Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 560

Gaismas pils, Jāzeps Vītols Kultūras kanons
... Karaļmeitu", "Gaismas pili", lai redzētu, ka Auseklis, Rainis, Vītols ir it kā viena ceļa posmi." "Gaismas pils" ir visvairāk dziedātā Dziesmu svētku dziesma - lielā kopkora balsī tā skanējusi sešpadsmit reižu. To nedziedāja tikai 1960., 1965. un 1977. gadā. Trijos svētkos diriģēja pats Vītols (diriģents ...

Zemdega Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Raiņa ... Gulbis), memoriālās tēlniecības (Raiņa kapa piemineklis Raiņa kapos Rīgā, 1935) un stājtēlniecības ( Nox minor ; 1928, Mikelandželo , 1948 ...

Vilks Ģirts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Raiņa ... Šekspīra Hamlets , 1959; Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956, 1965; Raiņa Uguns un nakts , 1965, 1967) ar risinājumu monumentālā stilā. Dailes teātra ...

Kalnača Biruta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nacionālajā bibliotēkā (1987–1993). Rakstījusi par Raini. Īpašu uzmanību pievērsusi līdz tam maz apzinātajam Raiņa bērnu dzejoļu grāmatu tapšanas procesam, Publicējusi Vairākus Raiņa daiļrades izpētei nozīmīgus rakstus par viņa darbu (bērnības epa Saules gadi ... , komiskā epa Septiņi ...

Dzejas dienas Dzejas vārdnīca
... publisku dzejas lasījumu tradīcija, kas piesaistīta Raiņa dzimšanas un miršanas dienas (11. un 12.sept.) atcerei pie Raiņa pieminekļa Rīgā Esplanādē un citur. Tradīcijai būtiski kā latv., tā cittautu dzejn. uzstāšanās. Kopš 1967.g. iznākuši arī D.d. almanahi Dzejas diena , kur līdzās oriģināldzejai ...

Birzgale Rasma Enciklopēdiskā vārdnīca
... atveidojusi galvenās sieviešu lomas – Laimdota, Zane (Raiņa Uguns un nakts , 1958; Pūt, vējiņi!, 1961), Asja (... (Aspazijas Vaidelote ...

Dzejas dienas Enciklopēdiskā vārdnīca
... lasījumu tradīcija Latvijā kopš 1965; piesaistīta Raiņa dzimšanas un miršanas dienas (11. un 12. IX) atcerei, notiek Rīgā pie Raiņa pieminekļa un ...

Banga Tija Enciklopēdiskā vārdnīca
... teātrī, Dailes teātrī un citur. Lomas: Spīdola (Raiņa Uguns un nakts , 1911), Ārija ... (Raiņa Indulis ...

Betlers Pauls Personu rādītāji
... VII Rīgā), izdevējs. LSDSP biedrs. Kopā ar Raini un būvinženieri Alfrēdu Razumu 1920 nodibinājis komanditsabiedrību ... ...

Kopštāls Žanis Enciklopēdiskā vārdnīca
... psiholoģiska raksturojuma pamatīgums. Lomas: Uldis (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1924). Iestudējis: Raiņa Jāzeps un viņa brāļi (1930). Atveidojis lomas ...

Viscilvēks Dzejas vārdnīca
... atrast kopīgo, vienojošo starp cilvēkiem. V. tuvs Raiņa veidotajam nākotnes cilvēka (sk.) veidolam un ir mēģināts iemiesot Raiņa Jāzepā, Antiņā, vēl agrāk J.Poruka Zalkšņu tēvā, Kukažiņā, atsevišķos J.Veseļa darbos. “Tā Poruks radījis gluži citu cilvēka ideāltipu, ne pārcilvēku, kura ...

Mierlauka inscenētais "Uguns un nakts" uzvedums Kultūras kanons
... Raiņa ... Tā ir Spīdola." Tā vēstulē Rainim uz Kastanjolu "Uguns un nakts" pirmizrādes iespaidus 1911. gadā aprakstīja literāts Antons Birkerts. Tieši ar šo iestudējumu latviešu teātra vēsturē iezīmējās jauns laikmetīgās skatuves mākslas izpausmes veids, kurā nozīmīga ... loma bija režisoram ...

Tautas dzejnieks Dzejas vārdnīca
... (pēc nāves) 1940.g. piešķīra Rainim, 1947.g. šo nos. saņēma J.Sudrabkalns, 1967.g. M.Ķempe. Ja Sudrabkalna un Ķempes gadījumā šis goda nos. automātiski ietvēra arī laureāta lojalitāti pret pad. varu, tad, sākot ar 1970.gadiem, nos. lielā mērā nozīmēja dzejn. mākslin. brieduma ... pakāpi un popularitāti ...

Gulbis Aivars Enciklopēdiskā vārdnīca
... ekspresīva plastika, faktūru kontrasti (Revolūcijas mūza Raiņa kapos, 1971; V. Lāča piemineklis Meža kapos, 1974). 20. gs. 60.–70. gados ierasto smagnējo darbu vietā veidojis dinamiskus lielformāta bronzas tēlus. Piedalījies Rīgas Esplanādes laukumā esošā Raiņa pieminekļa izkalšanā (1965), Uzvaras ...

Smiļģis Eduards Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojis varoņlomas (Lāčplēsis, Indulis, Uldis – Raiņa Uguns un nakts , 1912; Indulis un Ārija , 1912; Pūt, vējiņi!, 1914). Viens no Dailes teātra dibinātājiem (1920), tā mākslinieciskais vadītājs (līdz 1964). Vērienīgs eksperimentētājs, jaunu ... skatuvisko formu ...