Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 107

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... Rainis, Aspazija, Anna Brigader, J.Poruks, Baltpurviņš, J.Kleinberģis, Plūdons, Atis Ķeniņš, Līgotņu Jēkabs, J.Kļaviņš, R.Kļaustiņš, J.Akuraters, Antons Viktors Eglīts, Fallijs , J.Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, Fr.Bārda, K.Štrāls, Haralds Elgasts, Antons Austriņš ...

Dzejas labojumi Dzejas vārdnīca
... tikai neatlaidīgi vilka burtu pie burta.” “/Poruks/ nav uzrakstītos darbus daudz labojis vai pārstrādājis.” “Kaut kas gruzd - rindas, atskaņas, ritmi, un galējas koncentrācijas rezultātā rodas dzejoļi. Šajā brīdī es varu iet prom, teiksim, no viesību galda, jo bez pierakstīšanas dzejolis aiziet ...

Krāsu simbolika Dzejas vārdnīca
... viņa ir pēc sejas, man viņa šķiet skaista.” “Poruks, ticis brīvībā, sācis rakstīt (parasti burtnīcā ar ziliem vākiem) arī kādu drāmu par Reinholdu Lencu/../ Brālis Jēkabs pastāsta, ka rītos bieži vien viņš ar zilu burtnīcu sūtīts uz redakciju.” “/../ Agrā jaunībā Blaumanis raksta, ka ...

Reālisms Dzejas vārdnīca
... A.Saulietis, A.Deglavs, J.Poruks, A.Niedra, R.Blaumanis, J.Purapuķe, A.Upīts; dzejā: E.Veidenbaums, E.Treimanis-Zvārgulis, daļēji arī R.Blaumanis. Ar r. saistīti vairāki per. izd., kā almanahs Dunduri (Jauni Dunduri, 1875; Dunduru Pēcnākami, 1876; Dunduru Padēli, 1877; Dundurs Pats, 1878), žurn. Austrums ...

romantisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lautenbahs-Jūsmiņš, J.Esenberģis, J.Poruks, Aspazija). Mūzikā romantisms kā pastāvīgs virziens izveidojās 19. gadsimta 1. pusē. Vēršoties pret klasicisma racionālismu, romantisma komponisti priekšplānā izvirzīja jūtu dzīvi, tiem bija ciešs sakars ar tautas mākslu un nacionālās atbrīvošanās kustību ...

Ideja Dzejas vārdnīca
... vienmēr sevī kustīgas, dievišķas domas.” “Poruks padomātā darba ideju paturēja pie sevis tik ilgi, kamēr viņa kļuva pietiekoši skaidra, kamēr atrada tos tēlus, tipus, ainas, simbolus, vārdus, kuros gaiši izteikties.” “Blaumanis nebij “idejisks” rakstnieks, kādi nāca modē ap 1905.gadu. Viņš ...

Bohēma Dzejas vārdnīca
... Veidenbuams Tērbatā, J.Poruks Drēzdenē), bet īsti b. jēdziens ienāk tikai 20.gs. sāk. un saistās ar dekad. Bohēmiskā poza raksturīga romantiskā tipa dzejn. un mākslin. 1920. - 1930.g. Vēlāk - pēckara laikā b. saistīta ar Elles ķēķa grup. Ņujorkā, 1970. - 1980.g. kafejnīcām Kaza, Putnu dārzs, Skapis ...

Jaunromantisms Dzejas vārdnīca
... gs. sāk. j. pārstāvji J.Poruks, K.Skalbe (dzeja un lit. pasakas), J.Akuraters, Rainis ar krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda. J. sazarojās un modificētā veidā turpinājās arī 1920.- 30.g. (J.Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunrom. teorētiski pamatojis F.Bārda ...

Sentimentālisms Dzejas vārdnīca
... (Lapas Mārtiņš, J.Esenberģis, J.Poruks 1890.g. dzejā u.c.). Dienas Lapa un jaunstrāvnieki ir tie, kas izmet s. poētiku no aprites kā nederīgu un smieklīgi arhaisku. S. dzejā dominē tie žanri, kuros vislabāk izdodas atklāt jūtas: dziesma, elēģija, romance, balāde, anakreontiskā lirika, arī t.s. kapsētas ...

Romance Dzejas vārdnīca
... Pumpurs, J.Ruģēns, Aspazija, J.Poruks, K.Skalbe, Rainis, A.Čaks, B.Saulītis, M.Čaklais, P.Brūveris). Taču ne vienmēr tas saistīts ar mīlas tematiku. Rainis r. žanrā rakstījis sāpju dzeju par 1905.g. revolūcijā sakautajiem un nogalinātajiem (I, 314) vai gara cīņas, nepakļāvības dzejoļus (I, 324; 334 ...

Mīlas lirika Dzejas vārdnīca
... Blaumanis arī taisīja mīlestības teātri, arī Jānis Poruks bija stingri nolēmis ciest, Rainis vai nu biogrāfiski čubinājās, vai mīlēja Saulesdēla augstumos. Liekas, Jānis Medenis un Eriks Ādamsons būs nākuši no tīri latviskas mentalitātes, un latviskais sievietes kults meklējams starp šiem abiem ...

Lapiņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījis biogrāfisku romānu Jānis Poruks (1935).

Lapiņš Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... sarakstījis biogrāfisku romānu Jānis Poruks, 1935; Edvarta Virzas [5] dzīve un darbi – E. Virzas Kopotu rakstu 1.sēj., 1938, Kultūras fonda godalga u.c. darbi. Daudz rakstījis periodikā, arī esejas par Latvijas kultūras darbiniekiem. Padomju laikā J. Lapiņa grāmatas bija aizliegtas un viņš vērtēts kā ...

Melngailis Emilis Mūzikas literatūra
... 1904), traģiskā Pie loga ziemas naktī (Jānis Poruks, 1938). Neuzvests balets Maija (Turaidas roze, 1926); divi simfoniski tēlojumi - Velnu rija (1924) un Zilais kalns (1926), kuros īpaši jūtama Melngaiļa galvenās autoritātes mūzikā, krievu komponista Modesta Musorgska, ietekme. Protestējot pret Nikolaja Rimska ...

Gaismas pils, Jāzeps Vītols Kultūras kanons
... Ievērojamais mūzikas kritiķis Jēkabs Poruks iet soli tālāk: "Neraugoties uz ilgajiem Krievijā pavadītajiem gadiem, neraugoties, ka Vītola darbos nav etnogrāfisku zīmju, viņa nacionālisms neprasa, lai to vēl sevišķi aizstāv. [..] Pietiks minēt "Beverīnas dziedoni", "Karaļmeitu", "Gaismas pili", lai redzētu ...