Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Miķelsons Alberts Enciklopēdiskā vārdnīca
... daudzveidīgas pārtapšanas spējas. Lomas: Mintauts (Raiņa Indulis un Ārija , 1950, 1971), Boss ...

Švarcs Voldemārs Enciklopēdiskā vārdnīca
... formas izturētība, skatuviskā kultūra: Uldis (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1915, 1919), Banders (V.Lāča Zvejnieka dēls , izrādē ...

metafora Enciklopēdiskā vārdnīca
... kas vieno divus priekšmetus vai lietas. Piemēram, Rainim: Skrej putnis, paliek zeme – kviešu statnis ...

Skujiņš Zigmunds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā ( 1945–1946), Raiņa vakar vidusskolā ( 1951–1952). 1944 rudenī aizvests uz Vāciju, 1945. gadā atgriezies Latvijā. Pēc četru veiksmīgu romānu publicēšanas kopš 1973 ir profesionāls rakstnieks. Viens no ievērojamākajiem 20. gs. otrās puses latviešu prozaiķiem, ...

Melgalvs Māris Enciklopēdiskā vārdnīca
... fakultātes Žurnālistikas nodaļu (1982). Strādājis Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā (1982‒1984, 1992‒1995), žurnālā Liesma (1987‒1990), vadījis laikraksta Literatūra un Māksla Dzejas nodaļu (1987‒1990) u.c. Dzejai raksturīgs parodijas, pašparodijas un stilizācijas ...

Baumanis Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... piedalījies Rīgas bulvāru ansambļa veidošanā (Raiņa bulvāris, Merķeļa iela). Projektējis Latvijas Saeimas (1867, kopā ar arhitektu R.Pfūgu), tagadējais LMūzA (1875) un Augstākās ...

Mauriņa Zenta Enciklopēdiskā vārdnīca
... personībām latviešu literatūrā: Daži pamata motīvi Raiņa mākslā (1928), Jānis Poruks un romantisms (1929), Friča Bārdas pasaules uzskats (1938). Nozīmīga ir apcere Dostojevskis (1933, papildināts un pārstrādāts izdevums vācu valodā 1952). Publicēts eseju grāmatas ...

Matemātikas un informātikas institūts Enciklopēdiskā vārdnīca
, LU atrodas Rīgā, Raiņa bulvārī 29. Dibināts 1959 (līdz 1989 LVU Skaitļošanas centrs). Matemātikas un informātikas ...

Mājas Viesa Mēnešraksts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Zeiferts. Publicēja arī Raiņa tulkojumus.

Bebrišs Jūlijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... analītiska pieeja un koncentrēta forma. Lomas: Jāzeps (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1956), Oļiņš (R.un M.Kaudzīšu Mērnieku laiki ...

Līvzemnieks Viktors Enciklopēdiskā vārdnīca
... skolotāju, žurnālistu, bibliotēkas vadītāju J.Raiņa Valsts Literatūras un mākslas vēstures muzejā un A.Upīša mājas - muzeja pārzini Skrīveros; bijis laikr. Literatūra un Māksla līdzstrādnieks (1967-1968). Sešu dzejoļu krājumu autors: Cilvēks, kuru gaida (1965), Cel ...

Līvmane Akvelīna Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dripes Pēdējā barjera , 1974), Asnate (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981). Filmējusies Rīgas kinostudijā Nakts bez putniem (1979); Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku (1980; Lielais Kristaps par labāko sieviešu lomu), Dārzs ar spoku , (1983); Cilvēka ...

Lisners Juris Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojis gan varoņus, gan raksturlomas: Lāčplēsis (Raiņa Uguns un nakts , 1985), Anrijs Pumpišs (P. Putniņa Ar būdu uz baznīcu , 1987; Ar Dievu pie zemes , 1991), Indulis (A. Eglīša Bezkaunīgie veči , 1990), Emīls Sakne (A. Brigaderes Lielais loms , 1994), Tēvs /E. Bērdžess Mehāniskais apelsīns , 2005 ...

Berči (Bertschy) Makss Enciklopēdiskā vārdnīca
... uzcelta dzīvojamā ēka Brīvzemnieka ielā 31 (1901)... ), Raiņa ielā 1 ...

Bērziņa Lilita Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ibsena Pērs Gints , 1939), Spīdola (Raiņa Uguns un nakts , 1947), Marija Stjuarte (F.Šillera Marija Stjuarte , 1943, 1956), Anna Kareņina (Ļ.Tolstoja Anna Kareņina , 1949) ...