Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Valdmanis Voldemārs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 20.-30. gados darbojies Raiņa klubā . Dekoratora māceklis Rīgas strādnieku teātrī. Dekorators: 1928–40 Nacionālajā teātrī, 1941–44 Rīgas tautas teātrī, 1944–46 Drāmas teātrī. 1946–47 Rīgas kinostudijas galvenais mākslinieks. 1940–41, kad padomju vara atlaida V. Purvīti ... , bija Rīgas pilsētas ...

Zēbergs Roberts Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Krastiņa režijā tēloja Uldi Jāņa Raiņa [5] Pūt vējiņi , Borisu Aleksandra Ostrovska [1] Negaiss u.c. Kopš 1953 Bauskas rajona komjaunatnes sekretārs. Piedalījās Bauskas teātrī, tēlojis Lāčplēsi Raiņa lugā Uguns un nakts u.c. Kopš 1959 Valmieras teātra aktieris. Pirmā loma Varis Annas Brigaderes ...

Freinbergs Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Teātra Vēstnesis (1920–34) izdevējs un redaktors. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja direktors un zinātniskais līdzstrādnieks. Publicējis rakstus par latviešu ... Raini (1974).

Brīvās vārsmas Dzejas vārdnīca
... Akurateram, dažos posmos - arī Rainim): Ne stāvu zvaigznes nestāv ciet, 4 Viss iet, 1 Viss rit un riet, - 2 Kā, mīļo actiņ, tevim šķiet, 4 Vai mēs gan spēsim skūpstiem laiku siet? 5 Šajā Raiņa dzejolī brīvā kārtībā mijas vienpēdu, divpēdu, četr- un piecpēdu jamba rindas.

Blumbergs Ilmārs Bibliotēku un skolu mape
... periodiskajos izdevumos Appena Ināra. Blumberga - Raiņa spieķi : [par Rakstniecības, teātra un mūz. muzeja rīkoto māksl. Ilmāra Blumberga vides dizaina objektu izvietojumu "Raiņa spieķi" Majoros (Jūrmala)] / Ināra Appena // Latvijas Architektūra. - ISSN 1407-4923. - Nr.5 (2006), 80.-82.lpp. : ģīm. Atlāce ...

Pelēcis Aleksandrs Bibliotēku un skolu mape
... par Aleksandram Pelēcim (1908-1999) velt. pasākumu Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā] / Zigurds Kalmanis // Malienas Ziņas. — (2001,16.aug.), 8.lpp. Kārkluvalka Ilze. Aleksandram Pelēcim un Rīgai : [par sabiedr. org. "Aleksandra Pelēča lasītava" dzejn. Aleksandram Pelēcim (1908-... -1999) velt. pasākumu ...

Stalte Helmī Bibliotēku un skolu mape
... Publikācijas periodiskajos izdevumos Kārkliņa Inta. Rainim un Aspazijai veltīts : [par Helmī Staltes vadītās Rīgas domes delegācijas vizīti Lugānā (Šveice) un dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) trimdas sāk. 100.gadadienai velt. divu grām. atvēršanu] / Inta Kārkliņa // Karogs. - ISSN ...

Ķimeles psihoanalītiskais teātris Kultūras kanons
... dabiskākā un vienlaikus augstākā forma atklājās Raiņa "Pūt, vējiņi!" (1985) iestudējumā, kur režisorei harmoniski izdodas līdzsvarot Raiņa traģēdijas simbolisko un psiholoģisko ievirzi. Savukārt mīlestības jutekliskā daba, kad vīrietis un sieviete saķeras savstarpēji izaicinošā dzimumu karā ...

Kalniņš Alfrēds, solo dziesmas Kultūras kanons
... kameroperai pielīdzināmais cikls "Piecas dziesmas Raiņa piemiņai" Ilgas Tiknuses un Intas Villerušas lasījumā. Gluži simbolisku nozīmi iemantojusi dziesma "Brīnos es" Jāņa Zābera balsī. Pie biežāk komponētiem dzejniekiem pieder Jānis Akuraters, Aspazija, Antons Austriņš, Fricis ... Bārda, Anna Brigadere ...

Dzejas labojumi Dzejas vārdnīca
... ” “Trimdas pirmajos gados iznāca Raiņa dzejoļu izlase. Klasiskā dzejoļa pati pirmā rinda ir: Priekš citiem darbodamies, attīsti. ”Priekš” citiem taču nav gramatiski pareizi! Un izlases kārtotājs (blakus minot Raiņa cienītājs, pat dievinātājs!) izlabo: Tu citu labā darbodamies, attīsti. Rezultātā ...

Laicens Linards Bibliotēku un skolu mape
... Apsīšu Jēkabu, Rūdolfu Blaumani, Teodoru Zeifertu, Raini, Aspaziju, Vili Plūdoni, Linardu Laicenu , Birutu Skujenieci, Jāni Ezeriņu, Jāni Ziemeļnieku ... [u.c.]. Kraujiņš Kārlis. No atmiņu skrīņa : kultūrvēsturiskas atceres un apceres / Kārlis Kraujiņš. - Rīga : Liesma, 1973. - 148 lpp. - Saturs: Rūdolfs ...

Užāne Jette Bibliotēku un skolu mape
... sarīkojumu "Spēle uz mēnesstīgām" Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta rokdarbniece Jette Užāne // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.16 (2005, 28.janv.), B8.lpp.

Andžāne Marija Bibliotēku un skolu mape
... dzejnieci Mariju Andžāni (1909-1988), dzejnieku Jāni Raini (1865-1929)] / Reinis Ādmīdiņš // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.39 (2007, 6./12.okt.), 6.lpp. - Turp. Sāk.: Nr.37 (2007, 22./28.sept.). - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - Nr.39 (2007, 6./12.okt.), 12.lpp. Gončarovs Aleksejs. Pavasaris ...

2010.09. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... IX dzejniekam, dramaturgam Rainim - 145 (1865-1929) Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2000. gada III ceturksnī. 11 .IX rakstniekam Sudrabu Edžum - 150 (1860-1941) 13 .IX garīdzniekam, sabiedriskam darbiniekam Nikodemam Ranc ā nam - 140 (1870-1933) 14 .IX etnogrāfam, folkloristam Leonardam Latkovskim - 105 ...

2012.12. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 1937) atdzejotājam, literatūrkritiķim, dzejniekam Rainim Remasam - 75 (1937-2001) vēsturniekam, arheologam Jurim Urtānam - 60 (1952) Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2002. gada IV ceturksnī. 16 . XII angļu rakstniekam Artūram Klārkam - 95 (1917-2008) 17 . XII čehu gleznotājam, grafiķim Josefam Ladam ...