Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Bērziņš Arturs Enciklopēdiskā vārdnīca
... lakoniska forma, raksturotāja dotības: Kangars (Raiņa Uguns un nakts , 1965), Pāvels Rusu ...

Liepiņš Pēteris Enciklopēdiskā vārdnīca
... emocionalitāti un precīzu humora izjūtu. Lomas: Izašars (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi, 1981), Dauka (Sudrabu Edžus Dullais Dauka , 1986), Trufaldīno (K. Goldoni Divu kungu kalps , 1993). Aktiera būtības atklāsmē nozīmīgas bijušas monoizrādes – A. Kronenberga Jērādiņa (1982) un Ķēniņa Mikabikas raibie ...

Liepiņš Harijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Varoņlomu un dramatisko varoņu tēlotājs: Tots (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956), Ričards (V.Šekspīra Ričards III , 1972), Daniels (P.Pētersona Mirdzošais un tumši zilais , 1987). Filmējies ...

Lieldidžs Uldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... iekšēja inteliģence un izkopta forma: Iļja Muromietis (Raiņa Iļja Muromietis , 1962). Filmējies Rīgas kinostudijas filmās ...

Leimanis Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... revolucionārs satura literatūra Rīgā (J.Asara, V.Dermaņa,... , Raiņa, Aspazijas ...

Šmithene Mirdza Enciklopēdiskā vārdnīca
... pārdzīvojums, augsta skatuves kultūra. Atveidojusi lomas Raiņa lugu pirmuzvedumos: Laimdota ( Uguns un nakts , 1911), Vizbulīte ( Indulis un Ārija , 1912), Baiba ( Pūt, vējiņi!, 1914), Dina ( Jāzeps un ...

Latvijas Universitātes vēstures muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dibināts 1988; atrodas Rīgā, Raiņa bulvārī 19, LU galvenajā ēkā. Ekspozīcija ...

Latvijas Universitātes ēka Enciklopēdiskā vārdnīca
– arhitektūras piemineklis Raiņa bulvārī 19. Celta 1866 Rīgas politehnikuma, vēlāk politehniskā institūta vajadzībām (arhitekts G.Hilbigs ...

Latvijas Universitāte Enciklopēdiskā vārdnīca
(LU). Rīgā, Raiņa bulvāris 19. Dibināta 1919. 8. IX (Latvijas augstskola) uz daļēji reevakuētā RPI bāzes. Nosaukums Latvijas Universitāte 1923–40 un kopš 1990 (1940–41 un 1944–1958–LVU. 1958–90–P.Stučkas ...

Ābele Alma Enciklopēdiskā vārdnīca
... izjūta un augsta skatuviskā kultūra: Spīdola (Raiņa Uguns un nakts , 1947), Elizabete (F.Šillera Marija Stjuarte , 1943, 1956), Oze (H.Ibsena Pērs Gints , 1939, 1964, koncertizpildījumā ...

Lasmane Vilma Enciklopēdiskā vārdnīca
... lirisms un labsirdīga humora izjūta: Baiba, Anda (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1946, 1953, 1955), Annes ...

Laiva Irma Enciklopēdiskā vārdnīca
... Zīverta Āksts , 1938), Laimdota (Raiņa Uguns un nakts , 1947), Minna Krauze (G.Priedes Tava labā slava , 1978), Līgava (A.Čaka Mūžības ...

Bērziņš Osvalds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumaņa Indrāni, 1970), Jūda, Rubenss un Jēkabs (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981) un lomas Rīgas kinostudijas filmās ( Atbalss ,1959; Dunduriņš ,1974). No 1946 periodiski vadījis pašdarbības ...

Kvēps Konrāds Enciklopēdiskā vārdnīca
... zēnus, jaunekļus, arī raksturlomas: Benjamiņš (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1920), Florindo ...

Kvēps Andis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Upīša Laikmetu griežos , 1977), Zemgus (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1991). Arī filmējies.