Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Smiļģis Eduards Bibliotēku un skolu mape
... 1885-1965), Eduardu Smiļģi (1886-1966), direktoru Raini (1865-1929) : sakarā ar teātra 90.gadadienu] / Lilija Dzene ; tekstā fragm. no A.Amtmaņa-Briedīša atmiņām, L.Štengeles un E.Smiļģa sarakstes ; pierakst. Līga Blaua // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.23 (2010, 4./16.nov.)... Raiņa lugas "Indulis ...

Aizpuriete Amanda Bibliotēku un skolu mape
... Sārtu baložu bars nolaidies Raiņa muzejā : [sakarā ar dzejn. Amandas Aizpurietes un glezn. Aijas Zariņas bukleta "Sārtu baložu bars" prezentāciju Raiņa un Aspazijas muzejā : saruna ar A.Aipurieti] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Mārtiņš Eglītis // Domas. — (2000, 14./20.janv.), 18.lpp. Aizpuriete Amanda ...

Hese Hermanis Bibliotēku un skolu mape
... g.) portretēto dzejnieku Raiņa un Aspazijas trimdas laika (1906-1920) Lugānu (Šveice)] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2006, maijs), 137.-149.lpp. Iesalniece Sandija. Kādēļ lasīt? : [par Hese Hermanis . Narciss un Zeltamute : [romāns] / Hermanis Hese ; no vācu val.... . tulk. Dzintars Sodums ...

Eposs Dzejas vārdnīca
... modificēta forma lietota arī jaunlaiku dzejā, piemēram, Raiņa Saules gadi - bērnības eposs jeb eps. “.. epi bija pazīstami jau priekš tūkstošiem gadiem pie indiešiem, persiešiem un grieķiem. Pēc kristīgās ticības izplatīšanās pasaulē tika izskaustas pie tautām dievu un varoņu ... teikas un ilgi ...

Dialogs Dzejas vārdnīca
... dzejā visvairāk izkopts Rainim (sk. dzej. Draudzene un draugs, Jautātāja meitene, Gar jūras šalkām, Balss un atbalss ), bet arī V.Strēlertei ( Dialogs ), T.Tomsonam ( Romantisks dialogs ) u.c.. Pievēršanās d. struktūrām Rainim, īpaši viņa vēlīnajā dzejā, ir mītiskās domāšanas aktualizācija un ...

Deklamācija Dzejas vārdnīca
... gadu un sagādājusi ar laiku Raiņa un Aspazijas dzejas labākās daiļrunātājas slavu, viņa palika uzticīga arī tad, kad uz skatuves vairs neuzstājās.” “Deklamējot mums savu dzeju, Medenis vareni kāpināja balsi dzejojumos par latviešu strēlniekiem un nolaida to gandrīz līdz čukstam ... mīlestības ...

Antiņš Dzejas vārdnīca
... Pīle, zoss ir bieži kosmogoniskos sižetos. Raiņa luga balstīta kosmogoniskos motīvos. - J.Raiņa lugas Zelta zirgs (1909) galv. varonis, kurš radīts lielā mērā balstoties pasaku priekšstatos par trešo tēva dēlu - pastarīti un muļķīti, kas pēc pubertātes iniciācijas pārbaudījumu izturēšanas izrādās ...

Glosolalija Dzejas vārdnīca
... dzejā raksturīga J.Steikam, J.Rainim, V.Eglītim, M.Melgalvam, O.Kravalim. Urbena urbuls Urbināja murdu. Durbena durbuls Skurbināja gurdu. Urbēja urklis Durstīja kā durklis Uguni turot. Raiņa lugā Spēlēju, dancoju g. raksturo gan afektētu runas veidu (Totam), gan saistību ar veļu valsti kā haosa - šai ...

Tulkošana Dzejas vārdnīca
... oriģinālliteratūras attīstību. Tā tas bija ar Raiņa veikto J.Gētes Fausta tulk., ko dēvēja par konģeniālu, vienreizēju, nepārspējamu utml. Fausts atstāja dziļas pēdas gan Raiņa paša, gan Aspazijas un daudzu citu latv. 19.gs. un 20.gs. pirmās puses rakstn. daiļradē un pasaules redzējumā. Olafs ...

Virelē Dzejas vārdnīca
... līdzīgus strofiskus veidojumus var atrast Raiņa divdesmito gadu dzejā. Tikai Rainim v. vai nu visas trīs rindas ir vienādā garumā (III, 471), apgrieztas otrādā kārtībā (īsās rindas - sākumā, III, 280; trešās rindas nevis īsākās, bet garākās, III, 430): Ik rīt’, ik rīt a Tavi ...

Dziļleja Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Indriķis (abas 1938), Poētika (1920). Rakstījis par Raiņa dzimtas ģenealoģiju un daiļradi. Pēc Kārļa Dziļlejas scenārija uzņemta pirmā latviešu skaņu filma Daugava (1934). Sakārtojis un rediģējis Raiņa Rakstus (1 –16, 1952–65), sastādījis ...

Mierlauks Aleksis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Radoši ietekmējies no vācu režisora M.Reinharta. Ar Raiņa lugas Uguns un nakts pirmiestudējumu aizsācis inscenēšanas mākslu latviešu teātrī; citi Raiņa lugu pirmiestudējumi: Zelta zirgs (1909), Indulis un Ārija (1912), Pūt, vējiņi! (1914), Jāzeps ...

Amtmanis-Briedītis Alfreds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Reālpsiholoģiskās skatuves mākslas meistars. Lomas: Indulis (Raiņa Indulis un Ārija , 1912), Jāzeps (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1920), Atvasara (A.Griguļa Māls un porcelāns , 1947). Iestudējis: V.Lāča Zvejnieka dēls ...

Dziļleja Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... skolām un rokasgrāmatu skolotājiem. Pētījis Jāņa Raiņa [5] daiļradi, sastādījis Raiņa Rakstus, 1–16, 1952–65. Tulkojis krievu un vācu rakstnieku darbus. Padomju varas laikā dēvēts par tipisku meņševiku, buržuāzijas iztapoņu, apvainots padomju kultūras apmelošanā.

Krumovičs Oto Vidusvidzemnieku vārdnīca
... spēli, 1942–45 spēlēja Rīgas operetē. Beidzis Raiņa vakara vidusskolu Rīgā, studējis ķīmiju Latvijas Valsts universitātē. 1954 neklātienē beidzis Latvijas Valsts politehniskā institūta Ķīmijas nodaļu. Specialitāte: ķīmijas un bioloģijas skolotājs. Draudzējies ar rakstnieku ... Jāni Kalniņu ...