Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 556

Līce Anda Bibliotēku un skolu mape
... -7.lpp. Krūmiņa Linda. Rainis saķertu galvu : [sakarā ar izglītības reformas pretinieku protesta akcijām pie rakstnieka Jāņa Raiņa (1856-1929) pieminekļa] / Linda Krūmiņa ; tekstā stāsta rakstniece Anda Līce , folklorists Andris Kapusts, Cesvaines (Madonas raj.) pils atjaunošanas fonda priekšsēd. Jānis ...

Ibsens Henriks Bibliotēku un skolu mape
... Svētki Solhaugā / tulk. J.Rainis ; Brands / tulk. J.Akuraters ; Pers Gints / tulk. J.Akuraters ; Leļļu nams / tulk. Ieva Celmiņa ; Spoki / tulk. Ieva Celmiņa ; Tautas naidnieks / tulk. Ieva Celmiņa. Ibsens Henriks. Pērs Gints : dramatiska poēma 5 cēl. : māc. līdz. / Henriks Ibsens. ... Raini ; Pirmslēkta ...

2007.12. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... XII Atdzejotājam, literatūrkritiķim, dzejniekam Rainim Remasam ( īst. v. Rainis Krautmanis ) - 70 (1937-2001) 15 .XII Aktierim Harijam Liepiņam - 80 (1927-1998). Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī ; "Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada IV ceturksnī 15 .XII ...

Mediņš Jānis Mūzikas literatūra
... • Uguns un nakts (Jānis Rainis) 1913-1919 • Dievi un cilvēki (Leons Paegle) 1922 • Sprīdītis (Anna Brigadere) 1925 • Luteklīte (Alvīna Ozola) 1939. 2 baleti: Mīlas uzvara (1934) un miniatūrbalets Tērauda spārni (1936). 5 kantātes: Rīga (1953), Maldu laikā (1956), Dievgalda ... liturģija (1957), Aglonas ...

Vītols Jāzeps Mūzikas literatūra
... himniski vienvārda mažorā. Karaļmeita (Jānis Rainis, 1903) sākas brāzmaini, bet pašu daiļo karaļmeitu raksturo gracioza melodija. Vītols sacer arī vīru kora balādes Krīvu krīvs (Fricis Brīvzemnieks, 1903), Uguns milna (Anna Brigadere, 1924), Dies irae (Vilis Plūdonis, 1930). Traģiskas ... iezīmes caurauž ...

Dobrovenskis (Добровенский) Roalds Enciklopēdiskā vārdnīca
... jeb komponista Aleksandra Borodina dzīve (1987), Rainis un viņa brāļi (1999), Magnus, dāņu princis: hronika (2004), Dons Kihots, viņa zirgs Rosinante, Sančo Pansa un Tobosas Dulcineja 400 gadu garumā, kā arī šeit un šodien (2007). Latviešu autoru darbu tulkojumi krievu valodā: Latvijas ... vēsture (2010 ...

Katlaps Žanis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumaņa Skroderdienas Silmačos , 1955, 1965), Jāzeps (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1956). Iestudējis: Dž. Kiltija Mīļais melis (1962). Atveidojis lomas Rīgas kinostudijas ... filmās ( Kaugurieši ...

Neoloģisms Dzejas vārdnīca
... Latv. dzejā n. ieviesis Rainis Tikai nedaudzi no Raiņa dzejā piedāvātajiem j.: atelsa, baisma, dvesma, dairs, drausma, mīla, šķiesna. , bet arī Fallijs, J.Steiks, V.Eglītis, Apsesdēls, I.Ziedonis, J.Kunnoss, U.Bērziņš, P.Brūveris. Ne vienmēr n. lasītājs uztver ar izpratni. Tā neoloģismus 20.gs. sāk ...

Oktāva Dzejas vārdnīca
... samērā bieži lietota strofa arī latv. dzejā (Rainis, E.Virza, J.Medenis, A.Kurcijs, J.Sudrabkalns, V.Strēlerte, P.Rozītis): Tik gari, lēni līņā rudens lieti A Jau mēness būs, un vēl nau nobeigt jaudas, - B Vēl never debess savus logus cieti, A Skan līdzi gari rudens vēju gaudas. B Priekš miršanas tu, ...

Sarkasms Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejā (E.Veidenbaums, J.Rainis, R.Blaumanis).

Dzejnieku zīmējumi Dzejas vārdnīca
... atdzīvojusies un devusi jau gatavu materiālu. No latv. dzejn. Rainis (sākotnēji Gētes uzskatu ietekmē) skicējis dabu (īpaši Kastaņolas periodā), tā saglabājot tās tēlu divkāršā veidā - dzejā un zīmējumā. Savus dzejas darbus ilustrējuši V.Eglītis, G.Pļavkalns, M.Meirāne u.c. Savu prozas darbu ...

Arhaisms Dzejas vārdnīca
... dīvs - brīnums - goza - svelme, kvēle) ieviesa Rainis. Jaunākajā dzejā a. sastopami J.Kunnosam, P.Brūverim, U.Bērziņam. Īpašs a. veids t.dz. ir priedēklis kopā ar atgriezenisko vietniekvārdu ‘sa’ (‘apsa’, ‘nosa’), kas saglabājies no laikiem, kad priedēkļi pastāvēja kā atsevišķa vienība ...

Alegorija Dzejas vārdnīca
... iecienījis Vecais Stenders, Rainis, V.Plūdonis.

Sekstīna Dzejas vārdnīca
... jambu ) savā dzejā samērā bieži lietojis arī Rainis: Tu, svešā meitene, tu, savādā, a Kas kādu reizi saukusies par Gunu, B Tu, lepnā spītē nepazīstamā - a Es tomēr pazītu to liesmu runu, B Un es tās acis atminētu vēl, c Kas man no tālienes kā kvēlin kvēl. C

Dzejproza Dzejas vārdnīca
... Skalbe, J.Akuraters, V.Plūdonis, Rainis, K. Elsbergs, A.Ivaska, A.Ruņģis u.c.): “Reiz Džuang Džou sapņoja, ka viņš esot tauriņš, lidojošs tauriņš, kurš juties sveiks un laimīgs un nenieka nezinājis par Džuang Džou. Piepeši viņš uzmodās: tad viņš bija atkal patiesi Džuang Džou. Nu es nezinu, vai ...