Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 555

Everolanda Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1945 nodots LVJK. No 1946 vārds Jānis Rainis . 1968 norakstīts lūžņos.

Domas Enciklopēdiskā vārdnīca
... Žurnāla izdošanu organizēja Rainis, A.un P.Birkerti, A.Kurcijs. Publicēja daiļliteratūru, literatūras kritiku un aprakstus par mākslu ...

Gerhards Harijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... ) Nozīmīgākie radioiestudējumi: J. Rainis Krauklītis, Jāzeps un viņa brāļi , K. Skalbe Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties , A. Brigadere Lolitas brīnumputns , A. Pumpura eposs Lāčplēsis ...

Kalevala Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviski Kalevalu tulkojis Rainis (1921 fragments), L.Laicens (1924, 1964).

Vērdiņš Mārtiņš Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojis lomas Rīgas kinostudijas filmās ( Rainis , 1949; Nekur vairs nav jāiet , 1963).

Apsītis Andrejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... nedēļa ar Tālu , 1996) un režisors ( Tautas dzejnieks Rainis , 1987; Diena pirms neatkarības , 1990).

Vecvagars Visvaldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Pirmā publikācija – dzejolis Rainis Liepājas laikr. Komunist s (1966). Plašāka dzejoļu kopa publicēta kopkrājumā Acis (1971). Sarakstījis dzejoļu krājumu Spīdēsim šonakt ...

Jaunais Cīrulītis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Pirmais redaktors J. Krūmiņš, no 1926 Rainis, no 1927 X K. Dziļleja.

Latvju Filma Enciklopēdiskā vārdnīca
... Segliņš, P.Čardiņins, Rainis, K.Kārkliņš, A.Rozītis. Uzņemtas aktierfilmas ( Laiku viesulī , Fricītis jūrmalā , abas 1921 ...

Plaģiāts Dzejas vārdnīca
... Rainis ... oktobra numurā bija publicēts raksts “J.Rainis - plaģiators?”. Tajā katrs var iepazīties ar sakritībām Raiņa un E.Prūsas lugās un pārliecināties par tām, šīs lugas izlasot.” B.Martuževa: “Ciprijans Dzejnieces B.Martuževas brālis. allaž mēdza sacīt: “Nesteidzies nekur, ne uz ...

Dumpe Arta Enciklopēdiskā vārdnīca
... dažādās tēlniecības jomās – stājtēlniecībā ( Rainis un Aspazija , 1985; Lāčplēsis , 1990), monumenti ( Tukuma ozols , 1975), portreti un memoriālas skulptūras (Antai Klintij, 1973; piemineklis Jānim Čakstem Jelgavā; Brāļu kapi Lestenē; Diriģentu Cimzes un Zīles pieminekļi Valkā; Brāļu kapi Valkā ...

Melngailis Emilis Mūzikas literatūra
... Jāatzīmē arī episki nosvērtā Senatne (Jānis Rainis), kas komponēta vienā gadā (1904) un vienā tonalitātē ar Emīla Dārziņa romantisko tāda paša nosaukuma kordziesmu. Dziesmas ar Raiņa vārdiem Daba i dvēs ' le (1921) un Sirds tik grūta (1921) izceļas ar filozofisku vispārinājumu.... . Mēness starus ...

Rapa Zigrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgākie darbi: Piemineklis Rainis un Aspazija (Majoros; 1990; kopā ar J. Rapu); piemineklis Latvijas Valsts himnas autoram – Baumaņu Kārlim Limbažos (1998; kopā ar J. Rapu) – figurāls portrets – bronza, granīts; piemineklis ...

Nīčeānisms un latviešu dzeja Dzejas vārdnīca
... morāles priekšstatiem, mākslin. stilu domājis Rainis, kas redzams no viņa daudzajām piezīmēm šai sakarā. Raiņa nākotnes cilvēka ideja lielā mērā balstās pārdomājot Nīčes pārcilvēka ideju (“ Un zini: augstākā ideja, Tā nepazīst cilvēka žēluma .” - Rainis Vienīgā ... zvaigzne )". Rainis ...

Moto Dzejas vārdnīca
... - sākot ar 19.gs. beigām. Rainis bija iecienījis dzej. krāj. nodaļu m. Piem., Raiņa krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā mīlas dzejas nodaļu Zelta tvaiks ievada Aspazijas četrrinde - moto: … Mana dvēsele atkal augšup nirs, Un aizbēgs šausmainie biedi, Kad smaršaini manim virsū ... birs Tavas mīlas ...