Atbildes, kuras tu meklē

Lauztās priedes, jauktajam korim

"Emīla Dārziņa kordziesmas var iedalīt divās grupās: dziesmas ar dzimtenes tematiku; romantisko ilgu dziesmas. Labākās dzimtenes tēmai veltītās jauktā kora dziesmas ir dramatiskie Jāņa Raiņa dzejas lasījumi - Lauztās priedes (1904) un Senatne (1904), traģiskā Ciānas bērni (Aspazija, 1906) un viena no poētiskākajām latviešu vīru kora dziesmām Mūžam zili (Kārlis Skalbe, 1909)."

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: