Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 555

Vilks Ģirts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Raiņa ... Šekspīra Hamlets , 1959; Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956, 1965; Raiņa Uguns un nakts , 1965, 1967) ar risinājumu monumentālā stilā. Dailes teātra ...

Zemdega Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Raiņa ... Gulbis), memoriālās tēlniecības (Raiņa kapa piemineklis Raiņa kapos Rīgā, 1935) un stājtēlniecības ( Nox minor ; 1928, Mikelandželo , 1948 ...

Kalnača Biruta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nacionālajā bibliotēkā (1987–1993). Rakstījusi par Raini. Īpašu uzmanību pievērsusi līdz tam maz apzinātajam Raiņa bērnu dzejoļu grāmatu tapšanas procesam, Publicējusi Vairākus Raiņa daiļrades izpētei nozīmīgus rakstus par viņa darbu (bērnības epa Saules gadi ... , komiskā epa Septiņi ...

Banga Tija Enciklopēdiskā vārdnīca
... teātrī, Dailes teātrī un citur. Lomas: Spīdola (Raiņa Uguns un nakts , 1911), Ārija ... (Raiņa Indulis ...

Dzejas dienas Enciklopēdiskā vārdnīca
... lasījumu tradīcija Latvijā kopš 1965; piesaistīta Raiņa dzimšanas un miršanas dienas (11. un 12. IX) atcerei, notiek Rīgā pie Raiņa pieminekļa un ...

Birzgale Rasma Enciklopēdiskā vārdnīca
... atveidojusi galvenās sieviešu lomas – Laimdota, Zane (Raiņa Uguns un nakts , 1958; Pūt, vējiņi!, 1961), Asja (... (Aspazijas Vaidelote ...

Kopštāls Žanis Enciklopēdiskā vārdnīca
... psiholoģiska raksturojuma pamatīgums. Lomas: Uldis (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1924). Iestudējis: Raiņa Jāzeps un viņa brāļi (1930). Atveidojis lomas ...

Dzejas dienas Dzejas vārdnīca
... publisku dzejas lasījumu tradīcija, kas piesaistīta Raiņa dzimšanas un miršanas dienas (11. un 12.sept.) atcerei pie Raiņa pieminekļa Rīgā Esplanādē un citur. Tradīcijai būtiski kā latv., tā cittautu dzejn. uzstāšanās. Kopš 1967.g. iznākuši arī D.d. almanahi Dzejas diena , kur līdzās oriģināldzejai ...

Viscilvēks Dzejas vārdnīca
... atrast kopīgo, vienojošo starp cilvēkiem. V. tuvs Raiņa veidotajam nākotnes cilvēka (sk.) veidolam un ir mēģināts iemiesot Raiņa Jāzepā, Antiņā, vēl agrāk J.Poruka Zalkšņu tēvā, Kukažiņā, atsevišķos J.Veseļa darbos. “Tā Poruks radījis gluži citu cilvēka ideāltipu, ne pārcilvēku, kura ...

Betlers Pauls Personu rādītāji
... VII Rīgā), izdevējs. LSDSP biedrs. Kopā ar Raini un būvinženieri Alfrēdu Razumu 1920 nodibinājis komanditsabiedrību ... ...

Mierlauka inscenētais "Uguns un nakts" uzvedums Kultūras kanons
... Raiņa ... Tā ir Spīdola." Tā vēstulē Rainim uz Kastanjolu "Uguns un nakts" pirmizrādes iespaidus 1911. gadā aprakstīja literāts Antons Birkerts. Tieši ar šo iestudējumu latviešu teātra vēsturē iezīmējās jauns laikmetīgās skatuves mākslas izpausmes veids, kurā nozīmīga ... loma bija režisoram ...

Smiļģis Eduards Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojis varoņlomas (Lāčplēsis, Indulis, Uldis – Raiņa Uguns un nakts , 1912; Indulis un Ārija , 1912; Pūt, vējiņi!, 1914). Viens no Dailes teātra dibinātājiem (1920), tā mākslinieciskais vadītājs (līdz 1964). Vērienīgs eksperimentētājs, jaunu ... skatuvisko formu ...

Martinsone Mirdza Enciklopēdiskā vārdnīca
... Gončarova Krauja , 1982), Ārija (Raiņa Indulis un Ārija , 1987), Asnate (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981), Matilde (R. Blaumaņa Pazudušais dēls , 1983), Jakobīne (M. Zīverta Minhauzena precības, 1988), Kandida (B. Šova Kandida , 1991). Jaunākās lomas: TV1 žurnāliste (Ē. Hānberga Plikie un pusplikie ...

Salceviča Ilona Enciklopēdiskā vārdnīca
... rakstniecības muzeja vadītāja Rēzeknē (1963), Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja zinātniskā līdzstrādniece ( 1965–1968); Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā līdzstrādniece ( 1970–2004), lektore LU Latgales filiālē ... (1991–1993 ...

Gulbis Aivars Enciklopēdiskā vārdnīca
... ekspresīva plastika, faktūru kontrasti (Revolūcijas mūza Raiņa kapos, 1971; V. Lāča piemineklis Meža kapos, 1974). 20. gs. 60.–70. gados ierasto smagnējo darbu vietā veidojis dinamiskus lielformāta bronzas tēlus. Piedalījies Rīgas Esplanādes laukumā esošā Raiņa pieminekļa izkalšanā (1965), Uzvaras ...