeju), dzejas teoriju, mūsdienu lirikas kritiku u.c. Kopš 1989 darbojies arī grāmatizdevniecībā, bijis izdevniecības Daugava direktors (1994–2000), apgāda Jaunā Daugava direktors (2001–2013) u.c. Pirmais latviešu ...

Kaņepe Vija Enciklopēdiskā vārdnīca
... dzejas izlases. Rediģējusi J. Poruka Rakstus (1‒3, 1971‒1973) un V. Plūdoņa Rakstus (1‒3, 1974‒1978), Raiņa gadagrāmatu (1975‒1989).

Jēgere-Freimane Paula Enciklopēdiskā vārdnīca
... Plašākas apceres periodikā par Jāni Poruku, Jāni Veseli , Ivandi Kaiju , Angeliku Gailīti . 1944 emigrējusi uz Vāciju, kur darbojusies par teātra kritiķi trimdas latviešu izdevumos, 1950 pārcēlusies uz ASV. Sarakstījusi autobiogrāfiju Cilvēks domā – Dievs dara (1963; K. Barona prēmija 1964 ) un autobiogrāfisku ...

Polis Miervaldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgi ir kultūras darbinieku (J. Poruka, A. Brigaderes, A. Kronvalda, E. Dārziņa, K. Barona, Aspazijas un citu) portreti. Perfekts zīmējums, lakoniska gleznieciskā izteiksme. Organizējis mākslas akcijas, veidojis instalācijas un objektus, rakstījis par mākslas jautājumiem presē. Gleznojis arī Gunta ...

2016. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 10. rakstniekam J ā nim Porukam - 145 (1871-1911) 13.10. rakstniecei Ivandei Kaijai - 140 (1876-1942) . rakstniecei M ā rai Sv ī rei - 80 (1936) 14.10. rakstniekam Anšlavam Egl ī tim - 110 (1906-1993) 15.10. franču filozofam, vēsturniekam Mišelam Fuko - 90 (1926-1984) 21.10. mākslas zinātniekam Dainim Bru ģ im ...

2006.10. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Grigulim — 100 (1906-1989) 13 .10. Rakstniekam Jānim Porukam — 135 (1871-1911) 13 .10. Rakstniecei Ivandei Kaijai — 130 (1876-1942) 13. 10. Rakstniecei Mārai Svīrei — 70 (dz. 1936) 14 .10. Dzejniekam, publicistam Ontonam Skrindam — 125 (1881-1918) 14. 10. Rakstniekam Anšlavam Eglītim — 100 (1906-1993) 17 ...

2011.10. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Grigulim - 105 (1906-1989) 13 .X rakstniekam Jānim Porukam - 140 (1871-1911) 13 .X rakstniecei Ivandei Kaijai - 135 (1876-1942) 13 .X astronomam Kārlim Šteinam - 100 (1911-1983) 13 .X rakstniekam, gleznotājam Raimondam Staprānam - 85 (1926) Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2001.gada IV ceturksnī. 13 .X ...

Pētersons Paulis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... ideālisma dēļ dēvēja par Zilizanu Briedi (pēc Jāņa Poruka poēmas Zilizana sirdsdedze ). 1940 padomju vara Tautas universitātes Mūrmuižas nodaļu slēdza. 1940-46 P. Pētersons strādāja tikai Briežu saimniecībā. Kopš 1946 Valmieras mūzikas vidusskolas klavieru klases vadītājs un pedagoģiskās skolas ...

Roze Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Austriņa , 1–8, 1929–34; J. Poruka , 1–20, 1929–30; K. Skalbes , 1–10, 1938–39 u.c. latviešu rakstnieku kopotus rakstus. Akciju sabiedrības Valters Rapa akcionārs. Izdevis apmēram 200 lugu, jaunatnes literatūras sēriju – 70 grāmatas, pamatskolā lasāmo grāmatu sēriju Valoda, ko sastādījis Jānis ...

Putniņš Andris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... bāzes un administratīvā korpusa būvi Cēsīs,  Poruka ielā. Darbojies kā aktieris un daiļlasītājs Cēsu tautas teātrī. Ilggadīgs Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma automobilistu nodaļas kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs. Kopš 1992 pensijā. Darbojies Cēsu tautsaimnieku klubā. Bijis E. Kides ...

Vilsons Alfons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Sakārtojis krievu valodā J. Poruka Izlasi , 1973 u.c. 1964 Rakstnieku savienības biedrs. Pētījis estētiskās domas vēsturi, darbojies teātra kritikā. Rakstījis presē.

Zālīte Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Zālītem ir īpaši nopelni J. Poruka talanta attīstībā – viņš nodrošināja rakstniekam neierobežotas publicēšanās iespējas. 1905 revolūcijas laikā atbalstīja Latviešu demokrātu savienību. 1906 iesniedza P. Stolipinam [1] apskatu Nemiera cēloņi Baltijā , kur 14 punktos norādīja uz reformām, kas ...