Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 556

Rīgas citadele Vēstures enciklopēdija
... arī Jaunās strāvas aktīvisti Pēteris Stučka un Rainis . No 20.gadiem Latvijas Republikas laikā šajā ēkā atradās kara mantu noliktava. 20.gs. 60.gados bij. citadeles teritorijā sāka celt vienu no pirmajām Rīgas augstceltnēm (pabeigta 1986). Nosaukums saglabājies kā vietvārds.

Klētniece Milda Enciklopēdiskā vārdnīca
... kinostudijā ( Zvejnieka dēls , 1939; Kaugurieši , 1940; Rainis , 1949; Kā gulbji balti padebeši iet , 1956; Atbalss , 1959) un ārpus Latvijas. PSRS Valsts prēmija (1950).

brīvās vārsmas Enciklopēdiskā vārdnīca
... Akuraters, dažreiz arī Rainis).

Skaitāmie panti Dzejas vārdnīca
... Nereti izmantoti arī bērnu dzejā (Rainis “ Visi desmit ”). “Dažādās variācijās bija pazīstami t.s. putniņu jeb skaitāmie pantiņi, visbiežāk lietoti rotaļās brīvā dabā; tie, kurus dzirdēja mūspusē, gandrīz visi bija pārņemti no vācu valodas, vārdus, protams, ļoti sagrozot, piemēram, vācu ...

Muceniece Otīlija Vidusvidzemnieku vārdnīca
... biedrības rīkotajā vakarā, kur skatītāju vidū bija Rainis [5].

Ozols Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Blaumanis [5], Pēteris Blaus [5], A. Bračs , Jānis Rainis [5], K. Skalbe . Dziedāja Maija Brigadere [1], Gunu Aspazijas [5] Sidraba šķidrauts tēloja O. Muceniece , Normundu K. Skalbe, Targalu P. Skrābāns . Šis sarīkojums ievadīja Vecpiebalgā 1905. gada revolūcijas notikumus. 1905 XI J. Ozols piedalījās pagasta ...

Stērste Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Stērstes praktizējās Jānis Pliekšāns-Rainis [5], kurš rotaļājies ar A. Stērstes sešgadīgo meitu Elzu Stērsti . Darbojies Jelgavas Latviešu biedrībā, 1902–04 tās priekšnieks. Mūža nogali dzīvoja Zaļenieku Kauliņos, kur miris. 1874 pirmā publikācija. Tulkojis un arī pats rakstījis dzejoļus. ...

Cepurnieks Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... mākslas filmā Kaugurieši, 1940, tēlojis kinofilmās Rainis, Uz jauno krastu, Vētra, Rita, Mērnieku laiki, 1968, u. c.

Distihs Dzejas vārdnīca
... vai jambos) ar cezūru rindas vidū. D. rakstījuši Rainis, J.Medenis, Ed.Virza, E.Ādamsons, B.Saulītis ( Baltās ziemas distihi ). Parasti vienā dzejolī ir virkne d. formā sacerētu pantu. Tā Ed. Virzas dzej. Doma baznīcas balāde ietver desmit astoņpēdu trohajā ...

Rakstāmmašīna un dzeja (Literatūra) Dzejas vārdnīca
... aizgādniecisko, auglīgo, kā iznīcinošo, neauglīgo. Rainis 1912.g. piezīmēs paredzēja, ka rakstāmmašīna būs tikai pārejas forma, nākotnē to aizstās “sava drukātava”, proti, dators, sk. dators un dzeja , rakstāmspalva un dzeja , rakstīšanas process , rokraksts , samizdats , stils “Man nepatīk mašīnas ...

Kvintilja Dzejas vārdnīca
... formā dzeju rakstījuši J.Rainis, B.Saulītis, A.Vējāns, B.Martuževa, ļoti daudz k. E.Virzam: Ir iznīcībai novēlēts a Viss, ko tev liktens devis: B To zagļi zog, ko skapjos slēdz, a Tas bēg, ko skāvos satvert mēdz, a Ar bēgšanu no tevis. B

Triksteris Dzejas vārdnīca
... pretējus dzejnieka tipus-paštēlus latv. iemieso Rainis (varoņa tēls) un J.Steiks (trikstera tēls). “K. Jēkabsons ar savu maz kopto kuplo vaigu un zoda bārdu, plato sārto seju, ar biezo strupo degunu mani pārsteidza, jo nesaskanēja ar iedomāto ...

Mīlas lirika Dzejas vārdnīca
... teātri, arī Jānis Poruks bija stingri nolēmis ciest, Rainis vai nu biogrāfiski čubinājās, vai mīlēja Saulesdēla augstumos. Liekas, Jānis Medenis un Eriks Ādamsons būs nākuši no tīri latviskas mentalitātes, un latviskais sievietes kults meklējams starp šiem abiem - stipro Medeni un gaišo Ādamsonu. Vismaz ...

Romantisms Dzejas vārdnīca
... Lautenbahs-Jūsmiņš) r., citreiz aktīvais (Rainis) un pasīvais r. (J.Poruks). Tika uzskatīts, ka revolucionārais r. ar laiku kļuvis par sociālistiskā reālisma likumīgu sastāvdaļu. “Poruka romantisms ir izaudzis klintīs. Viņa dzeja iesāka smaržot visspēcīgākā materiālisma laikā, kad reālisma vilnis ...

Vilks Ģirts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Raiņa ... Šekspīra Hamlets , 1959; Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956, 1965; Raiņa Uguns un nakts , 1965, 1967) ar risinājumu monumentālā stilā. Dailes teātra ...