Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Ģēnijs Dzejas vārdnīca
... Raiņa ... visas šīs strāvas priekšgalā stāv ģeniālais Rainis un Aspazija.” 1913.gadā Raiņa radītājs ģēnijs darbojās visintensīvāk. Šai gadā viņš sacer drāmu Pūt, vējiņi! un veic krietnu daļu sava galvenā darba - traģēdijas Jāzeps un viņa brāļi.” “Mūsu ... Raini dzemdējusi ...

Rokraksts Dzejas vārdnīca
... tipa dzejn. r. paraugs ir Rainim. Rainis arī apzināti interesējies par rokrakstu kā cilvēka dziļākās būtības izteicējveidu, par ko liecina vairākkārtēji ieraksti viņa dienasgrāmatā, īpaši 1907.g. Bet ir arī spilgtas nesaderības starp gaidāmo un esošo r., kā A.Čaka gadījumā.... . Ā.Čaks dzejā ...

Dzejnieks Dzejas vārdnīca
... Raini ... sabiedrisku ideju sludinātāju, nākošās paaudzes pazīs Raini tikai kā d z e j n i e k u.” V.Krāslavietis: “Ēst gribas, strādāt negribas - tik vien manī ir no dzejnieka. Ar savu robusto veselību pēc tāda neizskatos un kā tāds arī nejūtos.” “Kad tad dzejnieku ... kādai tautai ir trūcis ...

Slava Dzejas vārdnīca
... Rainis,... durvis tautiskajās mājās.” “Man jātop par Raini Lielo, man jāsasniedz apbrīnu radoša laime. Man jābūt stipram un jāuzvar, man jātop par pasaules un proletariāta pirmo dzejnieku, man jātop par pirmo Eiropas valdnieku, man jātop par pirmo jauno Cilvēku. Man jātop par ... jaunās jaunās, ...

Atskaņas Dzejas vārdnīca
... Rainis ... “Te nu ir gan kas labāks nekā Rainītim” (tā viņš Raini dēvēja), - bet tad lasījumā vārdam “rudens” bija dīvaina atskaņa “dudens”, un Misiņš nopūtās, ka tādi “dudeņi” maitājot Eglīša dzeju.” Ar ievas zaru ziedošu Es komunismā ieiešu.

Katlaps Žanis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumaņa Skroderdienas Silmačos , 1955, 1965), Jāzeps (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1956). Iestudējis: Dž. Kiltija Mīļais melis (1962). Atveidojis lomas Rīgas kinostudijas ... filmās ( Kaugurieši ...

Dobrovenskis (Добровенский) Roalds Enciklopēdiskā vārdnīca
... jeb komponista Aleksandra Borodina dzīve (1987), Rainis un viņa brāļi (1999), Magnus, dāņu princis: hronika (2004), Dons Kihots, viņa zirgs Rosinante, Sančo Pansa un Tobosas Dulcineja 400 gadu garumā, kā arī šeit un šodien (2007). Latviešu autoru darbu tulkojumi krievu valodā: Latvijas ... vēsture (2010 ...

Kancone Dzejas vārdnīca
... struktūru interesējies arī Rainis. Savās piezīmēs viņš tās vairākkārtīgi min. Vairākos Raiņa dzej. var saskatīt zināmu līdzību ar it. k. (piem., III, 444; 447; 463 ). Vairākus k. paraugus savā dzejā (īpaši krāj. Kastaļavots ) sniedzis V.Eglītis.

Sabiedriskā tendence Dzejas vārdnīca
... vai par jaunlatvietības idejām), 1905.g. revol. (Rainis Vētras sēja , J.Jansona-Brauna kritikas), 1930.g. pozitīvisma virz., soc. reāl. “Un pie tādām patiesībām sabiedriskā tendence ir novedusi pat tik lielus dzejniekus kā J.Raini, kurš savu lielo revolucionāro prelūdiju beidz ar to, ka dzejā pierāda ...

Gnoma Dzejas vārdnīca
... Gētes ietekmē g. ienāca arī Raiņa dzejā. Rainis gnomai izvēlējās transformētu elēģiskā distiha formu, sk. elēģiskais distihs , ko nosauca par diviešiem.

Sentence Dzejas vārdnīca
... rakst. V.Eglītis, Aspazija, Rainis, V.Plūdonis, A.Skalbe. Rainim dzej. krāj. Klusā grāmata sentences veido atsevišķu nodaļu. S. parasti apjomā ir ļoti īsas (četrrindes vai sešrindes) un saturā koncentrētas: Runas ir garas ...

Falekijs Dzejas vārdnīca
... Ir reta parādība, tomēr Raiņa dzejā tam nozīmīga vieta, īpaši vēlīnajos krāj. - dienvidu eksotiskā kolorīta radīšanai. Kvantitatīvo f. struktūru Rainis atveido kā tonisku piecuzsvaru logaēdu, kur neuzsvērto zilbju skaits starp uzsvērtajām rindā dažādās vietās ir atšķirīgs, bet visās dzejoļa ...

Vārds Dzejas vārdnīca
... Vilčuks uz nelielām papīra strēmelēm rakstījis Raiņa, J.Akuratera, K.Skalbes u.c. dzejoļus ar siekalām pielipinājis pa papīrītim lāpstas kāta vidū un strādājot atkārtojis, kamēr iemācījies no galvas.” J.Mazutis: “Vārdos elpo vesela cilvēku, ainavu, skaņu, domu, sāpju,... , vēlmju un tvērienu ...

Satīra Dzejas vārdnīca
... Treimanis - Zvārgulis, Pērsietis, R.Blaumanis, Rainis, E.Virza, J.Medenis, P.Aigars u.c. S. nav saistīta ar noteiktu pantmēru vai panta formu, izņemot tos darbus, kas apzināti orientēti uz antīko paraugu. Tādā gadījumā s. sacerētas heksametrā, elēģiskā distiha formā vai sešpēdu ... jambā (J.Alunāns ...

Baironisms Dzejas vārdnīca
... Mickeviča ( Konrāds Vallenrods ), V.Igo, Raiņa un Aspazijas agrīnajā daiļradē. Vēlākos laikos b. dzejā un plašāk lit-rā nomainīja nīčeānisma kults. Sal. nīčeānisms un latv. dzeja. “/Rainis/ bija pārāk sagrauzts savā cietajā iekšējā slēgumā. Lepnums? Baironiskā izcilības, attālības un ...