Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Ziedonis Arvīds Enciklopēdiskā vārdnīca
... literatūrā, teoloģijā, svešvalodu mācīšanā, par Raiņa un R.Blaumaņa filozofiskajiem uzskatiem. Sarakstījis grāmatu Jāņa Raiņa reliģiskā filozofija (1969 ...

Deisons Roberts Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1920 iedraudzējās ar Jāni Raini [5] un 1927 pēc viņa ieteikuma pārgāja uz laikraksta Jaunākās Ziņas redakciju. R. Deisona atmiņas par Raini publicētas žurnālā Karogs, 1967 #9. Iepazinies ar Austru Skujiņu [5] pēc sludinājuma: Dvēseles cilvēks meklē sev draugu . 1929 garīgas pārpūlēšanās dēļ ...

Robiņa Natālija Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1915 sāka vēstuļapmaiņu ar Jāni Raini [5] un Aspaziju [5]. Kādā vēstulē N. Robiņa raksta: Nonācu pie gala slēdziena: dzīvot, lai varētu strādāt priekš mūsu mīļās, labās Latvijas. Mums jālūko savienoties un kopējiem spēkiem uzcelt garīgas gaismas, dailes un skaistuma pilis;... ; tikai tad, ja ...

Kuršinska Lūcija Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 13. XII Rīgā, apbedīta Raiņa kapos) – gleznotāja. Vīrs rakstnieks, ārsts Andrejs Kurcijs [5]. Brālēns gleznotājs Romans Suta . 1900 ar ģimeni pārcēlās uz Kurzemi. 1904-09 mācījusies Ventspils ģimnāzijā. 1909-13 mācījusies Rīgas pilsētas mākslas skolā kur mākslas pamatus ... apguva pie V. Purvīša ...

Gulbis Aivars Enciklopēdiskā vārdnīca
... ekspresīva plastika, faktūru kontrasti (Revolūcijas mūza Raiņa kapos, 1971; V. Lāča piemineklis Meža kapos, 1974). 20. gs. 60.–70. gados ierasto smagnējo darbu vietā veidojis dinamiskus lielformāta bronzas tēlus. Piedalījies Rīgas Esplanādes laukumā esošā Raiņa pieminekļa izkalšanā (1965), Uzvaras ...

Tautas dzejnieks Dzejas vārdnīca
... (pēc nāves) 1940.g. piešķīra Rainim, 1947.g. šo nos. saņēma J.Sudrabkalns, 1967.g. M.Ķempe. Ja Sudrabkalna un Ķempes gadījumā šis goda nos. automātiski ietvēra arī laureāta lojalitāti pret pad. varu, tad, sākot ar 1970.gadiem, nos. lielā mērā nozīmēja dzejn. mākslin. brieduma ... pakāpi un popularitāti ...

Smiļģa Dailes teātris Kultūras kanons
... Raiņa ... Romeo un Džuljeta" (1953) un "Hamlets" (1959) un Raiņa "Spēlēju, dancoju" (1956) ar H. Liepiņu spēlmaņa Tota lomā. Eduards Smiļģis ir Dailes teātra galvenais režisors līdz 1964. gadam. Mirst 1966. gada 19. aprīlī, apbedīts Raiņa kapos. Viņa vārdā nosaukta Dārtas iela, atjaunotajā E. ...

Leite Aina Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Raiņa ... Atklāja kļūdas Pētera Birkerta [5] Raiņa tekstu tulkojumos un izlaboja neprecizitātes Raiņa daiļrades skaidrojumos. Tulkojusi J. Kēlera saraksti, Baumaņu Kārļa [5] dienasgrāmatu, Jaņa Rozentāla [79] saraksti ar sievu Eliju, Nikolaja Alunāna [1] saraksti u.c. kultūrvēstures ... materiālus ...

Zemdega Kārlis Vēstures enciklopēdija
... godalgu, bet 1932 piedalījās Raiņa kapa pieminekļa metu konkursā un ieguva 1. godalgu (piemineklis uzstādīts Raiņa kapos 1935, arhit. P.Ārends) un tas ir viens no visizcilākajiem latviešu memoriālās skulptūras sasniegumiem. 1947 Raiņa monumenta projektu konkursā K.Zemdegas mets ... ieguva 1.prēmiju ...

Zālītis Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Raiņa ... 2007-2009), kopš 2009 vecākais eksperts Raiņa un Aspazijas muzejā. Pētnieciskās intereses saistītas ar literāro sakaru, padomju periodā noklusēto autoru dzīves un daiļrades izpēti. Piedalījies Raiņa Kopotu rakstu 21. sējuma sastādīšanā un komentēšanā, Aspazijas Kopotu rakstu 1. un ...

Šapiro Jaunatnes teātris Kultūras kanons
... Raiņa,... komēdijā ("Aivaru gaidot", "Saniknotā slieka"), Raiņa saulgriežu pasaku - ideju drāmā ("Zelta zirgs"), bet H. Ibsena romantisko drāmu - eksistenciālā traģēdijā ("Pērs Gints"). Režisora iestudējumos, ko viņš nereti veidoja kā vērienīgas filozofiskas un poētiskas ... apceres par varoņa ...

Smiļģis Eduards Vēstures enciklopēdija
... Lielu popularitāti ieguva viņa atveidotie Raiņa lugu varoņi: Lāčplēsis ("Uguns un nakts", 1912), Indulis ("Indulis un Ārija", 1912), Uldis ("Pūt vējiņi", 1914), kā arī klasiskās titullomas Hamlets (1922), Otello (1922, 1937), Jūlijs Cēzars V.Šekspīra darbos, H.Ibsena Pērs Gints ... (1921, 1939) un S ...

Dunsdorfs Edgars Bibliotēku un skolu mape
... Raiņa ... Edgara Dunsdorfa (1904-2002) apbedīšanas ceremoniju Raiņa kapos Rīgā] / Ilga Tālberga // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.120 (2002, 27.aug.), [1.], 7.lpp. Timšāns Sigizmunds,. No Latvijas nācis nu Latvijā atgriezies : [sakarā ar vēsturn., publicista, sabiedr.... . darbin. Edgara ...

Meditatīva lirika Dzejas vārdnīca
... Johansonam ( Meditācija ), bet jo īpaši Rainim. Lai arī pēdējam m.l., ko viņš sacerējis gk. līdz 1912.g. (līdz krāj. Gals un sākums ), sasaucas ar filozofisko (krāj. Gals un sākums, Čūsku vārdi ), tomēr pilnībā nepārklājas. M.l., atšķirībā no filozofiskās, ir lielāka ... individuālā ‘es ...

Ābele Alma Enciklopēdiskā vārdnīca
... izjūta un augsta skatuviskā kultūra: Spīdola (Raiņa Uguns un nakts , 1947), Elizabete (F.Šillera Marija Stjuarte , 1943, 1956), Oze (H.Ibsena Pērs Gints , 1939, 1964, koncertizpildījumā ...