Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Raiņa kapi Enciklopēdiskā vārdnīca
... Birzenieks). Centrālais akcents Raiņa piemineklim (1931, tēlnieks K.Zemdega, arhitekts P.Ārends) – puslokā izvietota ...

Birkerts Antons Enciklopēdiskā vārdnīca
... literatūrvēsturnieks, skolotājs un rakstnieks. Raiņa daiļrades pētnieks un biogrāfs, Sarakstījis grāmatas ... Rainis ... dzīvē ...

Nākotnes cilvēks Dzejas vārdnīca
... Rainis ... iecer uzrakstīt romānu ar nos. Nākotnes cilvēks . Rainis neapšaubāmi N.c. veidolu radījis salīdzinot, piekrītot vai apstrīdot Nīčes Pārcilvēka (sk.) idejas, mēģinot to sasaistīt ar K.Marksa domām par jaunas ētikas nepieciešamību, ar dabaszinātnieku darvinistu L.... .Bīhnera un K.Timirjazeva ...

Saiņu pantiņi Dzejas vārdnīca
- strofiskās organizācijas veids, ko izveidojis Rainis 1920.g. dzejā (gk. krāj. Addio, bella, Sudrabota gaisma, Mēness meitiņa ). Tā pamatā ir tendence sapludināt robežas starp atsevišķiem dzejoļiem. Tradicionāli katrs dzejolis iespiests atsevišķā lapaspusē vai arī atdalīts ar virsrakstu.... . Rainis grām ...

Aspazija (dz. Elza Rozenberga) Bibliotēku un skolu mape
... Raiņa ... Alksnītis Ivars. Katram ir savs Rainis : [par Raiņa un Aspazijas memor. vasarnīcas Majoros (Jūrmala) rekonstrukcijas projektu (aut. Viktors Jansons)] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1999, 16.aug.), 14.lpp. Arāja Dita. Aspazija palīdz atgriezties dzīvē : [par sieviešu ... Raini ... Rainim ...

Saīsinātais sonets Dzejas vārdnīca
sonetīns Raiņa strofa - latv. dzejai specifiska stingrā strofiskā forma, ko izveidojis Rainis. S.s. ir trīs varianti: 1) deviņrinde (pirmoreiz krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā , 1903), kas sastāv no četrrindu, trīsrindu un divrindu panta (4 + 3 + 2); 2) sešrinde (3 + 2 + 1). Rainis ... to lieto, sākot ar ...

Aspazija Bibliotēku un skolu mape
... Rainis ... Kurp vien eju, priekšā mīti. Par Raini : [par grām. "Piemiņas paradoksi: Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā" (Rīga : Karogs, 2009) : saruna ar literatūrzinātnieci] / Gundega Grīnuma ; pierakst. Guntis Berelis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2008, dec.), 111.-117.... .lpp. : ģīm. Grīnuma ...

Grīnuma Gundega Enciklopēdiskā vārdnīca
... Raiņa ... desmitu zinātnisku un populārzinātnisku rakstu par Raini un Aspaziju, arī biogrāfisku apceri Rainis. Dzīves un darbu gaita un monogrāfijas Piemiņas paradoksi. Raiņa un Aspazijas atcere Kastaņolā (2009) , Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni ... (2017). Saņēmusi ...

Divieši Dzejas vārdnīca
... Raiņa ... tā izveidojot divrindu panta vietā četrrindi. D. Rainim sastāv no divām četrrindēm (no tā arī formas nos.). “Sapresējot” dzejoli horizontālajā plaknē (rindas garums), Rainis “izstiepis” to vertikālajā plaknē (dzejoļa garums), līdz ar to panākot lielāku ... poētiskās domas dinamismu ...

Pārcilvēks Dzejas vārdnīca
... Rainis ... laulībā, kas radīšot jaunu, spēcīgāku paaudzi (Rainis, XXIV, 80). Ja Nīčes skatā p. jābūt pret apkārtējiem nežēlīgam un ļaunam, Raiņa skatā - tikai egoistam, cilvēkam, kas apveltīts ar pietiekošu pašcieņu un individualitāti. P. tēls 19.gs. beigās un 20.gs. pirmajās desmitgadēs ...

Monostihs Dzejas vārdnīca
... dzejā, kas rakstījis m., ir Rainis. Krāj. Addio, bella Rainim ir pāri par desmit šajā formā sacerēti dzejoļi. Lai lasītājs m. varētu uztvert kā patstāvīgu dzejoli un dzejoli vispār, tam jābūt viegli identificējamā pantmērā. Tā, Rainim m. pārsvarā sacerēti piecpēdu ... jambā. Rainis savus ...

Barkarola Dzejas vārdnīca
... Rainis ... transformējis tradicionālo b. sasaisti ar it. dzeju. Rainis paturējis dziļāko saistību ar b. žanru - laivinieka dziesma, bet saturiski tā ir sāpju dziesma par 1905.g. revolūcijā nogalinātajiem, kuru dvēseles laivā pa likteņupi Daugavu tiek pārvestas uz veļu ... valsti (no folkloras ...

Kalniņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījis biogrāfiskus romānus Andrejs Pumpurs (1964), Rainis (1977), Auseklis (1981), par brāļiem M. un R. Kaudzītēm Kalna Kaibēni (1991), romānu Zvana spēles (1995), stāstu krājumus Savādnieki (1979), Hronists un Velns (1985), Sadursmes krēslas laikmetā (... (1993), bērnības atmiņu ...

Dobrovenskis Roalds Bibliotēku un skolu mape
... Rainis ... Trumsiņa Iveta. Pa savu ceļu uz Raini : [par dzejnieka Raiņa (1865-1929) personības atklāsmi Roalda Dobrovenska romānā "Rainis un viņa brāļi" : ar īsām ziņām par aut.] / Vineta Trumsiņa // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2003, nov.), 85.-89.lpp. Zīle Monika. Dvēseļu bezdibenīgā ...

Sievišķais un vīrišķais dzejā Dzejas vārdnīca
... Rainis ... Bet, kad tos atradām, sākās Raiņa aizraušanās. Viņš bija kā liels bērns, kas cilvēkus, sevišķi sievietes, idealizēja. Haizivis noturēja par zelta zivtiņām, raganas - par mēnesmeitiņām. Vai mani tas neapvainoja? Vai man tas nesāpēja?” “Esmu Milda Paļeviča,... , kādreiz dzejnieka ...