Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 559

2012.12. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 1937) atdzejotājam, literatūrkritiķim, dzejniekam Rainim Remasam - 75 (1937-2001) vēsturniekam, arheologam Jurim Urtānam - 60 (1952) Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2002. gada IV ceturksnī. 16 . XII angļu rakstniekam Artūram Klārkam - 95 (1917-2008) 17 . XII čehu gleznotājam, grafiķim Josefam Ladam ...

2015.09. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... IX Dzejniekam, dramaturgam Rainim - 150 (1865-1929) Rakstniekam Sudrabu Edžum - 155 (1860-1941) 13.IX Garīdzniekam, sabiedriskajam darbiniekam Nikodemam Rancānam -145 (1870-1933) 14.IX Folkloristam, literatūrvēsturniekam Ludim Bērziņam - 145 (1870-1965) Itāliešu komponistam Luidži Kerubīni - 255 (1760-1842) Gleznotājai ...

Rode Fridrihs (Fricis) Bibliotēku un skolu mape
... Sadarbību ar Nacionālā teātra direktoru Raini atspoguļojis publicētajās atmiņās. Gatavojis izrādes arī Daugavpils latviešu teātrī un Latvijas Nacionālajā operā. 1926. gadā uzņēmies Liepājas Jaunā teātra māksliniecisko vadību, vienlaikus darbodamies kā aktieris un režisors plašā repertuāra ...

Rubesa Baņuta Bibliotēku un skolu mape
... Kulakova mūzikls "Stikla kalns" pēc Raiņa lugas "Zelta zirgs" motīviem (rež. J.Rijnieks), B.Rubesas , B.Kūperes luga "Trauslais ledus" (rež. J.Rijnieks) Liepājas teātrī : sakarā ar viesizrādēm Rīgā] / Līvija Dūmiņa, Dita Eglīte // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.219 (2003, 19.sept ...

Ruņģis Aivars Bibliotēku un skolu mape
... Uz tām prūšu robežām" atvēršanas svētkiem Raiņa un Aspazijas muzejā Rīgā] / Voldemārs Hermanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2000, 20.dec.), 13.lpp. Lagzdiņa Irēna. Ejot gaismas virzienā : [par Aivara Ruņģa grām. "Uz tām prūšu robežām" (Huddinge, 2001) un Dimas Grīnupa grām. "Pārdzīvot" ...

2019. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... pirmā izrāde notika 1919. gada 18. novembrī – Raiņa dramatiskā poēma "Daugava") . DECEMBRIS 1 Pirmā Advente Pasaules AIDS diena Rakstniecei, dramaturģei Ainai Vāverei - 95 (1924-2011) Rakstniekam, žurnālistam Pāvilam Rozītim - 130 (1889-1937) Publicistam, filozofam Pēterim Zālītem - 155 (1864-1939) Pret ...

2005.09. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 09 — dzejniekam dramaturgam Jānim Rainim — 140 (1865-1929) Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1990.gada III ceturksnī, Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas 1995.gada III ceturksnī, Kalendārs bibliotēkām 2000.gada III ceturksnī 11.09 — rakstniekam Sudrabu Edžum ...

2020. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... IX dzejniekam, dramaturgam Rainim - 155 (1865-1929) 11 .IX rakstniekam Sudrabu Edžum - 160 (1860-1941) 13 .IX garīdzniekam, sabiedriskam darbiniekam Nikodemam Rancānam - 150 (1870-1933) 14 .IX etnogrāfam, folkloristam Leonardam Latkovskim - 115 (1905-1991) 14 .IX folkloristam, literatūrvēsturniekam Ludim Bērziņam ...

Stānke Astrīda Bibliotēku un skolu mape
... sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Raiņa un Aspazijas vasarnīcā-muzejā (Jūrmala)] / Arta Baumane ; tekstā stāsta muzeja direktores vietn. Aija Magone, Latvijas inst. direktors Ojārs Kalniņš // Jūrmalas Ziņas. — Nr.3 (2004, 20.janv.), 4.lpp. Nagle Gunita. Aspazijas lugas izdotas angliski : [sakarā ar ...

Bārda Fricis Bibliotēku un skolu mape
... Atgriešanās” iznākšanai veltītu sarīkojumu Raiņa Lit. muzejā] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (1997, 30.maijs). Lapsa Vito. “Es nereāls esmu un gribu tāds būt...” : [sakarā ar dzejn. Friča Bārdas 115. dz.d. : 1880-1919] // Rūjienas Vēstnesis.— (1995, 27.janv.). Māre Guna. ...

Amtmanis Teodors Enciklopēdiskā vārdnīca
... F.Hebela Judīte (1911), Raiņa Indulis un Ārija (1912).

Petrockis Harijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... spēles jeb dvēseles kumēdiņi (pēc J.Poruka, 2000), Raiņa Pūt, vējiņi! (2001, abi Daugavpils teātrī).

Ancāns Romualds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Putniņa Uzticības saldā nasta ), Jūda (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi ), Roplainis (R. Blaumaņa Pazudušais dēls) u.c. Pēdējās lomas Dailes teātrī – Boračio (V.Šekspīra Liela brēka, maza vilna), Francs Lehāns (G. Gravstrēma Zāra Leandere), Metrs Buiss (R.Tomā Fredijs; 1996). F ilmējies apm. 50 latviešu ...

Paukštello Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... humora izjūta un muzikalitāte. Lomas: Jāzeps (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981), Dzejnieks (A.Čaka Mūžības skartie , 1987) un galveno loma Rīgas kinostudijas filmās ( Mans draugs – nenopietns cilvēks, 1976; Cilvēka bērns , 1991, Ziemassvētku ...

Paroleks (Parolek) Radegasts Enciklopēdiskā vārdnīca
... 20. gs.80. gados izdevis Raiņa dzejas un K. Skalbes pasaku izlasi, A. Pumpura eposu Lāčplēsis un latviešu dzejnieču mīlas lirikas izlasi Mīlestības krāšņie koki. 20. gs. 90. gados un mūsu gadsimta sākumā čehiski tulkojis latviešu un lietuviešu antoloģiju Dailes lokā , kā arī latviešu 19. un 20. gs ...