Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 560

Drukas aizliegums latgaliešu literatūrai Dzejas vārdnīca
... Taču ir būtiska atšķirība starp, piem., Raiņa un Jūrdža 25 sēj. Jūrdžs šos sēj. ir ar savu roku drukas aizlieguma gados pārrakstījis, dāvinādams gan saviem bērniem pūrā, gan citiem, lielā mērā saturu atkārtojot no viena sēj. citos. Dzeja, ko viņš šajos krājumos ievietoja, pa lielai daļai, ...

Jaunstrāvnieki Dzejas vārdnīca
... Veidenbauma darbība, Aspazijas, Raiņa, Ed.Treimaņa-Zvārguļa 1890.g. literārie darbi. “Avīze Dienas Lapa un Jaunās strāvas ieplūdi nāca vairāk kā kultūras ierosinājumi - tie mudināja uz kulturālu pacelšanos; mazāk kā aicinājumi uz sociālu rīcību.” “Jaun/ā/ str/āva/ pēc jaunlatv/iešiem/ lielākā ...

Toponīmi Dzejas vārdnīca
... tuvojos Skalbes Saulrietos, Latgali mēģinu izprast Raiņa muzejā Jasmuiža. Bet tad, kad atrodos Vācieša muzejā, esmu ar mieru noticēt tam, ka “Ja Mārupītes vidū cirkuļsmaili liek un apvelk riņķi - te ir Rīgas centrs.” A.Rancāne: “Rīgā nodzīvoju pietiekami ilgu laiku, lai tur rastos dzejoļi, īpaši ...

Reminiscence Dzejas vārdnīca
... - pārejas laikā - sacerētajā dzejolī J.Raiņa 20.gs. sākuma pārejas laika dzejoļu Jaunais laiks, Lauztās priedes r.: Tas jaunais laiks, kas šalkās, pa daļai gāja malkā. Un vijoļstīgas smalkās pie-palīdzēja alkās. Kur mežu cērt, tur skaidas. Ne vaida. Tikai aidā... Kā ...

Metafora Dzejas vārdnīca
... pazīmi, kas vieno divus priekšmetus vai lietas. Piem., Rainim: “ Skrej putnis, paliek zeme - kviešu statnis ” (III, 136). Ļoti iecienīta m. ir rom. poētiskā tipa dzejā (K.Skalbem, A.Čakam, E.Ādamsonam, O.Vācietim, I.Ziedonim, J.Rokpelnim u.c.): “ Es esmu koks./ Pumpuri plēš mani, bet es valdos. ” (I ...

Krāsu simbolika Dzejas vārdnīca
... K.s. ļoti nozīmīga J.Raiņa, E.Ādamsona, E.Virzas, Aspazijas, vēlāk I.Ziedoņa, V.Belševicas u.c. dzejā. Latv. t.dz. nozīmīga baltas - melnas - sarkanas, kā arī metālisko krāsu (zelta, sudraba) simbolika. sk. arī P.Ērmaņa dzejoli Krāsu maiņa . “A - melns, E - balts, I - sarkans, bet U - zaļš, O ...

Dators un dzeja Dzejas vārdnīca
... pūlēdamies steigties līdzi laika garam, allaž agns sekot Raiņa ieteikumam mainīties uz augšu /../ biju iegādājies šo vismodernāko rakstāmaparatūru, vai kā valodnieki to iesaka dēvēt - datoru. Šai mašīnai vairs nevajadzēja garlaicīgi, kā vecajām klabernīcām, piesist ikvienu atsevišķu burtiņu; ...

Lāčplēsis un kangars Dzejas vārdnīca
... “Pumpura eposā un jo īpaši Raiņa lugā parādās interesanta nianse - intelekta nicināšana. Lāčplēsim, lai paveiktu varoņdarbu, ir vajadzīgs Spīdolas intelektuālais atbalsts. Viņš to nepieņem. Lāčplēsis vienkārši ir dumjš un negrib mācīties, jo viņš taču ir varonis pēc definīcijas /../ Lāčplēša ...

Cikls Dzejas vārdnīca
... Pēc šāda principa veidotas arī Raiņa Dagdas skiču burtnīcas . Ciklizēšana ir pamatā arī latv. tautas dzejai, kur katra dainu četrrinde pēc vajadzības var savienoties ar citām līdzīgas tematikas dainām un veidot noteikta cikla (Ziemassvētku, Jāņu, kāzu utml.) kompozīciju. sk. piem., O. Stumbra Cikls ...

Laiks Dzejas vārdnīca
... nikolajos, ne lozēs, ne pelšēs, ne pugos, mēs sakām - Raiņa laiks, Čaka laiks, Vācieša laiks.” L.Aragons: “Es atklāšu tev lielu noslēpumu Laiks esi tu”

Brīvā strofika Dzejas vārdnīca
... Un tālāk - Šis brīvajā strofikā rakstītais Raiņa dzejolis sastāv no divrindu, četrrindu un septiņrindu panta.

Madrigāls Dzejas vārdnīca
... dziesma - dzejolis) līdzīgā formā veidoti vairāki Raiņa mīlas dzejoļi krāj. Mēness meitiņa (III, 538; 494; 449 u.c.). M. sacerējis arī E.Virza ( Madrigāls , krāj. Skaidrība ), bet pirmo m. paraugu latv. dzejā sniedzis J.Višmanis poētikas grām. Nevācu Opics (1697), turklāt atbilstoši m. kanonam - brīvajā ...

Zemteksts Dzejas vārdnīca
... revolūcijas uzplūdu un atplūdu laika dzejā (piem., Raiņa krāj. Vētras sēja ), bet jo īpaši pad. laikā (piem., V.Belševicas krāj. Gadu gredzeni ). sk. arī L.Līvenas Dzejolis ar zemtekstu zem zemteksta . “Jo zem katrām pēdām ir vēl kādas pēdas. Zemteksti ir kādas senākas pēdas - gliemežu sliedes ...

Pārejošas metriskas formas Dzejas vārdnīca
... Skalbem, J.Akurateram, Fallijam). Rainim p.m.f. atrodamas gk. impres. posma dzejā (īpaši krāj. Mēness meitiņa ): Kad nu tev kādreiz manis nepietiek?! Jo tu jau gribi, lai es mūžam augu. Un kā es to lai izdaru, ko liek ? Ja neizdaru, pazaudēju draugu ! Ko aplinki! - es teikšu taisnību: Es tevim laba diezgan ...

Užāne Jette Bibliotēku un skolu mape
... sarīkojumu "Spēle uz mēnesstīgām" Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta rokdarbniece Jette Užāne // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.16 (2005, 28.janv.), B8.lpp.