Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Paegle-Birģele Alma Personu rādītāji
... VIII Karlsrūē, Vācijā), etnogrāfe,... Raiņa radiniece ...

Kliģere Olga Personu rādītāji
... VI Liezēres pagastā — 1990.21.IX Rīgā)... ), Raiņa tuva ...

Dauge Pauls Personu rādītāji
... No 1945 dzīvojis Latvijā. Raiņa biogrāfs un daiļrades pētnieks. LKP CK Partijas vēstures institūta līdzstrādnieks. Aleksandra Dauges brālis ...

Riekstiņa Olga Personu rādītāji
... 14.IV Filadelfijā, ASV), Rainim pazīstama meitene, kurai veltīts pēdējais dzejnieka ...

Darba Sieviete Enciklopēdiskā vārdnīca
... kustību un tiesību jautājumus, arī Aspazijas, Raiņa un J.Grota dzeju.

Jakovļevs Ģirts Enciklopēdiskā vārdnīca
... aizrautīgs temperaments un emocionalitāte. Lomas: Uldis (Raiņa Pūt, vējiņi !, 1968), Velsas princis Henrijs (V. Šekspīra Henrijs IV , 1970), Lilioms (F. Molnāra Lilioms , 1971), Lorenco Mediči (A. de Misē Lorencačo , 1973), Kārlis Mors (F. Šillera Laupītāji , 1975), Dūdars (R. Blaumaņa Skroderdienas Silmačos ...

Dailes teātris Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1954 Dailes teātrim piešķirts Raiņa vārds. Dailes teātrī strādājusi režisore F.Ertnere, P.Pētersons, A.Liniņš, K.Auškāps, aktieri L.Bērziņa, A.Ābele, A.Filipsons, ...

Universālā bibliotēka Enciklopēdiskā vārdnīca
... pirmā Universālās bibliotēkas sērija izdota J.Raiņa redakcijā 1911–15 Pēterburgā un 1918–27 Rīgā Gulbja apgādā.

Cepurnieks Pēteris Enciklopēdiskā vārdnīca
... Upīša Zaļā zeme , 1950), Rubenss (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1956). Filmējies.

Jaunības Tekas Enciklopēdiskā vārdnīca
... Izdevējs un redaktors A.Jesens. Publicēti Raiņa, E.Birznieka-Upīša, Aspazijas, J.Jaunsudrabiņa A.Saulieša, A.Upīša, K.Skalbes, kā arī M.Tvena, H.Bīčeres-Stovas labāko sacerējumu ...

Candera memoriālais muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
... privātpersonu īpašumā, ekspozīcija atvērta LU telpās (Raiņa bulvārī 19). Apskatāma Latvijā vienīgā meteorītu kolekcija; pieejams arī ...

Bārbeles baznīca Bibliotēku un skolu mape
... gadā Bārbeles baznīcā iesvētīta tautas dzejnieka Raiņa māte bārbeliete Dārta Grikovska. 1853. gadā baznīcā kā laulāts pāris uzsaukti dzejnieka Raiņa vecāki – māte bārbeliete Dārta Grikovska un tēvs stelpietis Krists Pliekšāns. "Latvijas Avīze", nr. 49, 1871.g. 6. decembris - atvērta Bārbeles ...

Mārtuža Eva Bibliotēku un skolu mape
... Raiņa ... — (Mājas viesis). Tad es sapratu Raini : [par literatūrzinātn., rakstn. Saulcerīti Viesi] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta S.Viese // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.197 (2002, 13.dec.), 3., 6.-7.lpp. — (Mājas viesis ). Runāsim zviedriski, domāsim Latvijai : [par Hillevijas Sellebrantes ...

Austriņš Antons Bibliotēku un skolu mape
... Akurateru (1876-1937), Antonu Austriņu (1884-1934), Raini (1865-1929) un Aspaziju (1865-1943) 1905.-1906.g.] / Ilgonis Bērsons // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2005, dec.), 99.-109.lpp. Briedis Raimonds. Grāmata par Austriņu : [par Ikviens mēs zvaigzni sevī nesam : Antons Austriņš -... - pazīstamais un nezināmais ...

Bērziņš Uldis Bibliotēku un skolu mape
... Raiņa ... dzejniecei Vizmai Belševicai (1931-2005) 12.aug. Raiņa kapos] / no čuvašu val. tulk. Uldis Bērziņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.9 (2005, sept.), 202.-204.lpp. Sarunas un intervijas Bērziņš Uldis. Dievs ļauj mums izvēlēties : [saruna ar Jaunās Derības tulk. : sakarā ar gaidāmo grām. prezentāciju ...