Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 555

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... organizēto Skolu muzeju (vēlāk Rakstniecības muzejs, Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs). Tagadējais nosaukums no 2001. Patlaban tā ir desmit muzeju apvienība, kuras uzmanības centrā ...

Ābele Alma Enciklopēdiskā vārdnīca
... izjūta un augsta skatuviskā kultūra: Spīdola (Raiņa Uguns un nakts , 1947), Elizabete (F.Šillera Marija Stjuarte , 1943, 1956), Oze (H.Ibsena Pērs Gints , 1939, 1964, koncertizpildījumā ...

Abens (Aben) Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Kaudzīšu Mērnieku laiki , 1959; Raiņa Darbu izlase , 1 –2, 1965). Sastādījis Latviešu – igauņu vārdnīcu (1959), Igauņu – latviešu vārdnīcu ...

Rīdzenieks Vilis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rīga ) un kultūras darbinieku portretiem (vairāki Raiņa portreti, 1920–29).

Abizovs (Абизов) Jurijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... tulkotājs, literatūrzinātnieks Latvijā. Tulkojis Raiņa un R.Blaumaņa lugas, ...

Abučs Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... latviešu rakstnieku darbus, kā arī tulkojumus (Raiņa Raksti , 1 –17, 1952–65; Dž. Džoisa Uliss , 1960).

Roga Rasma Enciklopēdiskā vārdnīca
... liriskas, arī dramatiskas lomas un raksturlomas: Baiba (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1953), Ofēlija (V.Šekspīra ...

Ahmatova (Ахматова) Anna Enciklopēdiskā vārdnīca
... dzejoļu krājums Baltie gājputni (1983). Tulkojusi arī Raiņa dzeju (krājums Čūsku vārdi ).

Pūt, vējiņi! Enciklopēdiskā vārdnīca
– aktierfilma pēc Raiņa lugas (90 minūtes, 1973). Uzņemta Rīgas kinostudijā, režisors G.Piesis, scenārija autori I.Ziedonis un G.Piesis ...

Pukitss (Pukits) Marts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Čaka, J.Akuratera, Aspazijas, Raiņa, K.Skalbes darbus. Sarakstījis igauņu valodā latviešu kultūras ...

Prindule Ērika Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lomas: Magone un Lelde (Raiņa Krauklītis , 1934; Spēlēju, dancoju , 1936), Silva (I.Kālmāna Silva , 1937).

Alunāns Nikolajs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sacerējis mūziku lugām (Raiņa Uguns un nakts , 1911), kamermūziku, kā arī publicējis ...

poētika Enciklopēdiskā vārdnīca
... daiļradei raksturīgo māksliniecisko līdzekļu kopumu (Raiņa poētika, Poruka poētika). Jēdziens poētika radies Senajā Grieķijā. Sākotnēji poētika bija gramatikas sastāvdaļa un ietvēra zinības, kā pareizi izteikties ...

Saulcerīte Enciklopēdiskā vārdnīca
Raiņa lugas Zelta zirgs varone – princese, kas guļ pamirusi stikla kalnā un gaida savu modinātāju ...

Aļķe Astrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... skolotāju (1961 –19 63), zinātnisko līdzstrādnieci Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā (1964 –19 70). Grāmatu palātā (1970), Mākslas darbinieku nama bibliotēkā. Publicējusi rakstus par prozu, daži ...