Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Cīrule Maruta Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijas Valsts universitātē. Kopš 1976 strādā J. Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā: laborante, 1977–80 A. Brigaderes [5] muzeja Sprīdīši vadītāja, 1981–87 strādājusi literatūras nodaļā. Kopš 1987 Cēsu muzeju apvienībā ...

Barons Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 17. III Rīgā, apbedīts Raiņa kapos, ir I. Rankas [79] veidots piemiņas akmens) – daiļdārznieks, ainavu arhitekts. 1933 beidzis Bulduru dārzkopības vidusskolu, bijis zīmētājs Rīgas Nekustāmo īpašumu valdes dārzu daļā, ko vadīja A. Zeidaks [1] un kļuva ...

Spāre Velta Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 4. II Rīgā, apbedīta Raiņa kapos) – rakstniece, žurnāliste. 1936 beigusi Veļķu pamatskolu. Mācījusies Cēsu vidusskolā un 1938–39 Kaucmindes mājturības skolā. 1940. VII iestājās komjaunatnē, strādāja par pionieru vadītāju Jaunpiebalgā, vēlāk Rīgā, mācījusies Latvijas Universitātes sagatavošanas ...

Brutāne Valija Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 7. IV Rīgā, apbedīta Raiņa kapos) – rakstniece. Mācījusies Līgatnes un Vildogas pamatskolā, 1928 beigusi Rīgas 2. vidusskolu, 1947 – Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Angļu valodas  fakultāti. Kopš 1935 apgāda Grāmatu draugs ārštata ...

metonīmija Svešvārdu vārdnīca
... rezultāts, vieta — notikums u. tml.), piem., lasīt Raini, noslīkt glāzē.

Klētnieks Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Cēsu vidusskolā, Rīgas 1. vidusskolā, beidzis Raiņa vakara vidusskolu. 1948–53 studējis zemes ierīcību Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. 1953–57 ģeodēzists Lauku projekta institūtā, 1957–62 Latvijas Valsts universitātes Astronomiskās observatorijas laika dienesta vadītājs, vecākais zinātniskais ...

Sudmalis Imants Vidusvidzemnieku vārdnīca
... V Rīgā sodīts ar nāvi pakarot, apbedīts Raiņa kapos) – padomju partizānis. 1931–32 mācījies Liepājas tehnikumā, 1932 iestājās komjaunatnē, vadījis slepenu Liepājas skolnieku organizāciju. 1933 apcietināts. Pēc atbrīvošanas turpinājis pretvalstisku darbību. 1940 apcietināts ...

Sudrabkalns Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 4. IX Rīgā, apbedīts Raiņa kapos) – dzejnieks, Doku Ata [5] krustdēls. 1902 viņa tēvs pārcēlās uz Jaunpiebalgas Zelta krogu (pretī Jāņskolai). Mācījies: 1903 Jāņskolā, 1904–05 Vecpiebalgas draudzes skolā, 1906–08 Jaunpiebalgas draudzes skolā, 1909–11 Šmithena un Luda Bērziņa [5] privātģimnāzijā ...

Sudrabu Edžus Vidusvidzemnieku vārdnīca
... I Maskavā, urna iemūrēta Raiņa kapu vārtu arkā) – rakstnieks, skolotājs, 1905. gada revolucionārs. Mācījies: pie tēva, 1872–76 Madlienas draudzes skolā, 1876–78 krievvalodīgajā Aderkašu pareizticīgo draudzes skolā, 1878–82 Baltijas skolotāju seminārā. 1882–84 palīgskolotājs Dzērbenes draudzes ...

Bērziņš Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 5. II Rīgā, apbedīts Raiņa kapos) – skolotājs, 1905. gada revolucionārs. J. Bērziņa–Ziemeļa brālis. 1901 izturēja skolotāja pārbaudījumus un strādāja par skolotāju Cirstos, Siguldā. Kopš 1903 skolotājs Jaunpiebalgas pagasta Pētera skolā, 1905 piedalījās ...

Štālbergs Ernests Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 12. VI Rīgā, apbedīts Raiņa kapos, kur tēlnieka Kārļa Baumaņa un arhitektes Martas Staņas 1961 veidots kapa piemineklis) – arhitekts, Latvijas Universitātes mācībspēks. 1895-1902 mācījies Liepājas reālskolā, 1902-04 Kazaņas mākslas skolas arhitektūras nodaļā. 1904-14 studēja Pēterburgas Mākslas ...

Dārziņš Emīls Enciklopēdiskā vārdnīca
... kora un 19 solo dziesmu galvenokārt ar J.Poruka, Raiņa, Aspazijas tekstiem. No 4 simfoniskiem darbiem saglabājies tikai Melanholiskais ...

Vazdiks Hermanis Enciklopēdiskā vārdnīca
... viengabalainība un formas skaidrība. Lomas: Didzis (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1938, 1945, 1953, 1955), Vronskis (Ļ.Tolstoja Anna Kareņina , 1949), Foma Opiskins (F.Dostojevska Stepančikovas ciems ...

Aspazija Personu rādītāji
... Satversmes sapulces deputāte. Raiņa dzīvesbiedre.

Stučka Dora Personu rādītāji
... V Rīgā), sabiedriska darbiniece, tulkotāja. Raiņa māsa, Pētera Stučkas ...