Atbildes, kuras tu meklē

E. Dārziņš "Lauztās priedes", jauktajam korim

Emīla Dārziņa kordziesmas var iedalīt divās grupās: dziesmas ar dzimtenes tematiku; romantisko ilgu dziesmas. Labākās dzimtenes tēmai veltītās jauktā kora dziesmas ir dramatiskie Jāņa Raiņa dzejas lasījumi - Lauztās priedes (1904) un Senatne (1904), traģiskā Ciānas bērni (Aspazija, 1906) un viena no poētiskākajām latviešu vīru kora dziesmām Mūžam zili (Kārlis Skalbe, 1909).

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: