Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 555

Brīvības sakta Enciklopēdiskā vārdnīca
– pirmais pēc Raiņa dzejas motīviem sacerētais latviešu orģinālbalets. Pirmizrāde 1950 (komponists Ā.Skulte, baletmeistare J ...

Pasternaka Katrīna Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumaņa Pazudušais dēls , 1983), Dina (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981), Kleopatra (H.Paukša Melnās krēpes , 1988). Strādājusi LNT, vadījusi labdarības akciju raidījumus ...

Antiņš Enciklopēdiskā vārdnīca
Raiņa lugas Zelta zirgs (1909) galvenais varonis, kura pirmtēls ir brīnumpasaku trešais tēva dēls – muļķītis, kas pēc pubertātes iniciācijas pārbaudījumu izturēšanas izrādās visgudrākais un veiksmīgākais no visiem. Antiņš ...

Skujiņš Zigmunds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā ( 1945–1946), Raiņa vakar vidusskolā ( 1951–1952). 1944 rudenī aizvests uz Vāciju, 1945. gadā atgriezies Latvijā. Pēc četru veiksmīgu romānu publicēšanas kopš 1973 ir profesionāls rakstnieks. Viens no ievērojamākajiem 20. gs. otrās puses latviešu prozaiķiem, ...

Artmane Vija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lomas: Dailes teātrī Lelde (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956), Mirdza (Aspazijas Vaidelote , 1958), titulloma (F.Bruknera Elizabete , Anglijas karaliene , 1980); JRT nospēlētas lomas lugās: A. Puškina Pīķa dāma , Stendāla Traktāts par mīlestību ; kinolomas: Dace ( Kā gulbji balti padebeši iet , 1956), Džūlija ...

asonanse Enciklopēdiskā vārdnīca
... mākslas dzejā asonanse ir Auseklim, V.Plūdonim, Rainim, M.Melgalvam.

Ozoliņa Benita Enciklopēdiskā vārdnīca
... liriska emocionalitāte un izteiksmīga plastika: Dina (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1933 ...

Siliņš Uldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojis daudzveidīgus raksturus (Mintauts Raiņa Indulis un Ārija , 1963). Sarakstījis bērnu lugas ( Didzis un sargeņģelis , 1968), satīriskas īslugas un lugas ...

Aspazija Enciklopēdiskā vārdnīca
... pārstāve latviešu literatūrā. No 1905 kopā ar Raini dzīvojusi emigrācijā Šveicē, 1920 atgriezās Latvijā. Nozīmīgākie dzejoļu krājumi Sarkanās puķes (sarakstīts 1895, izdots 1897), Dvēseles krēsla (1904), Saulains stūrītis (1910), Ziedu klēpis (1911), Asteru laikā ( 1928 ...

Silnovska Ance Enciklopēdiskā vārdnīca
... niansēts psiholoģisks izstrādājums. Lomas: Zane (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1914, 1920), Kručiņina, Galčiha (A.Ostrovska Bez ...

Gulbe Astrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... izpaudusies emocionalitāte un dramatisma izjūta: Ārija (Raiņa Indulis un Ārija , 1965), Lonija (G.Priedes Ugunskurs lejā pie stacijas , 1972). Filmējusies Rīgas kinostudijā ( Kā gulbji ...

Miķelsons Alberts Enciklopēdiskā vārdnīca
... daudzveidīgas pārtapšanas spējas. Lomas: Mintauts (Raiņa Indulis un Ārija , 1950, 1971), Boss ...

Dzirciemnieki Enciklopēdiskā vārdnīca
... tulkojumus, arī rakstu krājumu Vārds (1912–13), Raiņa pirmos kopotos rakstus (1913–14). Dibinātājs un īpašnieks E ...

metafora Enciklopēdiskā vārdnīca
... kas vieno divus priekšmetus vai lietas. Piemēram, Rainim: Skrej putnis, paliek zeme – kviešu statnis ...

Balode Guna Enciklopēdiskā vārdnīca
... Staviņska Nestunda (1974), Raiņa Rīgas ragana (1989), Heidelbergas naktis (1993, TV videofilma, pēc G.Janovska ...