Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Skrastiņš Artūrs Enciklopēdiskā vārdnīca
... organisks plastiskums un muzikalitāte. Lomas: Gatiņš (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1998), Šveiks (J.Hašeka Šveiks , 1998), Džims Alisons (T.Viljamsa, U.Marhilēviča, K.Dimitera Klondaika, 2004), Emīls (E. Dārziņa, R. Paula, J. Jurkāna Melanholiskais valsis , 2005), Princis (R. Paula, M. Zālītes Meža gulbji, 2005 ...

poētika Enciklopēdiskā vārdnīca
... daiļradei raksturīgo māksliniecisko līdzekļu kopumu (Raiņa poētika, Poruka poētika). Jēdziens poētika radies Senajā Grieķijā. Sākotnēji poētika bija gramatikas sastāvdaļa un ietvēra zinības, kā pareizi izteikties ...

Skujeniece Biruta Enciklopēdiskā vārdnīca
... romantisku, emocionālu tēlojuma veidu: Laimdota (Raiņa Uguns un nakts , pirmuzvedums 1911). Nodibinājusi savu Intīmo teātri (1923–25). Sarakstījusi dzejoļu ...

Aļķe Astrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... skolotāju (1961 –19 63), zinātnisko līdzstrādnieci Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā (1964 –19 70). Grāmatu palātā (1970), Mākslas darbinieku nama bibliotēkā. Publicējusi rakstus par prozu, daži ...

Zinātne Enciklopēdiskā vārdnīca
... literārās valodas vārdnīca (1 –8, 1972–96), Raiņa Kopoti raksti , akadēmisks izdevums (1 –24, 1977–86), sērijas Zinātne šodien , Daba un mēs , Apvārsnis , žurnālus Latvijas PSR ...

Pasternaka Katrīna Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumaņa Pazudušais dēls , 1983), Dina (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981), Kleopatra (H.Paukša Melnās krēpes , 1988). Strādājusi LNT, vadījusi labdarības akciju raidījumus ...

Antiņš Enciklopēdiskā vārdnīca
Raiņa lugas Zelta zirgs (1909) galvenais varonis, kura pirmtēls ir brīnumpasaku trešais tēva dēls – muļķītis, kas pēc pubertātes iniciācijas pārbaudījumu izturēšanas izrādās visgudrākais un veiksmīgākais no visiem. Antiņš ...

Artmane Vija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lomas: Dailes teātrī Lelde (Raiņa Spēlēju, dancoju , 1956), Mirdza (Aspazijas Vaidelote , 1958), titulloma (F.Bruknera Elizabete , Anglijas karaliene , 1980); JRT nospēlētas lomas lugās: A. Puškina Pīķa dāma , Stendāla Traktāts par mīlestību ; kinolomas: Dace ( Kā gulbji balti padebeši iet , 1956), Džūlija ...

asonanse Enciklopēdiskā vārdnīca
... mākslas dzejā asonanse ir Auseklim, V.Plūdonim, Rainim, M.Melgalvam.

Aspazija Enciklopēdiskā vārdnīca
... pārstāve latviešu literatūrā. No 1905 kopā ar Raini dzīvojusi emigrācijā Šveicē, 1920 atgriezās Latvijā. Nozīmīgākie dzejoļu krājumi Sarkanās puķes (sarakstīts 1895, izdots 1897), Dvēseles krēsla (1904), Saulains stūrītis (1910), Ziedu klēpis (1911), Asteru laikā ( 1928 ...

Ozoliņa Benita Enciklopēdiskā vārdnīca
... liriska emocionalitāte un izteiksmīga plastika: Dina (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1933 ...

Skujiņa Ligita Enciklopēdiskā vārdnīca
... izpaudies temperaments un plastiskums: Vizbulīte (Raiņa Indulis un Ārija , 1987), Vindermīre (O.Vailda ...

Žagars Juris Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojis galvenokārt varoņus un mīlētājus: Uldis (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1998), Žoržs Diruā (G.Mopasana Mīlulis , 1999), Podkoļosins (N.Gogoļa Precības , 2000). Jaunākās lomas Dailes teātrī: Dž. Ērglis Bairons (Dž. Batervērta Jeruzaleme , 2018), Seržs ( ART ; 2017), Lielais Tētis (T. Viljamsa Kaķis ...

Balode Guna Enciklopēdiskā vārdnīca
... Staviņska Nestunda (1974), Raiņa Rīgas ragana (1989), Heidelbergas naktis (1993, TV videofilma, pēc G.Janovska ...

Baltābola Paula Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojusi dramatiskas lomas un varoņlomas: Spīdola (Raiņa Uguns un nakts , 1921), Žanna (A.Upīša Žanna ...