Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 555

polisindetons Svešvārdu vārdnīca
... priedes/ un zāle, un smilts,/ un stipra sirds (J. Rainis).Sal. asindetons.

Indriksone Baiba Enciklopēdiskā vārdnīca
... Gogoļa Revident s, 1952), Dina (Rainis Jāzeps un viņa brāļi; 1956), Līziņa (J. Zeibolta Dullais barons Bunduls, 1959), Ņina (V. Panova Atvadas baltajām naktīm, 1961), Marija F. (Molnāra Lilioms , 1971), Lulū (A. Kasonas Trešais vārds , 1996), Kociņa kundze (E.Vulfa Sensācija , 2004), Māte (B. Šrēdera ...

Sokols Ēvalds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījis monogrāfiju Rainis (1962), atlaists no amata par latviešu literatūras klasiskā mantojuma un Līgo svētku aizstāvēšanu.

Dienas Lapa Enciklopēdiskā vārdnīca
... Stučka (1888–91, 1895–98), P.Bisenieks 1898, Rainis (1891–95), P.Zālīte (1898–1903), K.Valters (1904–05). Dienas Lapa vairākkārt tika slēgta, ...

Mazie Dunduri Enciklopēdiskā vārdnīca
... Iznāca 1888 Rīgā. Izdevējs Rainis un P.Stučka.

Tomsons Erihs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latvijas Jūras kuģniecības) tvaikoņu Turaida , Jānis Rainis , Akadēmiķis Pavlovs , Smoļenska , Rjazaņa , Streļņa , Daugava , Ģenerālis Bagramjans ...

Karlsons Juris Mūzikas literatūra
... Rainis,... Neslēgtais gredzens (Jānis Rainis, 1982), Simfonijā-koncertā 30-balsīgam jauktam korim, teicējam un tamtamam (Imants Ziedonis, 1987). Simfonijas-koncerta trīs daļas (Nakts, Diena, Mūžība) pārsteidz un pārliecina gan ar polifonās faktūras meistarību (fūga, kanons, polimetrija ... un poliakordika ...

Uguns un nakts, opera, Jānis Mediņš Kultūras kanons
... godalgu, jo konkursa noslēgumā netika vērtēts (Rainis jau bija paspējis publicēt "Uguns un nakts" pirmā cēliena tekstu "Aizkraukļa pilī", tādējādi pārkāpjot nolikuma prasības). Raiņa drāmas "Uguns un Nakts. Sena dziesma jaunās skaņās" pirmais uzvedums ar milzīgiem panākumiem ... notika 1911. gada ...

Dievināšana Dzejas vārdnīca
... Raini ... mājās pārnākusi, biju noreibusi no laimes: lielais Rainis bija ar mani runājis kā draugs!” E.Ābele: “Ar Raini nonācu tuvā saskarē, kad 1920.gadā, viņam un Aspazijai pārbraucot no Šveices Latvijā, apsveicu lielo dzejnieku pāri ar pašas sacerētu dzejoli. Savu ... degošo” dzejoli ...

Kalniņš Alfrēds Mūzikas literatūra
... Raiņa ... 1904), balādisks dramatisms alegoriskās Jāņa Raiņa dzejas tulkojumā Jūras vaidi (1906). Sacer arī bērnu dziesmas, piemēram, tēlaino Tracis (Jānis Poruks, 1904). Kordziesmas (~100). Daiļrades sākumā samērā vienkāršas, episki stāstošas, dzimtenes tēliem veltītas ... - Imanta (Andrejs ...

Mūza Dzejas vārdnīca
... Tā tas, piemēram ir ar Raiņa trim lielākajām dzīves mūzām - Aspaziju, Džuzepīni Farīni, Olgu Kliģeri un trim atšķirīgiem posmiem viņa mīlestības lirikā. Pirmo visspilgtāk iezīmē nodaļa “Zelta tvaiks” krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), otro krāj. Addio, bella ... (1920), bet trešo ...

Ritornele Dzejas vārdnīca
... izkopis Rainis, īpaši Dagdas skiču burtnīcās . Rainis lietojis gan klasisko r. veidu, gan modificētu (atskaņotas otrā un trešā rinda, nevis pirmā un trešā; īsāka ir otrā vai trešā, nevis pirmā rinda). Klasiskās r. paraugs Raiņa dzejā: Zaļš vīna statiņš! X Tev šorīt ...

Pasternaks Boriss Bibliotēku un skolu mape
... Rainis ... "Fausta" tulkojuma simtgade = Rainis und Goethe : zum hundertjährigen Jubiläum der "Faust" - Übersetzung / sast. Gundega Grīnuma ; tulk.: Heide Lidija Šmite, Aleksandrs Šmits, Velta Vikmane ; māksl. Dina Dzelme. - [Rīga] : Nordik, 1999. - 298, [1] lpp. - Saturā: Gētes "Fausts"... " Raiņa, Brjusova ...

Plakidis Pēteris Mūzikas literatūra
... čellistu ansamblis un klavieres, Divās dziesmās ar Raiņa vārdiem (1981) - oboja, kamerkantātē Ezers (Knuts Skujenieks, 1989) - oboja, angļu rags un stīgu kvartets, Dziesmas vējam un asinīm (Astrīda Ivaska, 1991) sacerētas balsij un stīgu orķestrim. Kora mūzikā dala darbu pārstāv ... dziesmu svētku himniski ...

Skulte Ādolfs Mūzikas literatūra
... Rainis ... Ave sol (1959, ar jaukto kori un solistiem, Jānis Rainis). Trešā simfonija, līdzīgi Lūcijas Garūtas kantātei Viņš lido, veltīta kosmosa tēmai (Kosmiskā, 1963). Ceturtā Jaunatnes (1965) un Piektā (1974) ir pretējas ievirzes darbi - gaišajai pacilātībai kontrastē kara ... tematika, dramatisks ...