Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt

Gleznotāju kalns

Vidzemes reģions, Sigulda,

No Gleznotājkalna vērojams skats par Gaujas senieleju pat 12 kilometru attālumā.

Ainavu, kas paveras no šīs kraujas, savās gleznās iemūžinājuši tādi slaveni latviešu gleznotāji kā Jūlijs Feders, Vilhelms Purvītis un Janis Rozentāls - tā arī radies vietas nosaukums.

No Gleznotājkalna paveras skats pat 12 kilometru attālumā. Pāri ielejai paveras Turaidas pils tornis, lejā, pamatkrasta piekājē saskatāma seno Kalna Klauku māju vieta. Visizteiksmīgāko ainavu veido Gaujas senieleja un 80 metrus zemāk esošā Gauja. Agrāk par senielejas galveno rašanās cēloni uzskatīja senās ledāja kušanas ūdeņu straumes, taču izrādās, ka zem tagadējās redzamās Gaujas ielejas atrodas cita, daudz senāka, dziļi devona iežos iegrauzta ieleja. Gaujas senieleja sākusi veidoties pirms 370-300 miljoniem gadu, tagadējo veidolu tā ieguvusi pirms 12-13 tūkstošiem gadu, kad to pārveidojuši ledāja kušanas ūdeņu sanesumi. Kad gar Gauju un jūru vēl skanēja lībiešu valoda, tā dēvēta par Koivo- Bērzu upi vai Svētupi. Latviešu valodā Gaujas vārds senatnē nozīmējis – liels daudzums, bars – tātad – Lielā upe. Gauja ir vienīgā lielā upe, kura savu tecējumu sāk un beidz Latvijā. Savu tecējumu sākot Vidzemes augstienē, tā plūst 452 kilometru garumā, nesot Latvijas garākās upes titulu. Gaujas senielejas platums sasniedz 1-2,5 kilometrus, maksimālais dziļums - 85 m. 93,5 kilometrus jeb piekto daļu Gaujas tecējuma aizsargā Gaujas Nacionālais parks.

Senatnē Gauja bijusi kuģojams un kalpojis kā tirdzniecības ceļš. Vienlaikus tā bija robežupe starp lībiešu (somugru) un latgaļu (indoeiropiešu) zemēm. Par senāko apdzīvotību liecina arheologu atklātie pilskalni, daudzie kapulauki un apmetnes. Tirgotāji pa upi veduši dažādas preces – siļķes, garšvielas, sāli, ieročus, rotas. No vietējiem iepirka medu, vasku, kažokādas. Līdz pat 20.gadsimta otrajai pusei pa Gauju tika pludināti kokmateriāli.

Gaujas pamatkrastu izrobo nelielas sāngravas, Siguldas apkārtnē to nogāzēs izveidojušies piecus līdz desmit metrus gari un līdz četriem metriem augsti sarkanīgu augšdevona smilšakmeņu atsegumi. Dodoties lejup pa kāpnēm, nonāksiet ēnainajā Vējupītes ielejā. Tepat netālu arī Kraukļu aiza, Pētera ala un iespaidīgais Sateseles pilskalna aizsargvalnis.

Objektu iesūtīja: Pašvaldības aģentūra „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”