Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Dauksts Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Šekspīra Romeo un Džuljeta , 1966), Tots (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1981).

Grēviņš Māris Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latvijas TV redaktors (1956–91, ar pārtraukumiem), Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja (1967–70) un ZA Valodas un literatūras institūta (1970–72) ...

Grīsle Sigrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... lakoniska, koncentrēta izteiksmes forma. Lomas: Asnate (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1956), Ponsija (F.Garsijas Lorkas Bernardas Albas ...

Saulcerīte Dzejas vārdnīca
- Raiņa pasaku lugas Zelta zirgs (1909) tēls - princese, kas 7 gadus pamirusi guļ stikla zārkā, līdz kamēr Antiņš to noved atpakaļ uz zemes. Sižetam pamatā sezonas mīts par mirstošajām un atdzimstošajām dievībām, kur Saulcerīte personificē Sauli, kas rudens ...

Asonanse Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa tekstos (Auseklim, V.Plūdonim, Rainim, M.Melgalvam Piem., ‘’Sapnis atnāca naktī.’’; ‘’No velnu pelniem pelēkiem.” , P.Brūverim u.c.): Bet taurētājs ar savu tauri Laužas viens pats caur sienu cauri. Šaurākā nozīmē par a. sauc arī daļējās atskaņas (sk. T.Tomsonam dzejolī Askētiska ...

Taktometrs Dzejas vārdnīca
... Atsevišķi t. dzej. ir Raiņa krāj. Uz mājām (III, 217; 229 u.c.). Visbiežāk tie ir pārejošas metriskas formas dzejoļi no taktometra uz verlibru. T. dzej. atrodami arī P.Ērmaņa ...

Retoriskais jautājums Dzejas vārdnīca
... forma te ir tikai apstiprinājuma līdzeklis, piem., Rainim: “Raudat sev, raudat, -/ Kas gļēvos ies žēlot?” Savukārt r.u. tiek veidota kā dzejn. vēršanās pie objekta, kas nevar atbildēt (klātneesošas personas, nedzīvas vai abstraktas parādības, lietas, priekšmeti utml.): “Ko ...

Individuālisms Dzejas vārdnīca
... dzejas posma pasvītroti sabiedriskajai ievirzei (Raiņa sociālo motīvu dzeja). I. kults aizsākās rom. dzejā un saistīts ar rom. dzejas varoni ...

Romāns dzejā Dzejas vārdnīca
... lit-rā attiecināms uz Raiņa Dagdas skiču burtnīcām (1920 - 1925). “Par šī romāna formu sacerētājam jāatvainojas, jo viņš galīgi atkāpās no visa, kas šādos darbos parasts. “Dagdas skiču burtnīcas” varētu vislabāk apzīmēt par topošu romānu, jo lasītājs varēja novērot visas viņa tapšanas ...

Siciliāna Dzejas vārdnīca
... dzejā sastopama ļoti reti. Rainim krāj. Addio, bella daži dzejoļi uzbūvē atgādina s. (piemēram, III, 83), V.Plūdonim: Kurp raugies - pļavas ūdensjūrā mirkst, Ko grumbo smagas rudens vēja pūtas. Kā kreļļu virknes pīlādžogas ...

Poētika Dzejas vārdnīca
... mākslin. paņēmienu kopums (‘Raiņa dzejas poētika’, ‘A.Čaka dzejas poētika’). P. jēdziens izveidojās sengr. tradīcijā, to izstrādāja un pamatoja Platons un Aristotelis. Sākotnēji p. bija gramatikas sastāvdaļa un ietvēra zinības, kā pareizi izteikties un kā pareizi saprast dzejnieku sacerētos ...

Upītis Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 4. IV Dobelē, apbedīts Raiņa kapos, Rīgā) - dārznieks selekcionārs. Jaunākais brālis Augusts Upītis, kurš Vašingtonā bija atzīts fotogrāfs, dzīvoja ASV. P. Upītis 1913 beidzis Priekuļu lauksaimniecības skolu. Ierīkoja Jumurdas Jaunrūsiņos augļu dārzu un sāka augļaugu selekciju. Audzējis krizantēmas ...

Grūbe Anita Enciklopēdiskā vārdnīca
... skatuviska forma, runas kultūra. Lomas: Asnate, Ārija (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi ...

Gudriķe Biruta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sagatavojusi tekstus un komentējusi Raiņa Kopoto rakstu izdevumu 8., 16. sējumu, daļu 23., 25. sējumu (1980–86). LPSR Valsts prēmija (1987).

Gulbe Astrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... izpaudusies emocionalitāte un dramatisma izjūta: Ārija (Raiņa Indulis un Ārija , 1965), Lonija (G.Priedes Ugunskurs lejā pie stacijas , 1972). Filmējusies Rīgas kinostudijā ( Kā gulbji ...