Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 106

Zalktis Enciklopēdiskā vārdnīca
... almanahu, vēlāk mēnešrakstu Zalktis (1906–10), J.Poruka (1905–08) un A.Saulieša (1901) kopotos rakstus. Lielu uzmanību pievērsa ...

Zaļkalns Teodors Enciklopēdiskā vārdnīca
... piemineklis Rīgā, 1929) un memoriālajā tēlniecībā ( J.Poruka kapa piemineklis Rīgā, 1930; F.Bārdas kapa piemineklis Umurgā, 1933), stājtēlniecībā ( Stāvošā māmiņa , 1915; Sēdošā ...

Bērziņa Luda memoriālais muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dibināts 1990, atrodas Jūrmalā, Jaundubultos, Poruka prospektā 27, ēkā, kurā L.Bērziņš dzīvoja 1934-44. Bērziņa Luda memoriālais muzeja īpašnieks ir L.Bērziņa mazdēls K.Keggi ...

Dārziņš Emīls Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sacerējis 17 kora un 19 solo dziesmu galvenokārt ar J.Poruka, Raiņa, Aspazijas tekstiem. No 4 simfoniskiem darbiem saglabājies ...

Pārcilvēks Dzejas vārdnīca
... pirmajās desmitgadēs nodarbinājis arī J.Poruku, V.Plūdoni, R.Blaumani, V.Eglīti, J.Akurateru, arī kreisi orientētus dzejn. (sk. piem., M.Tanka krāj. Pārcilvēks un pamatšķira , 1929). sk. nīčeānisms un latv. dzeja, nākotnes cilvēks, viscilvēks, dekadence. V.Plūdonis: “Kad Nīčem ... Porukam/ nav ...

Skalbe Kārlis Bibliotēku un skolu mape
... Dziesminieks; Dvēseles logatā : J.Porukam; In memoriam; Melangoliskais valsis : pie E.Dārziņa kapa; Sapnis : Fr.Bārdam; Akrostihs : A.Brigaderei; Requiem aeternum : Vilim Plūdonim; Vasara : J.Akurateram; Mirdzošais tilts : Aspazijai; Ziemeļzeme : Kārlim Skalbem; Skaidrība : Ed.Virzam;... ; Mantojums : Leonīdam ...

Personvārds Dzejas vārdnīca
... visbiežāk tas ir mītisks vai mītizēts tēls. Tā J.Porukam ir dzejolis Amfijons , kas balstās uz sengr. mītu par kultūrvaroni Amfionu, savukārt V.Belševicai dzejolis Prometeja kliedziens . Taču neapšaubāmi Amfiona un Prometeja mīts ir tikai pirmparaugs, kurā tiek ieklāta J.Poruka un V.Belševicas liriskā ...

Deklamācija Dzejas vārdnīca
... citāda rakstura uzstāšanās bija citā reizē, Poruka vakarā/../ Ne Eldgasts, ne citi ar saviem priekšnesumiem nespēja klausītājus ieinteresēt un iesildīt. Apmeklētāji kļuva nemierīgi, atskanēja daudz un dažādi skarbi saucieni jau Eldgastam: “Stiprāk, nevar nekā sadzirdēt! ... ” Tad: “Ko tur ņurdi ...

Patriotiskā dzeja Dzejas vārdnīca
... teorētiska dvindziņa, Skalbe šķiet cīņai par maigu, Poruku patriotiskas lietas neko nesaistīja. Vienīgi jaunākajos laikos Jānis Medenis un Andrejs Eglītis atkal pacēla lepnas, patriotiskas balsis.” I.Indrāne: “No 1941. līdz 1946.gadam mācījos Madonas ģimnāzijā /../ Mēs nemetāmies ar ziediem pretī ...

Polimetrija Dzejas vārdnīca
... raksturīga K.Skalbes, J.Poruka, Aspazijas 20.gs. sāk. dzejai. Piem.: Izdziest gunis, izdziest gunis, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt bultas žvankstēdamas, Iekrīt atslēga melnajā akā, Dziļajā, melnajā bezdibeņakā. Viena rociņa vēl klauvē, Dreb aiz durvīm: ...

2021. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Stendei - 733 13. rakstniekam Jānim Porukam - 150 (1871-1911) 13. rakstniecei Ivandei Kaijai - 145 (1876-1942) 13. rakstniekam, gleznotājam Raimondam Staprānam - 95 (1926) 13. rakstniecei Mārai Svīrei - 85 (1936) 14. dzejniekam, publicistam Ontonam Skrindam - 140 (1881-1918) 14. rakstniekam Anšlavam Eglītim - 115 ...

Zaļkalns Teodors Vēstures enciklopēdija
... ), kā arī kapa pieminekļus (J.Porukam, 1931; F.Bārdam, 1933; A.Gulbim, 1939; O.Lācim, 1945). T.Zaļkalna tēlniecība būtiski ietekmējusi visu latviešu tēlniecības nozaru attīstību, viņš viens no pirmajiem pievērsās granīta skulptūrai un nostabilizēja granīta tēlniecības stilistiskos principus. Sarakstījis ...

Plēpis Rūdolfs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Plēpja Sapņu spēle jeb dvēseles kumēdiņi , pēc J.Poruka darbu motīviem, 2000). Filmējies Rīgas kinostudijā ( Vainīgais , 1979; Spēle , 1981; Emīla nedarbi , 1985; Viktorija , ...

Polis Miervaldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgi ir kultūras darbinieku (J. Poruka, A. Brigaderes, A. Kronvalda, E. Dārziņa, K. Barona, Aspazijas un citu) portreti. Perfekts zīmējums, lakoniska gleznieciskā izteiksme. Organizējis mākslas akcijas, veidojis instalācijas un objektus, rakstījis par mākslas jautājumiem presē. Gleznojis arī Gunta ...

Aulmane Dzintra Enciklopēdiskā vārdnīca
... (1993), Lasāmābece (1995), arī Tracis (pēc J. Poruka).