Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 555

Bērziņš Osvalds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumaņa Indrāni, 1970), Jūda, Rubenss un Jēkabs (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981) un lomas Rīgas kinostudijas filmās ( Atbalss ,1959; Dunduriņš ,1974). No 1946 periodiski vadījis pašdarbības ...

Krūze Velta Enciklopēdiskā vārdnīca
... raksturīga spilgta forma un humora izjūta. Lomas: Zane (Raiņa Pūt vējiņi!, 1946), māte (H.Ibsena Brands , 1975 ...

Skujiņa Ligita Enciklopēdiskā vārdnīca
... izpaudies temperaments un plastiskums: Vizbulīte (Raiņa Indulis un Ārija , 1987), Vindermīre (O.Vailda ...

Krūmiņa Anta Enciklopēdiskā vārdnīca
... izpaudies lirisks, rotaļīgs tēlojuma veids: Vizbulīte (Raiņa Indulis un Ārija , 1965), Rudīte (G.Priedes Ugunskurs lejā pie ...

Binde Ilze Enciklopēdiskā vārdnīca
... literatūras un mākslas raidījumu redakcijā (1979-1982), Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā (1985-1989), O. Vācieša memoriālajā muzejā. Sarakstījusi dzejoļu krājumus Traki circeņi (1971; gada labākā ...

Cēsnieks Egons Enciklopēdiskā vārdnīca
... Akvarelējis uz papīra un zīda. Gleznojis portretus: Raini, Bēthovenu, pašportretus u.c. Galvenie žanri akvareļglezniecībā tomēr ainava un klusā daba ar ziediem. Magones Latvijā saistās ar Cēsnieka vārdu. Gleznojis vai visā Latvijā – Piebalgā, Murjāņos, Siguldā, Jūrmalā, Vecrīgā ...

Krivāns Leons Enciklopēdiskā vārdnīca
... Zīskinda Kontrabass , 1988), Lipsts (Raiņa Zelta zirgs , 1990); jaunākās lomas: Jānis Fricis Debestiņš (J. Jurkāna Dzīvīte, dzīvīte II sērija, 2008); Žanis (Ē. Hānberga Pirmā grēka līcis , 2012), Žanis (Ē. Hānberga Plikie un pusplikie , 2014 ...

Bormane Olga Enciklopēdiskā vārdnīca
... Šova Sātana apustulis , 1922). Iestudējis Raiņa lugu Mīla stiprāka par nāvi (1935, Zemnieku drāmas teātrī).

Koškins Kristaps Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atveidojis galvenokārt komiskas lomas un raksturlomas. (Raiņa Pūt, vējiņi!, 1914). Lokalizējis arī ...

Eihvalds Vilnis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ādamsonu , A. Čaku , J. Poruku , Raini, latviešu romantisko dzeju, latviešu liriku un liroepiku. Rakstījis apceres par latviešu dzejniekiem un prozaiķiem. Smalka, analītiski asociatīva dzejnieku daiļrades interpretācija, prasme konkrētā autora darbu iesaistīt Eiropas un pasaules literatūras ...

Kļaviņš Aldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Scenogrāfijā izmantojis glezniecības izteiksmes līdzekļus (Raiņa Uguns un nakts uzvedums ...

Šmithene Mirdza Enciklopēdiskā vārdnīca
... pārdzīvojums, augsta skatuves kultūra. Atveidojusi lomas Raiņa lugu pirmuzvedumos: Laimdota ( Uguns un nakts , 1911), Vizbulīte ( Indulis un Ārija , 1912), Baiba ( Pūt, vējiņi!, 1914), Dina ( Jāzeps un ...

Bune Irma Enciklopēdiskā vārdnīca
... dramatiskas lomas un raksturlomas: Magone, Melnā māte (Raiņa Krauklītis , 1945; Zelta zirgs , 1956), Māte (G.Priedes Aivaru ...

Šmits Luijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... meistarīgi izmantojis hiperbolu, grotesku: Kangars (Raiņa Uguns un nakts , 1947), Videkrans (A.Upīša Ziedošais tuksnesis , 1954). Filmējies Rīgas kinostudijā ( Nauris , 1958; Šķēps ...

Karpačs Valdemārs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lāča Zvejnieka dēls , 1984), Spēlmanītis (Raiņa Daugava , 1988).