Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Oktāva Dzejas vārdnīca
... samērā bieži lietota strofa arī latv. dzejā (Rainis, E.Virza, J.Medenis, A.Kurcijs, J.Sudrabkalns, V.Strēlerte, P.Rozītis): Tik gari, lēni līņā rudens lieti A Jau mēness būs, un vēl nau nobeigt jaudas, - B Vēl never debess savus logus cieti, A Skan līdzi gari rudens vēju gaudas. B Priekš miršanas tu, ...

Sarkasms Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejā (E.Veidenbaums, J.Rainis, R.Blaumanis).

Dzejnieku zīmējumi Dzejas vārdnīca
... atdzīvojusies un devusi jau gatavu materiālu. No latv. dzejn. Rainis (sākotnēji Gētes uzskatu ietekmē) skicējis dabu (īpaši Kastaņolas periodā), tā saglabājot tās tēlu divkāršā veidā - dzejā un zīmējumā. Savus dzejas darbus ilustrējuši V.Eglītis, G.Pļavkalns, M.Meirāne u.c. Savu prozas darbu ...

Arhaisms Dzejas vārdnīca
... dīvs - brīnums - goza - svelme, kvēle) ieviesa Rainis. Jaunākajā dzejā a. sastopami J.Kunnosam, P.Brūverim, U.Bērziņam. Īpašs a. veids t.dz. ir priedēklis kopā ar atgriezenisko vietniekvārdu ‘sa’ (‘apsa’, ‘nosa’), kas saglabājies no laikiem, kad priedēkļi pastāvēja kā atsevišķa vienība ...

Alegorija Dzejas vārdnīca
... iecienījis Vecais Stenders, Rainis, V.Plūdonis.

Dzejproza Dzejas vārdnīca
... Skalbe, J.Akuraters, V.Plūdonis, Rainis, K. Elsbergs, A.Ivaska, A.Ruņģis u.c.): “Reiz Džuang Džou sapņoja, ka viņš esot tauriņš, lidojošs tauriņš, kurš juties sveiks un laimīgs un nenieka nezinājis par Džuang Džou. Piepeši viņš uzmodās: tad viņš bija atkal patiesi Džuang Džou. Nu es nezinu, vai ...

Elēģija Dzejas vārdnīca
... Bārda, E.Virza, J.Medenis, Rainis, V.Strēlerte, O.Stumbrs), piem.: Tajā krustceļā ļaunā un baigā, kad jau tuvs manim bija mans gals, Kādā naktī man ieplūda sirdī saldi vilinošs, brīnišķīgs balss. Tā ne ievāju dziedone bēdas savas pusnaktij izteic un sūdz, Tā ne balodis maigais un lēnais tajos zaļajos ...

Apvidvārdi Dzejas vārdnīca
... dzejā un atdzejā apvidvārdus tomēr ieviesis Rainis. Krietna daļa no tiem pēc tam arī ienākuši latv. literārajā val. J.Veselis: “Nopietni, mēs sākam savu valodu aizmirst, kā to daži jautātāji tik naivi aizrāda; ‘časkas’, ‘smelte’, ‘virlops’ bija katra latviešu zemnieka stāvoši jēdzieni ...

Patriotisms Dzejas vārdnīca
... gadsimta romantiķi. Tāds bija Rainis.” “Patriotismam, ko mēs paužam savos darbos, jābūt ne tikai latvju patriotismam, bet padomju patriotismam. Padomju cilvēka lepnumam par savu tautu, par savu Dzimteni jāver plaši apvāršņi: ja mēs pratīsim būt lepni tikai par to, kas ir un kas notiek Latvijā, tas būs ...

Elēģiskais distihs Dzejas vārdnīca
... tradicionālo pantmēru un baltās vārsmas, izveidojis Rainis. Viņš šai pantformai devis arī savu nos. (‘divieši’).

Paskvila Dzejas vārdnīca
... aizstāv Aspaziju, kas noķengāta arī filmā “Rainis” (F.Rokpeļņa scenārijs).

Sekstīna Dzejas vārdnīca
... jambu ) savā dzejā samērā bieži lietojis arī Rainis: Tu, svešā meitene, tu, savādā, a Kas kādu reizi saukusies par Gunu, B Tu, lepnā spītē nepazīstamā - a Es tomēr pazītu to liesmu runu, B Un es tās acis atminētu vēl, c Kas man no tālienes kā kvēlin kvēl. C

Uzmetums Dzejas vārdnīca
... rakstnieka domu gaitu un personību /../ Iedomāsimies: ja Rainis būtu strādājis ar datoru un lietojis elektronisko pastu, viņa literārais mantojums izrādītos stipri pieticīgāks.”

Sapfo strofa Dzejas vārdnīca
... Alunāns, E.Dinsberģis, Rainis, V.Eglītis, E.Stērste, J.Plaudis): Nakti pērkons iet - manam logam garām, Dusmās sauc un grauj - tumši melns un iezils, Zibens guņus šķiļ - pretī klintīm sperdams, Ak, tavu dusmu! Rūc, tu, rūc! Kas man? - es še droši guļu. Ko tu baidies, bērns? - tikai tuvāk sliedzies! ...

Līdzība Dzejas vārdnīca
... žanru latv. dzejā izkopis J.Rainis ( Pazudušais dēls, Caura muca, Karaļmeita, Lauka lilijas u.c.), T.Tomsons Līdzības, F.Dziesma Līdzība. L. svarīga arī latv. tautas dzejā, kur to visbiežāk izteic ar paralēlisma palīdzību: Šodien saule mākuļoja, Rītā ...