Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 555

Apvidvārdi Dzejas vārdnīca
... dzejā un atdzejā apvidvārdus tomēr ieviesis Rainis. Krietna daļa no tiem pēc tam arī ienākuši latv. literārajā val. J.Veselis: “Nopietni, mēs sākam savu valodu aizmirst, kā to daži jautātāji tik naivi aizrāda; ‘časkas’, ‘smelte’, ‘virlops’ bija katra latviešu zemnieka stāvoši jēdzieni ...

Patriotisms Dzejas vārdnīca
... gadsimta romantiķi. Tāds bija Rainis.” “Patriotismam, ko mēs paužam savos darbos, jābūt ne tikai latvju patriotismam, bet padomju patriotismam. Padomju cilvēka lepnumam par savu tautu, par savu Dzimteni jāver plaši apvāršņi: ja mēs pratīsim būt lepni tikai par to, kas ir un kas notiek Latvijā, tas būs ...

Elēģiskais distihs Dzejas vārdnīca
... tradicionālo pantmēru un baltās vārsmas, izveidojis Rainis. Viņš šai pantformai devis arī savu nos. (‘divieši’).

Sekstīna Dzejas vārdnīca
... jambu ) savā dzejā samērā bieži lietojis arī Rainis: Tu, svešā meitene, tu, savādā, a Kas kādu reizi saukusies par Gunu, B Tu, lepnā spītē nepazīstamā - a Es tomēr pazītu to liesmu runu, B Un es tās acis atminētu vēl, c Kas man no tālienes kā kvēlin kvēl. C

Filozofiskā lirika Dzejas vārdnīca
... tradīciju izveidoja un proponēja Rainis, V.Eglītis, vēlāk R.Mūks, I.Ziedonis, O.Vācietis. Novāliss: “Filozofija ir poēzijas teorija. Tā mums rāda, kas poēzija ir; ka tā ir viens un viss.” “Jaunlaiku dzejai jāpaceļas līdz filozofijai, un tā kļūs nozīmīga un būs spēks dzīvē.” “Lasīt Mūka ...

Uzmetums Dzejas vārdnīca
... rakstnieka domu gaitu un personību /../ Iedomāsimies: ja Rainis būtu strādājis ar datoru un lietojis elektronisko pastu, viņa literārais mantojums izrādītos stipri pieticīgāks.”

Telpa Dzejas vārdnīca
... patur kāda tev neredzama un tev nezināma roka. “/Rainis/ dzejoja lielās līnijās, bet viņa dzīvoklī - nevienas lielas līnijas! Nevēdinātās istabās viss sīks, šaurs, vecmodīgām mēbelēm pieblīvēts.” “Tikai 1956.g. Dānijā, lasīdams /Veseļa/ Teiksmas par manu mūžu korektūras eksemplāru /.. ...

Lasāmā un klausāmā dzeja Dzejas vārdnīca
... Priekšrocība abām pusēm - dzejniekam un lasītājam. Ja Rainis būtu dzīvs, mēs viņu saprastu labāk.” “Vai tās ir biostrāvas, vai kādi citi - vēl neizpētīti - strāvojumi, taču dzīvā balss ir taustāmāks apliecinājums dzejnieka mākslai nekā tie 8000, 16 000 vai pat 24 000 palaisto pasta baložu ...

Jaunklasicisms Dzejas vārdnīca
... gadu simteņu maiņā un 20.gs. sākumā, kā arī Rainis un Virza pie mums liecina, ka klasicisms var būt un ir dzīvs arī mūsu laikos /../ Klasicisms nav tikai virziens, bet nācijas augšanas bioloģiskā procesa zināms attīstības posms.”

Heksametrs Dzejas vārdnīca
... elēģiskā distiha formā (Rainis, J.Sudrabkalns), kā arī 1930. - 1940.g. klasic. tipa dzejā (E.Virza, J.Medenis, J.Sudrabkalns). Daktiliskā h. paraugs: Saimniecei, kura prot spodra būt sētā un istabās savās, / vv / vv / vv / vv / vv / v Dvēsele līdzinās dārzam, kur vējā pland palagi balti. / vv / vv / ...

Septima Dzejas vārdnīca
... (metrs - visbiežāk jambiskais). S. rakstījuši Rainis (sk. piem., III, 65; 22), E.Virza, M.Bendrupe, P.Aigars, Z.Lazda, V.Strēlerte, B.Saulītis, A.Vējāns, B.Martuževa. Salīdzinot ar sekstīnu, s. dzejā lietota daudz retāk. S. rakstīts dzejolis var aptvert arī septiņrindu pantu virkni (Z.Lazda Kalnu ceļš ...

Līdzība Dzejas vārdnīca
... žanru latv. dzejā izkopis J.Rainis ( Pazudušais dēls, Caura muca, Karaļmeita, Lauka lilijas u.c.), T.Tomsons Līdzības, F.Dziesma Līdzība. L. svarīga arī latv. tautas dzejā, kur to visbiežāk izteic ar paralēlisma palīdzību: Šodien saule mākuļoja, Rītā ...

Sapfo strofa Dzejas vārdnīca
... Alunāns, E.Dinsberģis, Rainis, V.Eglītis, E.Stērste, J.Plaudis): Nakti pērkons iet - manam logam garām, Dusmās sauc un grauj - tumši melns un iezils, Zibens guņus šķiļ - pretī klintīm sperdams, Ak, tavu dusmu! Rūc, tu, rūc! Kas man? - es še droši guļu. Ko tu baidies, bērns? - tikai tuvāk sliedzies! ...

Sapfo strofa Enciklopēdiskā vārdnīca
... Alunāns, E.Dinsberģis, Rainis, V.Eglītis, E.Stērste, J.Plaudis).

Cibuļs Juris Bibliotēku un skolu mape
... ), 3.lpp. Upeniece Maija. Rainis jautā: "Kas visu izteic bez mēles?" Juris Cibuļs atbild: "Ābeces!" : [sakarā ar filologa un pasniedzēja ābeču kolekcijas izstādi Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē] / Maija Upeniece // Katōļu Dzeive - ISSN 1407-6020. - Nr.3 (2011, marts), 33.-35.lpp. Upeniece Maija. Par ...