Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Stērste Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Stērstes praktizējās Jānis Pliekšāns-Rainis [5], kurš rotaļājies ar A. Stērstes sešgadīgo meitu Elzu Stērsti . Darbojies Jelgavas Latviešu biedrībā, 1902–04 tās priekšnieks. Mūža nogali dzīvoja Zaļenieku Kauliņos, kur miris. 1874 pirmā publikācija. Tulkojis un arī pats rakstījis dzejoļus. ...

Cepurnieks Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... mākslas filmā Kaugurieši, 1940, tēlojis kinofilmās Rainis, Uz jauno krastu, Vētra, Rita, Mērnieku laiki, 1968, u. c.

Krūmiņš Ģirts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Spēlmaņu nakts balva Gada aktieris ), Rainis (I. Ābele Aspazija. Personīgi , 2015), Fernāns (Ž. Sibleirass Lidojošā klusuma darbnīca , 2016). Lomas kino: Osvalds filmā Paslēpes (rež. J. Putniņš, 1998); Velns TV filmā Saldā indes garša (rež. I. Gorodecka, 1999); Līgavainis filmā Kāzas , (rež. V. Kairišs ...

Jaunā strāva Enciklopēdiskā vārdnīca
... gadā notiesāti (to skaitā Rainis, P.Stučka, J.Jansons).

Kvintilja Dzejas vārdnīca
... formā dzeju rakstījuši J.Rainis, B.Saulītis, A.Vējāns, B.Martuževa, ļoti daudz k. E.Virzam: Ir iznīcībai novēlēts a Viss, ko tev liktens devis: B To zagļi zog, ko skapjos slēdz, a Tas bēg, ko skāvos satvert mēdz, a Ar bēgšanu no tevis. B

Triksteris Dzejas vārdnīca
... pretējus dzejnieka tipus-paštēlus latv. iemieso Rainis (varoņa tēls) un J.Steiks (trikstera tēls). “K. Jēkabsons ar savu maz kopto kuplo vaigu un zoda bārdu, plato sārto seju, ar biezo strupo degunu mani pārsteidza, jo nesaskanēja ar iedomāto ...

Mīlas lirika Dzejas vārdnīca
... teātri, arī Jānis Poruks bija stingri nolēmis ciest, Rainis vai nu biogrāfiski čubinājās, vai mīlēja Saulesdēla augstumos. Liekas, Jānis Medenis un Eriks Ādamsons būs nākuši no tīri latviskas mentalitātes, un latviskais sievietes kults meklējams starp šiem abiem - stipro Medeni un gaišo Ādamsonu. Vismaz ...

Romantisms Dzejas vārdnīca
... Lautenbahs-Jūsmiņš) r., citreiz aktīvais (Rainis) un pasīvais r. (J.Poruks). Tika uzskatīts, ka revolucionārais r. ar laiku kļuvis par sociālistiskā reālisma likumīgu sastāvdaļu. “Poruka romantisms ir izaudzis klintīs. Viņa dzeja iesāka smaržot visspēcīgākā materiālisma laikā, kad reālisma vilnis ...

Jaunromantisms Dzejas vārdnīca
... Skalbe (dzeja un lit. pasakas), J.Akuraters, Rainis ar krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda. J. sazarojās un modificētā veidā turpinājās arī 1920.- 30.g. (J.Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunrom. teorētiski pamatojis F.Bārda ( Romantisms kā mākslas un pasaules ...

Tercīna Dzejas vārdnīca
... Tajā dzejoļus rakstījuši Rainis, J.Akurāters, Z.Lazda, A.Švābe, E.Virza u.c.: Kā milzu kapu kopās nakti skatos A Tais jūras malas melno priešu kāpās, B Kas sakrautas kā veļu kvieši statos. A Te dega liesmas: dzisušās nu lāpās B Ne dūmi nekūp vairs; nedz pērkons graujas; C Še nāvīgs grauzējs tārps ...

Telpa Dzejas vārdnīca
... patur kāda tev neredzama un tev nezināma roka. “/Rainis/ dzejoja lielās līnijās, bet viņa dzīvoklī - nevienas lielas līnijas! Nevēdinātās istabās viss sīks, šaurs, vecmodīgām mēbelēm pieblīvēts.” “Tikai 1956.g. Dānijā, lasīdams /Veseļa/ Teiksmas par manu mūžu korektūras eksemplāru /.. ...

Lasāmā un klausāmā dzeja Dzejas vārdnīca
... Priekšrocība abām pusēm - dzejniekam un lasītājam. Ja Rainis būtu dzīvs, mēs viņu saprastu labāk.” “Vai tās ir biostrāvas, vai kādi citi - vēl neizpētīti - strāvojumi, taču dzīvā balss ir taustāmāks apliecinājums dzejnieka mākslai nekā tie 8000, 16 000 vai pat 24 000 palaisto pasta baložu ...

Jaunklasicisms Dzejas vārdnīca
... gadu simteņu maiņā un 20.gs. sākumā, kā arī Rainis un Virza pie mums liecina, ka klasicisms var būt un ir dzīvs arī mūsu laikos /../ Klasicisms nav tikai virziens, bet nācijas augšanas bioloģiskā procesa zināms attīstības posms.”

Heksametrs Dzejas vārdnīca
... elēģiskā distiha formā (Rainis, J.Sudrabkalns), kā arī 1930. - 1940.g. klasic. tipa dzejā (E.Virza, J.Medenis, J.Sudrabkalns). Daktiliskā h. paraugs: Saimniecei, kura prot spodra būt sētā un istabās savās, / vv / vv / vv / vv / vv / v Dvēsele līdzinās dārzam, kur vējā pland palagi balti. / vv / vv / ...

Vilks Ģirts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Raiņa ... Šekspīra Hamlets , 1959; Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956, 1965; Raiņa Uguns un nakts , 1965, 1967) ar risinājumu monumentālā stilā. Dailes teātra ...