Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 555

Skaitāmie panti Dzejas vārdnīca
... Nereti izmantoti arī bērnu dzejā (Rainis “ Visi desmit ”). “Dažādās variācijās bija pazīstami t.s. putniņu jeb skaitāmie pantiņi, visbiežāk lietoti rotaļās brīvā dabā; tie, kurus dzirdēja mūspusē, gandrīz visi bija pārņemti no vācu valodas, vārdus, protams, ļoti sagrozot, piemēram, vācu ...

Distihs Dzejas vārdnīca
... vai jambos) ar cezūru rindas vidū. D. rakstījuši Rainis, J.Medenis, Ed.Virza, E.Ādamsons, B.Saulītis ( Baltās ziemas distihi ). Parasti vienā dzejolī ir virkne d. formā sacerētu pantu. Tā Ed. Virzas dzej. Doma baznīcas balāde ietver desmit astoņpēdu trohajā ...

Rakstāmmašīna un dzeja (Literatūra) Dzejas vārdnīca
... aizgādniecisko, auglīgo, kā iznīcinošo, neauglīgo. Rainis 1912.g. piezīmēs paredzēja, ka rakstāmmašīna būs tikai pārejas forma, nākotnē to aizstās “sava drukātava”, proti, dators, sk. dators un dzeja , rakstāmspalva un dzeja , rakstīšanas process , rokraksts , samizdats , stils “Man nepatīk mašīnas ...

Muceniece Otīlija Vidusvidzemnieku vārdnīca
... biedrības rīkotajā vakarā, kur skatītāju vidū bija Rainis [5].

Ozols Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Blaumanis [5], Pēteris Blaus [5], A. Bračs , Jānis Rainis [5], K. Skalbe . Dziedāja Maija Brigadere [1], Gunu Aspazijas [5] Sidraba šķidrauts tēloja O. Muceniece , Normundu K. Skalbe, Targalu P. Skrābāns . Šis sarīkojums ievadīja Vecpiebalgā 1905. gada revolūcijas notikumus. 1905 XI J. Ozols piedalījās pagasta ...

Stērste Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Stērstes praktizējās Jānis Pliekšāns-Rainis [5], kurš rotaļājies ar A. Stērstes sešgadīgo meitu Elzu Stērsti . Darbojies Jelgavas Latviešu biedrībā, 1902–04 tās priekšnieks. Mūža nogali dzīvoja Zaļenieku Kauliņos, kur miris. 1874 pirmā publikācija. Tulkojis un arī pats rakstījis dzejoļus. ...

Cepurnieks Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... mākslas filmā Kaugurieši, 1940, tēlojis kinofilmās Rainis, Uz jauno krastu, Vētra, Rita, Mērnieku laiki, 1968, u. c.

Oktāva Dzejas vārdnīca
... samērā bieži lietota strofa arī latv. dzejā (Rainis, E.Virza, J.Medenis, A.Kurcijs, J.Sudrabkalns, V.Strēlerte, P.Rozītis): Tik gari, lēni līņā rudens lieti A Jau mēness būs, un vēl nau nobeigt jaudas, - B Vēl never debess savus logus cieti, A Skan līdzi gari rudens vēju gaudas. B Priekš miršanas tu, ...

Sarkasms Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejā (E.Veidenbaums, J.Rainis, R.Blaumanis).

Kvintilja Dzejas vārdnīca
... formā dzeju rakstījuši J.Rainis, B.Saulītis, A.Vējāns, B.Martuževa, ļoti daudz k. E.Virzam: Ir iznīcībai novēlēts a Viss, ko tev liktens devis: B To zagļi zog, ko skapjos slēdz, a Tas bēg, ko skāvos satvert mēdz, a Ar bēgšanu no tevis. B

Triksteris Dzejas vārdnīca
... pretējus dzejnieka tipus-paštēlus latv. iemieso Rainis (varoņa tēls) un J.Steiks (trikstera tēls). “K. Jēkabsons ar savu maz kopto kuplo vaigu un zoda bārdu, plato sārto seju, ar biezo strupo degunu mani pārsteidza, jo nesaskanēja ar iedomāto ...

Mīlas lirika Dzejas vārdnīca
... teātri, arī Jānis Poruks bija stingri nolēmis ciest, Rainis vai nu biogrāfiski čubinājās, vai mīlēja Saulesdēla augstumos. Liekas, Jānis Medenis un Eriks Ādamsons būs nākuši no tīri latviskas mentalitātes, un latviskais sievietes kults meklējams starp šiem abiem - stipro Medeni un gaišo Ādamsonu. Vismaz ...

Romantisms Dzejas vārdnīca
... Lautenbahs-Jūsmiņš) r., citreiz aktīvais (Rainis) un pasīvais r. (J.Poruks). Tika uzskatīts, ka revolucionārais r. ar laiku kļuvis par sociālistiskā reālisma likumīgu sastāvdaļu. “Poruka romantisms ir izaudzis klintīs. Viņa dzeja iesāka smaržot visspēcīgākā materiālisma laikā, kad reālisma vilnis ...

Jaunromantisms Dzejas vārdnīca
... Skalbe (dzeja un lit. pasakas), J.Akuraters, Rainis ar krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda. J. sazarojās un modificētā veidā turpinājās arī 1920.- 30.g. (J.Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunrom. teorētiski pamatojis F.Bārda ( Romantisms kā mākslas un pasaules ...

Tercīna Dzejas vārdnīca
... Tajā dzejoļus rakstījuši Rainis, J.Akurāters, Z.Lazda, A.Švābe, E.Virza u.c.: Kā milzu kapu kopās nakti skatos A Tais jūras malas melno priešu kāpās, B Kas sakrautas kā veļu kvieši statos. A Te dega liesmas: dzisušās nu lāpās B Ne dūmi nekūp vairs; nedz pērkons graujas; C Še nāvīgs grauzējs tārps ...