Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 555

Sievišķais un vīrišķais dzejā Dzejas vārdnīca
... Rainis ... Bet, kad tos atradām, sākās Raiņa aizraušanās. Viņš bija kā liels bērns, kas cilvēkus, sevišķi sievietes, idealizēja. Haizivis noturēja par zelta zivtiņām, raganas - par mēnesmeitiņām. Vai mani tas neapvainoja? Vai man tas nesāpēja?” “Esmu Milda Paļeviča,... , kādreiz dzejnieka ...

Kreicums Rūdolfs Enciklopēdiskā vārdnīca
... apjomīgums un lakoniska izteiksmes forma: Laika vecis (Raiņa Uguns un nakts , 1965), Indrānu tēvs (R.Blaumaņa Indrāni ... , 1970). Filmējies ...

Grantiņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... harmonisks, izlīdzināts tēlojuma veids: Baltais tēvs (Raiņa Zelta zirgs , 1956), Žans Valžans (V.Igo Nožēlojamie , 1960). Filmējies Rīgas ... kinostudijā (titulloma ...

Vārdaune Dzidra Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rakstījusi par latviešu dzeju un dramaturģiju (Rainis, M.Zīverts, A.Eglītis, Ā.Elksne, M.Čaklais, M.Zālīte). Sastādījusi un komentējusi atsevišķus Raiņa Kopotu rakstu (1 –25, 1977–86) ...

Kaijaks Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Tvens Princis un ubaga zēns ),Tots (Rainis Spēlēju, dancoju !, 1991), Pindaks (R. Blaumaņa Skroderdienas Silmačos ), Dans ( Raiņa Jāzeps un viņa brāļi ). Jaunākās lomas: loma izrādē (Z. Liepiņš, K. Dimiters Vadonis , 009), Sleiters (R. Kūnijs Smieklīgā auda , 2010). Režisors: Č ...

Fotogrāfija dzejnieka Dzejas vārdnīca
... Rainis ... Rainim ... kas sēž aiz respektablā rakstāmgalda, nemaz nav Rainis - cilvēks, kas sarakstījis grāmatas, uz kurām ir Raiņa vārds, bet kāda gluda cienība, kam ir tikai Raiņa paskats.” E.Dunsdorfs: “Pirms vairākiem gadiem man bija jāiesniedz sava fotogrāfija Melburnas ... universitātes ...

Špruhs Dzejas vārdnīca
... Š. formu izmantojis arī Rainis - dzejoļos, kas sacerēti četruzsvaru daļeniekā (arī četruzsvaru jambā un piecuzsvaru trohajā) ar blakusatskaņām un moralizējošu ( līdzībās vai tiešā veidā) saturisku ievirzi ...

Tautskolotāju kongress Vēstures enciklopēdija
... Tajā piedalījās ~1 tūkst. skolotāju ( Rainis nolasīja referātu par pašvaldības iestāžu izveidošanos). Kongresa delegāti izvirzīja plašu skolu demokratizācijas programmu, kā arī politiska rakstura prasības: demokrātisku valsts ...

Daļenieks Dzejas vārdnīca
... sistemātiskā veidā ienāk 20.gs. sāk. (Aspazija, Rainis, K.Skalbe, J.Akuraters u.c.) un vēlākos laika posmos kļūst par vienu no biežāk lietotajiem metriem. Četruzsvaru d. paraugs: Mēs metam biežāk un biežāki v / v / vv / v / Zīda diegus pār dzimteni; / v / vv / v / Mēs tveram ...

Korifejs Dzejas vārdnīca
... apzīmējums izcilam rakstniekam vai dzejniekam (piem., “ Rainis ir latv. dzejas korifejs .”), taču lietots arī iron. nozīmē. M.Zālīte: “Arī vecos korifejus vēl dabūju redzēt - Ķempi ...

Kalevipoegs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviski Kalevipoegu tulkojis Rainis (1904 fragments), E.Zālīte (1929).

Rudzītis Jevgēņijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Roja , Daugava , Gauja , Ķemeri , tvaikoņa Jānis Rainis , motorkuģu Sēna , Inženieris Suhorukovs , ...

Raizmanis (Райзман) Jūlijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Vēlmju laiks , 1984), Rīgas kinostudijā – filmu Rainis (1959).

daļenieks Enciklopēdiskā vārdnīca
... gadsimta sākumā (Aspazija, Rainis, K.Skalbe, J.Akuraters) un vēlāk kļuva par vienu no biežāk lietotajiem metriem.

poēma Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviešu literatūrā poēmas rakstījuši E.Virza, Rainis, V.Plūdonis, V.Strēlerte, I.Ziedonis, I.Auziņš, K.Elsbergs ...