Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Anagramma Dzejas vārdnīca
... Mākslas dzejā arī sastop a., piem., Rainis dzejolī līdzās zināmiem sieviešu vārdiem Olivia, Lelde pievieno kādu pavisam eksotisku vārdu ‘Siniara’, kas, otrādi lasot un atmetot sieviešu dzimtes galotni, nav nekas cits kā dzejnieka paša vārds ‘Rainis’: Olivia! Olivia! V.Strēlertes vārdu dzejas ...

Simbolisms Dzejas vārdnīca
... lit-rā s. radās ap 1905.g. (Rainis Ave Sol), sasniedza apogeju 1907.g. (E.Virza Biķeris, V.Eglītis Ēlēģijas), pazuda no lit-ras skatuves ap 1909.g. un īsu brīdi atdzima pēc desmit gadiem (Rainis Uz mājām). S. ietekmi jūt arī V.Plūdoņa, J.Akuratera, K.Štrāla daiļradē. S. ievieš virkni novāciju dzejas ...

Ietekme Dzejas vārdnīca
... nekad vairs nelasu citu sarakstītas grāmatas, “ Rainis man stāstīja. “Es negribu būt neviena ietekmē.” “/../ Poruks sāk gandrīz vai no galvas mācīties “Faustu”. Šis ievērojamais dramatiskās dzejas darbs Porukam vienmēr noderēja kā augsts paraugs, un “Fausta” iespaids ... manāms šur tur ...

Ainava Dzejas vārdnīca
... nozīmi mākslā domājis Rainis (sākotnējā J.Gētes ietekmē), kas radis atspoguļojumu gan viņa d-grām., gan kopā ar Aspaziju uzrakstītajā atmiņu grām. Kastaņola , gan dzejā. 1930.g. pozitivīsma dzejā nozīmīga kļūst stilizēta Latvijas lauku a. (E.Virzam, J.Medenim). Staļina ... laiku dzejā a. atkāpjas ...

Balāde Dzejas vārdnīca
... vēlāk - V.Plūdonis, Ed.Zeibots, Rainis, E.Virza, E.Ādamsons, K.Ābele, M.Bendrupe, V.Cedriņš u.c.). Šim b. veidam, ko nosacīti var saukt par vēsturisko balādi, raksturīgas traģisms, noslēpumainības un misticisma nokrāsa, formā - sižetiskums, nereti - dramatiski dialogi. Ne pantforma,... , ne pantmērs ...

Romance Dzejas vārdnīca
... Ruģēns, Aspazija, J.Poruks, K.Skalbe, Rainis, A.Čaks, B.Saulītis, M.Čaklais, P.Brūveris). Taču ne vienmēr tas saistīts ar mīlas tematiku. Rainis r. žanrā rakstījis sāpju dzeju par 1905.g. revolūcijā sakautajiem un nogalinātajiem (I, 314) vai gara cīņas, nepakļāvības dzejoļus (I, 324; 334). Sastopami ...

Kaltiņa Velta Bibliotēku un skolu mape
... par krievu rakstnieku Roaldu Dobrovenski, romāna "Rainis un viņa brāļi" aut. : eseja] / Velta Kaltiņa / / Karogs. — ISSN 0132 - 6295. — Nr .11 (2003), 82. - 84. lpp. Dzejniece, Dzejnieks un Margara : [sakarā ar autobiogr. romāna "Te biju es" iznākšanu : saruna ar rakstn.] / Velta Kaltiņa;... ; pierakst.Eva ...

Atstatums - ciešums dzejā Dzejas vārdnīca
... pasvītrojuma, skaniskās maģijas veidu izmantoja arī Rainis, E.Virza, E.Ādamsons, bet viņiem pārsvarā ievērots šis atstatums. A. - c. svarīgs arī dzejoļa pantu, rindu izvietojumā uz grām. lapas. Tradicionāli pieņemts dzejolī pantu no panta atdalīt ar baltu laukumu, lappusē neievietot ... vairāk par ...

Neruda Pablo Bibliotēku un skolu mape
... Liesma, 1979. - 105 lpp. Remass Rainis. Ūdenszāles un mokas : dzeja un atdzeja / Rainis Remass ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Nordik, 2001. - 166, [1] lpp. - Saturā atdz. aut.: Alfons Bertholds, Konstantijs Ildefonss Galčinskis, Veļimirs Hļebņikovs, Fāzils Iskanders, Uļi Kīnkamegs (īst.v. Uldriķis Kāpbergs ...

Šillers Frīdrihs Bibliotēku un skolu mape
... / Frīdrihs Šillers ; tulk. Rainis ; māksl. Uldis Gulbis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 135, [1] lpp. - (Vajadzīga grāmata). Šillers Frīdrihs. Vilhelms Tells : drāma 5 cēl. / Frīdrihs Šillers ; [no vācu val. tulk. J.Rainis ; il. V.Grants]. - Rīga : Liesma, 1973. - 207 lpp. : il. Publikācijas periodiskajos ...

Priedkalns Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... kapos, Rīgā, ir piemineklis, kur iekalta 1. rinda no Raiņa veltījuma viņam: Pats saule būt un visus vest uz sauli ) – ārsts, 1905. gada revolucionārs, publicists. Mācījies Tirzas pagastskolā un draudzes skolā, Vecpiebalgas draudzes skolā, 1890 beidzis Cēsu pilsētas skolu ar skolotāja ... Raini ... ...

Mustaps Roberts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lāgerlēvas Gesta Berlings , 1958), Lielvārdis (Raiņa Uguns un nakts , 1965, abas Dailes teātrī) un lomas Rīgas ... kinostudijas filmās ...

Viese Saulcerīte Enciklopēdiskā vārdnīca
... valodas un literatūras nodaļu (1955). Strādājusi Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci (1955–1958) un fonda glabātāju (1958–1973), izdevniecībā Liesma par Kritikas un literārā mantojuma redakcijas vadītāju (1973–1983), kā arī ... par Rakstnieku savienības ...

Aspazija Vēstures enciklopēdija
... Raini ... Mirusi 1943.5.XI Rīgā, apbedīta Raiņa kapos blakus Rainim. Jūrmalā, Majoros atklāta Raiņa un Aspazijas memoriālā vasarnīca (1946).

Hausmanis Viktors Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgākākās grāmatas – Rainis un teātris (1965), Raiņa daiļrades process (1971), Dramaturgs Harijs Gulbis (1980), Lilija Ērika (1968), Lilita Bērziņa (1980), Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji? (1999), Manas aktrises (2001), Mārtiņš Zīverts (2003), Latviešu teātris ... trimdā: Vācijā ...