Atbildes, kuras tu meklē

A. Kalniņš "Pļāvēja diendusa", balsij ar klavierēm

Solodziesma ieņem centrālo vietu Alfrēda Kalniņa daiļradē. Pāri par 250 dziesmās redzama komponista rokraksta daudzveidība. Tēlaini izteiksmīgi komponists apdzied gan dzimtenes dabu, gan psiholoģiski smalkus dvēseles pārdzīvojumus. Klavierpavadījums poētiski atklāj saturu, bieži izmantojot ilustratīvas detaļas, ir līdzvērtīgs tēla veidošanā vokālajai partijai. Mīlas lirika plaši pārstāvēta dziesmās ar Jāņa Raiņa vārdiem - saulainā Pļāvēja diendusa (1913).

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: