Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 554

epigramma Enciklopēdiskā vārdnīca
... Treimanis-Zvārgulis, V.Plūdonis, Rainis).

brīvās vārsmas Enciklopēdiskā vārdnīca
... Akuraters, dažreiz arī Rainis).

dzejproza Enciklopēdiskā vārdnīca
... Skalbe, J.Akuraters, V.Plūdonis, Rainis, K.Elsbergs, A.Ivaska.

balāde Enciklopēdiskā vārdnīca
... Alunāns, Auseklis, V.Plūdonis, Rainis, E.Virza, E.Ādamsons); 2) tā saucamais franču balādes jeb stingrā strofiskā forma, kas sastāv no trim astoņrindu pantiem ar vienādām atskaņām (ABABBCBC) un noslēdzošas pusstrofas – četrrindes (BCBC). Visos pantos noslēguma rinda ir identa, veidojot sava ...

Jaunā strāva Enciklopēdiskā vārdnīca
... gadā notiesāti (to skaitā Rainis, P.Stučka, J.Jansons).

Krūmiņš Ģirts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Spēlmaņu nakts balva Gada aktieris ), Rainis (I. Ābele Aspazija. Personīgi , 2015), Fernāns (Ž. Sibleirass Lidojošā klusuma darbnīca , 2016). Lomas kino: Osvalds filmā Paslēpes (rež. J. Putniņš, 1998); Velns TV filmā Saldā indes garša (rež. I. Gorodecka, 1999); Līgavainis filmā Kāzas , (rež. V. Kairišs ...

Gaismas pils, Jāzeps Vītols Kultūras kanons
... Karaļmeitu", "Gaismas pili", lai redzētu, ka Auseklis, Rainis, Vītols ir it kā viena ceļa posmi." "Gaismas pils" ir visvairāk dziedātā Dziesmu svētku dziesma - lielā kopkora balsī tā skanējusi sešpadsmit reižu. To nedziedāja tikai 1960., 1965. un 1977. gadā. Trijos svētkos diriģēja pats Vītols (diriģents ...

Spertāle Marga Enciklopēdiskā vārdnīca
... baleta un operas izrādēm un divām kinofilmām – Rainis (1949) un Uz jauno krastu (1955). Darbiem raksturīga smalka teātra kostīma specifikas un stila izpratne, elegance. Leģendāri ir viņas gatavotie kostīmi E. Radziņas Žoržas Sandas tērps ...

traģēdija Enciklopēdiskā vārdnīca
... literatūrā nozīmīgas traģēdijas sarakstījis Rainis ( Jāzeps un viņa brāļi , Indulis un Ārija ), A.Upīts ( Spartaks ).

Strenga Juris Enciklopēdiskā vārdnīca
... Bijis galvenajā lomā TV filmā Rainis . Sudrabotā gaisma (1989). Sarakstījis atmiņu grāmatu Ir tas, kas nav .

Zemapziņa Dzejas vārdnīca
... Protams, ka piemīt /../ Rainis, rakstot pirmos uzmetumus Daugavai, 1915.gadā ir paredzējis Latvijas valsts tapšanu un brīvības cīņas Daugavas krastos. Virzas Baigais gads atklāj tumšas priekšnojautas par Latvijas bojāeju.”

Lauztās vārsmas Dzejas vārdnīca
... , gan arī oriģināldaiļradē lietojis arī Rainis. Tā, lugas Pusideālists metriskā struktūra veidota vācu l.v. tradīcijā (četruzsvaru daļenieks, kas pa laikam pāriet četrpēdu jambā) ar blakus atskaņām: Nē, skroder, to tu nejēdzi, v / v / v / v / Tev galvā tik diegi un zupuri. v / vv / vv / v / Tu vari ...

oktāva Enciklopēdiskā vārdnīca
... Bieži lietota arī latviešu dzejā (Rainis, E.Virza, J.Medenis, J.Sudrabkalns, V.Strēlerte).

Klētniece Milda Enciklopēdiskā vārdnīca
... kinostudijā ( Zvejnieka dēls , 1939; Kaugurieši , 1940; Rainis , 1949; Kā gulbji balti padebeši iet , 1956; Atbalss , 1959) un ārpus Latvijas. PSRS Valsts prēmija (1950).

ritornele Enciklopēdiskā vārdnīca
... jambs , dažreiz trohajs (latviešu dzejā ieviesis Rainis).